hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Сучасна Україна


Меморандум між Україною і МВФ (проект)
Україна: Лист про наміри


Київ, [..] травня 2016 р.

Пані Крістін Лагард

Директору-розпоряднику

Міжнародного валютного фонду

Вашингтон, ОК, 20431

Шановна пані Лагард!

1. В оновленому Меморандумі про економічну і фінансову політику (МЕФП) від 27 лютого і 21 липня 2015 р., що додається, ми підтверджуємо нашу налаштованість на реалізацію політики і виконання завдань економічної програми, що підтримується в межах угоди з МВФ про Механізм розширеного фінансування (EFF). Ми також надаємо виклад досягнень і подальших етапів політики, спрямованої на виконання цих завдань.

2. Попри виключно складну ситуацію в Україні – з неврегульованим конфліктом на сході – ми доклали рішучих зусиль для реалізації напрямків політики, передбачених програмою, підтримуваною у межах угоди про Механізм розширеного фінансування, що відображає нашу рішучу налаштованість на перебудову економіки і реформи. Після глибокого і болючого спаду, у другому півріччі 2015 р. та на початку 2016 р. економічна активність пожвавилась, і впродовж трьох кварталів поспіль реальний ВВП зростав вперше з 2014 року. Рівень інфляції стрімко скорочується. Що стосується напрямків політики, ми вжили заходів для проведення необхідної податково-бюджетної консолідації, відновлення стабільності фінансового сектору, початку роботи з подолання корупції і покращення умов для підприємницької діяльності.

3. Наші дії забезпечили виконання всіх критеріїв ефективності (КЕ) на кінець грудня 2015 р., за винятком двох, а також [шести] з одинадцяти структурних «маяків», встановлених на період до кінця травня 2016 року. Що стосується двох невиконаних критеріїв ефективності, попри те, що Національний банк України (НБУ) посилив свої зусилля для придбання іноземної валюти на ринку після запровадження валютних аукціонів, (скоригований) критерій ефективності для чистих міжнародних резервів (ЧМР) станом на кінець грудня не був виконаний, переважно, через більш несприятливі зовнішні умови. Крім того, попри успішне завершення реструктуризації 13 із 14 державних облігацій, ми дотепер не змогли дійти згоди стосовно реструктуризації облігації, що залишилась, за якою у нас виник борг. Проте ми проводимо переговори стосовно реструктуризації цієї облігації згідно з цілями нашої програми з метою досягнення прийнятного рівня боргу. Щодо [п’яти] невиконаних структурних «маяків» ми вжили таких коригуючих заходів: (i) щоб подолати затримку із створенням спеціалізованого підрозділу антикорупційної прокуратури для нагляду за розслідуваннями НАБУ, ми призначили керівника антикорупційної прокуратури та двох заступників до завершення цього перегляду і здійснили подальші вдосконалення, забезпечуючи при цьому послідовні, справедливі та збалансовані засади відбору на майбутнє шляхом внесення змін в Закон України «Про прокуратуру». Між тим, НАБУ розпочало свою діяльність згідно плану; (ii) ми просимо змінити строк виконання «маяку» для пенсійної реформи, яким наразі є кінець грудня 2015 р. Ми й надалі налаштовані на здійснення реформ, які дозволять закласти міцний фундамент для пенсійної системи, що набуває ще більшої актуальності на тлі зменшення розміру внесків на соціальне страхування, проте нам додатково потрібен деякий час для забезпечення необхідної підтримки суспільства. Першим кроком стало збільшення нами віку для дострокового виходу на пенсію до 57 років і переведення всіх працюючих в сфері освіти і охорони здоров’я на загальну систему виходу на пенсію до завершення цього перегляду; (iii) попри наші стабільні результати, пов’язані із виконанням структурного «маяку» з питань виконання рішень суду про сплату заборгованості та арешту коштів на рахунках, правовий процес вимагає більше часу, і ми просимо перенести строк цього структурного «маяка» на кінець липня 2016 р., а також розширити його охоплення; (iv) просимо перенести строк виконання структурного «маяка» для вирішення питань банкрутства установ і режимів забезпечення повернення позик з кінця березня 2016 р. на кінець липня 2016 року; і (v) просимо замінити частково виконаний «маяк» підвищення рівня адресності субсидій, що надаються домогосподарствам на оплату комунальних послуг, новим «маяком» на кінець вересня 2016 року щодо налаштування програми надання субсидій на оплату комунальних послуг після підвищення тарифів на природний газ і опалення до рівня повного відшкодування витрат.

4. Наші зусилля у сфері реалізації напрямків політики й надалі будуть зосереджуватись на укоріненні макроекономічної стабільності і створенні підґрунтя для потужного і всеохоплюючого зростання, що мають таке важливе значення для українського народу. Це включає заходи, спрямовані на досягнення низького і стабільного рівня інфляції в межах режиму гнучкого обмінного курсу, поступове відновлення міжнародних резервів НБУ до належного рівня, оздоровлення банківської системи, подальше посилення зовнішньої та фіскальної позицій, розвиток конкуренції і покращення умов для підприємницької діяльності за рахунок проведення далекосяжних структурних реформ. Для забезпечення подальшої податково-бюджетної стабільності до завершення даного перегляду Верховна рада України також ухвалила Державний бюджет на 2016 рік, що в цілому, відповідає цілям програми, та зміни у податковому законодавстві та реформу видатків до завершення даного перегляду. Враховуючи ризики для бюджету, пов’язані із більш несприятливими економіки зовнішніми умовами, складнощі, що потрібно подолати через низку змін, запроваджених наприкінці 2015, і необхідність подальшого податково-бюджетного коригування в розмірі приблизно 1 відсотка ВВП в 2017 році, наші зусилля у фіскальній сфері зосереджуватимуться на застосуванні довгострокових заходів для збільшення податкових надходжень і скорочення видатків у відповідності із податково-бюджетними завданнями програми. У цьому зв’язку ми утримаємося від змін у податковій політиці, що призводитимуть до зменшення обсягу надходжень за відсутності повної компенсації цього зменшення за рахунок довгострокових заходів, і наші зусилля будуть спрямовані, перш за все, на підвищення ефективності та посилення справедливості нашої податкової системи, у тому числі за рахунок розширення бази оподаткування (зокрема, шляхом скасування існуючих пільг і утримання від надання нових) і вдосконалення адміністрування надходжень. Крім того, для ліквідації квазі-фіскального дефіциту НАК «Нафтогаз України» раніше, ніж передбачалось до цього – до завершення даного перегляду ми прийняли необхідні рішення стосовно подальшого збільшення тарифів на газ і теплову енергію з 1 травня і 1 липня 2016 року, що дозволить, відповідно, повністю привести їх до рівня собівартості.

5. Ми, як і раніше, маємо твердий намір продовжувати наші зусилля, спрямовані на підвищення прозорості та боротьбу з корупцією, прискорити приватизацію, та підвищувати ефективність управління державними підприємствами, як описано в доданому документі. У зв’язку з цим ми прийняли закон для введення в дію ефективної і прозорої вимоги щодо декларування активів для посадових осіб високого рівня і приступили до здійснення електронного подання декларацій про активи для посадових осіб високого рівня до завершення даного огляду. Ми також активізували свої зусилля шляхом прийняття кількох ключових законодавчих актів, в тому числі поправок до Закону про приватизацію, [нового Закону про корпоративне управління державним майном].

6. З огляду на кроки, які ми вже здійснили, і зобов’язання прийняті на майбутнє, ми просимо завершити другий перегляд і надати транш в сумі 1 182,1 млн. СПЗ. Враховуючи затримку із завершенням цього перегляду і виконанням деяких заходів, передбачених програмою, ми просимо також, щоб третій перегляд в рамках угоди про механізм розширеного фінансування базувався на критеріях ефективності на кінець липня 2016 р., і доступ до ресурсів у рамках угоди забезпечувався наступними чотирма траншами кожний у сумі 952,4875 млн. СПЗ, супроводжуваними шістьма рівними траншами у сумі 437,975 млн. СПЗ. Крім того, ми просимо звільнення від необхідності виконання критерію ефективності для чистих міжнародних резервів НБУ на кінець грудня 2015р. і постійно діючого критерію ефективності щодо ненакопичення заборгованості з виплати зовнішнього боргу, а також постійного діючого критерію ефективності щодо невстановлення обмежень на здійснення платежів і переказів за поточними міжнародними операціями через заморожування активів нерезидентів, що мало місце з метою забезпечення національної безпеки, [і про що ми повідомили МВФ згідно з процедурами, встановленими рішенням Ради директорів МВФ №144.]

7. Ми впевнені, що напрямки політики, викладені в МЕФП, що додається, дозволять досягти макроекономічних і фінансових цілей програми, проте ми будемо вживати будь-яких додаткових заходів, що можуть сприяти цій меті. Ми проводитимемо консультації з МВФ щодо ухвалення таких заходів до того, як будуть внесені зміни в напрямки політики, визначені в МЕФП, у відповідності з політикою МВФ щодо проведення таких консультацій. Ми надаватимемо фахівцям МВФ на їх запит дані та інформацію, необхідні для проведення моніторингу виконання програми. Підтверджуючи нашу відданість нашій політиці прозорості, ми надаємо згоду на публікацію МВФ цього листа, Меморандуму про економічну і фінансову політику, Технічного меморандуму про взаєморозуміння (ТМВ) і супровідних документів Ради директорів МВФ.

З повагою

/підпис/ /підпис/
Петро Порошенко
Президент
Володимир Гройсман
Прем’єр-міністр
/підпис/ /підпис/
Олександр Данилюк
Міністр фінансів
Валерія Гонтарєва
Голова

Національного
банку

України

Додаток I.

Україна: Меморандум про економічну і фінансову політику

1. Розвиток ситуації за останній період та подальший прогноз

2. Попри те, що падіння в 2015 р. виявилось глибшим, ніж очікувалось, економіка наразі подолала кризу. В першому півріччі 2015 р. реальний ВВП знизився на 15,8 відсотків, але в другій половині року економічна активність поступово пожвавлювалась. В 4-му кварталі порівняно з попереднім кварталом зростання реального ВВП прискорилось до 1,4 відсотків, що стало першим випадком безперервного квартального зростання з 2014 року, і цьому сприяли відновлення довіри споживачів та інвесторів, підйом інвестиційної активності і деескалація конфлікту на сході. Підйом наприкінці року пом’якшив загальне зниження реального ВВП до майже 10 відсотків в 2015 році. Високочастотні дані за 1-й квартал цього року свідчать про те, що економічний підйом триває. Промислове виробництво, роздрібна торгівля і будівництво демонстрували в березні потужне зростання порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Попри погіршення зовнішніх умов, у тому числі зниження цін на сировинні товари, що впливає на нашу основну експортну продукцію, ми, тим не менш, очікуємо, що в 2016 році показник зростання буде позитивним, проте переглянули наш прогноз в бік незначного зниження до 1,5 відсотків.

3. Продовжується різке с зниження темпів інфляції. Після зростання цін, спричиненого суттєвим знеціненням обмінного курсу і підвищенням тарифів на енергоносії на початку минулого року, в січні – квітні 2016 р. завдяки стабілізації обмінного курсу, розважливій грошово-кредитній політиці і слабкому попиту рівень інфляції в місячному вимірі з урахуванням сезонних коливань знизився до близько 1 відсотку. У квітні споживча інфляція зменшилась до 9,8 відсотків, що відповідає прогнозу. Очікується, що до кінця 2016 р. інфляція залишатиметься на рівні 12½-13 відсотків.

4. В цілому в 2015 році платіжний баланс, в основному, відповідав програмі, але очікується, що в 2016 році він погіршиться, відображуючи більш несприятливі зовнішні умови. У той час, як експорт продовжує відставати – через слабкий попит з боку торгових партнерів і низькі ціни на товари – обсяги імпорту також скорочуються через більшу слабкість економіки, знецінення гривні і зменшення імпорту газу. В результаті, згідно з оцінками, в 2015 році на поточному рахунку платіжного балансу зареєстрований незначний дефіцит в розмірі 0,3 відсотків ВВП, що приблизно на 1½ відсоткових пункти ВВП менше, ніж передбачалось під час першого перегляду програми. Стан фінансового рахунку приватного сектору, в основному, відповідає прогнозним показникам, що є відображенням реструктуризації боргових зобов’язань приватного сектору, яка відбувається наразі. Валовий обсяг резервів перевищив 13 млрд. дол. США на кінець грудня 2015 р., що більш ніж вдвічі більше за їх рівень на початку програми, але менше за наші прогнози, переважно через затримку із наданням приблизно 5 млрд. дол. США офіційного фінансування. Торговельні обмеження, запроваджені стосовно українських товарів і послуг в поєднанні з низькими цінами на деякі з наших ключових сировинних товарів, мали негативний вплив на експорт на початку цього року і, незважаючи на нещодавнє підвищення цін на сировинні товари, дефіцит рахунку поточних операцій, за прогнозами, збільшиться до близько 1,8 відсотка ВВП у 2016 р. Відновлення притоку приватного капіталу дозволить нам прискорити нарощування резервів.

5. Напрямки політики за програмою

6. На цьому тлі ми адаптували програмні напрямки політики відповідно до потреби підтримки економічної стабільності і відновлення зростання.

A. Грошово-кредитна і валютно-курсова політика

5. Ми й надалі налаштовані на забезпечення монетарної і фінансової стабільності за рахунок підтримки гнучкого обмінного курсу, зниження інфляції і нарощування резервів. Гнучкий обмінний курс і надалі підтримуватиме необхідне економічне коригування, тоді як вищий рівень резервів додатково підвищуватиме довіру і посилюватиме базу для нормалізації фінансових умов. З цією метою за період з кінця лютого 2015 р. НБУ придбав приблизно 1,[7] млрд. дол. США і уклав угоди стосовно «своп»-/ кредитних ліній з центральними банками Швеції і Польщі на суму еквівалентну 1,5 млрд. дол. США. Після перерви, починаючи з весни 2015 р., Нафтогаз задовольняє основну частину своєї потреби у валюті безпосередньо на ринку і за рахунок запозичень в українських банках та у двосторонніх кредиторів. Крім того, у вересні 2015 р. ми розпочали регулярно проводити валютні аукціони, при цьому поступово послаблюючи адміністративні обмеження у відповідності до погодженої дорожньої карти. Попри ці зусилля, критерії ефективності для чистих міжнародних резервів на кінець вересня та кінець грудня 2015 р. не були виконані, оскільки нижчі, ніж очікувалось, ціни на сировинні товари, затримки офіційних виплат та внутрішні політичні фактори обмежували надходження іноземної валюти. Значні обсяги придбання валюти могли б призвести до завищеного обмінного курсу з негативним впливом на інфляцію і баланси банків та юридичних осіб, тож ми обмежили обсяги продажу валюти для згладжування курсових коливань. Для забезпечення подальшої довгострокової стабільності, ми продовжуватимемо:

6. Нарощувати резерви згідно із наявними чистими сумами вхідних потоків. НБУ продовжить проводити щоденні валютні аукціони з придбання валюти для нарощування резервів, якщо це дозволятиме стан ринку і якщо це не призводитиме до його дестабілізації.

7. Послаблювати адміністративні заходи валютного контролю, коли це дозволятимуть умови. Відповідно до передумов, визначених в дорожній карті для послаблення адміністративних обмежень, ми поступово і з обачністю послаблюватимемо обмеження, закриваючи при цьому нововиявлені прогалини для обмеження витоків валюти, створюючи впорядковані умови на валютному ринку і підтримуючи наші зусилля із нарощування резервів. НБУ у рамках консультацій з МВФ продовжить розробку цієї дорожньої карти, щоб (i) втримати рівновагу між збереженням важко завойованої фінансової стабільності і пом’якшенням негативного впливу адміністративних заходів на економіку, особливо стосовно нашої спроможності залучати інвестиції, та (ii) інформувати ринок про результати виконання плану дій, що передбачає певні умови, щоб закріпити очікування.

8. Засади нашої грошово-кредитної політики рівня розвиваються в бік таргетування інфляції, основною метою є зниження інфляції до однозначного показника в середньостроковій перспективі. Незалежність центрального банку була закріплена в минулому році поправками до Закону «Про Національний банк України”. З того часу НБУ досяг значного прогресу в реалізації перспективної і прозорої грошово-кредитної політики на основі макроекономічних прогнозів і розширеного аналізу політики, з проведенням регулярних і заздалегідь запланованих засідань правління НБУ з питань грошово-кредитної політики. НБУ також здійснив вдосконалення в системі надання інформації і операційній структурі для підвищення прозорості та підзвітності грошово-кредитної політики. Зокрема, НБУ посилив і оптимізував структуру процентних ставок, в якій в даний час робиться акцент на ролі облікової ставки (в даний час процентна ставка по 14-денних депозитних сертифікатах (CD)) і встановлюється симетричний коридор навколо цього, обмежений постійними механізмами регулювання ліквідності овернайт. Це має зміцнити механізм передачі процентних ставок і підвищити прозорість. НБУ буде продовжувати свої зусилля в напрямку реалізації інфляційного таргетування відповідно до своєї стратегії грошово-кредитної політики і дорожньої карти переходу до інфляційного таргетування, затвердженої Правління НБУ. Для того, щоб відобразити цей розвиток режиму грошово-кредитної політики і наші тверді наміри забезпечення цінової стабільності, був доданий орієнтовний цільовий показник споживчої інфляції. НБУ буде продовжувати зміцнювати свою операційну структуру для активного керування ліквідністю і проводити консультації з експертами МВФ щодо запровадження інфляційного таргетування.

9. Позиція грошово-кредитної політики НБУ є достатньо жорсткою, щоб підтримати процес зниження інфляції і досягнення заявлених багаторічних цільових показників інфляції (12 відсотків +/- 3 п.п. до кінця 2016 року і 5 відсотків +/- 1 п.п.) до кінця 2019 р.). Цільові показники ЧВА на кінець вересня і кінець грудня 2015 року були виконані впевнено, при цьому база грошової маси скорочувалась більше, ніж очікувалося, і НБУ поглинав надлишок ліквідності, в основному за рахунок 14-денних депозитних сертифікатів. Для того, щоб зменшити широкий коридор між депозитними і кредитними процентними ставками НБУ, в серпні-вересні 2015 року НБУ знизив облікову ставку на 800 базисних пунктів (до 22 відсотків), а ставку рефінансування овернайт, яка використовується рідко, на 900 базисних пунктів (до 24 відсотків), в той час як ставка по 14-денних депозитним сертифікатам залишалась без змін на рівні 20 відсотків. У квітні, в умовах швидкого зниження темпів інфляції, було проведено подальше зниження облікової ставки на 300 базисних пунктів і ставки по 14-денним депозитним сертифікатам на 100 базисних пунктів (обидві ставки у даний час встановлено на рівні 19 відсотків), а також звуження коридору для інструментів овернайт до +/- 200 базисних пунктів відносно ставки по 14-денним депозитним сертифікатам. Якщо зниження темпів інфляції та накопичення резервів відбуватиметься відповідно до плану і кредитно-грошова і фінансова стабільність буде закріплена, ми будемо продовжувати поступово знижувати облікову ставку, зберігаючи при цьому ставки позитивними в реальному вираженні на перспективній в міру необхідності для закріплення інфляційних очікувань. З іншого боку, якщо зросте інфляція або ризики фінансової стабільності, ми будемо робити політику більш жорсткою в міру необхідності.

B. Оцінка захисних механізмів

8. У відповідності з рекомендаціями місії МВФ з оцінки захисних механізмів НБУ ми вживаємо необхідних заходів для поліпшення управління НБУ, посилення його автономії і механізмів внутрішнього контролю. Ми прийняли зміни до Закону України «Про Національний банк України» для вирішення питань управління та автономії, і надалі налаштовані на їх реалізацію. Це включає швидке відновлення Комітету з аудиту і розробку положення про аудит одразу після формування Ради НБУ, яке наразі находиться на стадії затвердження членів Ради. Крім того, Національний банк [ухвалив] новий Кодекс поведінки, розроблений в межах консультацій з фахівцями МВФ. З метою вирішення питань внутрішнього контролю в червні 2015 року. НБУ створив постійно діючий Кредитний комітет високого рівня для здійснення нагляду за кредитуванням НБУ фінансових установ. Крім того, наразі імплементується новий процес видачі позик та управління кредитним ризиком, в рамках якого повноваження, що раніше належали Департаменту банківського нагляду, передаються новоствореним Департаментам супроводження кредитів та управління ризиками. Проводяться перевірки квартальних даних, результати яких своєчасно передаються МВФ.

c. Напрямки політики у фінансовому секторі

9. Ми продовжуємо стабільно успішно реалізовувати стратегію банківського сектору, спрямовану на оздоровлення фінансового сектору і відновлення довіри. Про остаточні результати другої хвилі діагностичних обстежень і перевірки Національним банком позик, наданих пов’язаним особам (в тому числі суми, на які перевищені ліміти кредитування у відповідності з вимогами нової нормативної бази) для 20 найбільших банків, було поінформовано кожну окрему установу. Станом на кінець травня 2016 року на підтвердження нашої незмінної налаштованості на посилення і консолідацію фінансової системи були врегульовані 74 банки, на які припадає приблизно 30% загального обсягу активів банківської системи.

10. Наші зусилля і надалі будуть зосереджені у шести напрямках:

• Досягнення подальших результатів у реалізації нашої стратегії рекапіталізації та реструктуризації банків;

• Скорочення обсягів кредитування пов’язаних з банками осіб із перевищенням ліміту кредитного ризику, і посилення пост-моніторингу фінансових установ;

• Посилення банківського нагляду і регулювання;

• Зміцнення системи управління і фінансових показників ФГВФО і державних банків;

• Вдосконалення існуючих засад вирішення питання непрацюючих позик; і

• Реформування ринку цінних паперів.


Подальші результати в напрямку рекапіталізації банків і скорочення обсягів кредитування пов’язаних із банками осіб

11. НБУ завершив перегляд планів рекапіталізації, наданих [п’ятнадцятьма] з двадцяти найбільших банків, які потребують докапікапіталізації, а також там, де це необхідно, плани скорочення обсягів кредитів, і наразі здійснює моніторинг реалізації чотирнадцяти вже схвалених планів. Зокрема, хоча питання неплатоспроможності і недостатності капіталу банків повинні вирішуватись переважно за рахунок вливання грошових коштів та/ або переведення боргу в капітал банку, у якості чинника зменшення потреб в капіталі банкам дозволяється передбачати стягнення кредитної заборгованості за проблемними позиками за результатами діагностичного обстеження, прийняття на баланс інших комерційних активів в якості забезпечення погашення позики, прийняття нової цінної застави для поліпшення якості позики та консолідацію їх грошових потоків з грошовими потоками кредитоспроможних афілійованих компаній, за умови дотримання суворих вимог, викладених в пар.11.b (далі). Ми врегулювали складне становище [одного] банку, який не надав достовірний довіри план, проте, інші [14] банків з недостатнім рівнем капіталу і неплатоспроможні банки [наразі досягли мінімального рівня достатності капіталу 0 відсотків]. Ми призначили команду фахівців з моніторингу для перевірки на місцях того, що допоки ці банки не виконають вимогу щодо мінімального рівня достатності капіталу 5 відсотків (кінець серпня 2016 року – для перших 10 найбільших банків і кінець вересня 2016 року для другої десятки найбільших банків, відповідно), без ухвалення Правлінням НБУ вони не будуть здійснювати нові операції, реалізовувати активи, передавати або надавати у заставу закордонні ліквідні активи або підписувати угоди, що передбачають здійснення комісійних платежів третім особам. Результати цього моніторингу надаються Правлінню НБУ щокварталу. Крім того, ми також забезпечуємо наступне:

12. Реалізація банками планів рекапіталізації відбувається відповідно до графіку, вживаються відповідні заходи для виконання вимоги щодо мінімального рівня достатності капіталу у 5 відсотків, як визначено вище. Зокрема, ми забезпечимо, щоб будь-які потреби в додатковому капіталі, що виникли через запровадження змін в старих підходах до обчислення резервів під кредитні операції, стали частиною вливання капіталу, необхідної для досягнення показника достатності капіталу мінімум 5 відсотків, та узгоджувались із прийняттям нового положення з питань оцінки кредитного ризику. Починаючи з кінця серпня 2016 року, НБУ відновить моніторинг дотримання банками пруденційних лімітів на основі капіталу, відповідно до узгодженого графіку рекапіталізації до кінця 2018 року, для чого при обчисленні цих коефіцієнтів чисельник буде помножений на коефіцієнт 0.5 та 0.7 відсотків відповідно до кінця 2017 року та до кінця 2018 року.

13. Коли доречно, якщо план рекапіталізації банку включатиме заходи, спрямовані на зменшення потреб в капіталі, ми забезпечимо відповідність реалізації цих заходів таким критеріям: (i) Цілісність: всі права на активи, включно з асоційованим доходом, передаються, а процес погашення позик за результатами діагностики є сталим; (ii) Належним чином оформлена юридична документація: передача права власності на активи, права на нову заставу під кредит, та/або об’єднання грошових потоків афілійованих компаній оформлені юридичними документам, що мають законну силу і належним чином зареєстровані у відповідних реєстрах; (iii) Тест на життєздатність: прийняття на баланс комерційних активів і консолідація грошових потоків афілійованих компаній підтримуються надійними і стабільними фінансовими планами; (iv) Належна оцінка: вартість активів, отриманих в якості погашення позик, або ж як нове забезпечення кредиту, відображає дійсні ринкові ціни; та (v)Своєчасне усунення порушень непрофільних активів: у випадку, якщо вжиті заходи, спрямовані на зменшення потреб в капіталі, призвели до порушення пруденційних вимог, ці порушення повинні бути усунуті не пізніше кінця грудня 2018 року. Будь-який з двадцяти банків, який вживає заходи щодо мінімізації потреб в капіталі, має продемонструвати, що він знаходиться на незворотному шляху до досягнення, як мінімум, критеріїв цілісності та належним чином оформленої юридичної документації до кінця червня 2016 року НБУ завершуватиме перевірку заходів із зменшення потреб в капіталі (за участі міжнародно визнаних спеціалістів з оцінки та фахівців з юридично дійсних угод) відповідно до технічного завдання, узгодженого з експертами МВФ, не пізніше кінця серпня. У разі, якщо наш аналіз покаже, що вжитих заходів зі зменшення потреб в капіталі недостатньо для його рекапіталізації, ми надамо фінансовій установі максимум 30 днів на юридичне врегулювання його потреб в капіталі або застосуємо наглядові санкції.

14. Банки, операційний дохід яких за період до 2017 року за результатами стрес-тесту знаходиться на рівні беззбитковості або має від’ємне значення, зобов’язані подати плани реструктуризації [до кінця серпня 2016 року], що передбачають заходи, які мають бути вжиті впродовж наступних 12-18 місяців і дозволять змінити ці тренди і забезпечити життєздатність, визначені згідно з передовими світовими практиками.

15. Обсяги кредитів, наданих пов’язаним з банками особам, що перевищують ліміти за новою системою, приводяться банками у відповідність із чітко визначеними квартальними цільовими показниками, включеними в плани скорочення обсягів такого кредитування. Крім того, наша робота із кредитами пов’язаних осіб також передбачає наступне:

• До кінця грудня 2016 року ми завершимо аналіз пов’язаних осіб 100 банків, що залишились. Аналіз перших 10 найбільших банків в цій групі буде завершений до кінця [липня] 2016 року.

• Плани щодо зниження обсягів кредитування пов’язаних з банками осіб можуть враховуватись в планах рекапіталізації у разі, якщо банки нададуть тверду гарантію наявності джерела погашення кредитів, наданих пов’язаним особам (напр., передавши у заставу ліквідні активи, які можуть бути швидко переведені в грошові кошти у разі, якщо кредити, надані пов’язаним з банком сторонам, не будуть погашені в термін, погоджений в планах).

• У разі успішного виконання планів скорочення кредитування пов’язаних осіб впродовж першого року (якими передбачається зменшення первісного обсягу кредитів, наданих пов’язаним особам, не менш ніж на 20 відсотків) банку зможуть подати заявку в НБУ на збільшення до двох років періоду погашення щонайменше одної чверті кредитів пов’язаних осіб в кожному з наступних чотирьох років за умови, що на момент подання заявки ці кредити обслуговуються і надалі обслуговуватимуться в повному обсязі (у відповідності із нормативними документами НБУ).

1. Не пізніше кінця липня і кінця листопада 2016 р. відповідно Координаційний комітет, створений в Національному банку для аналізу узгодженості даних діагностичних обстежень банків, подасть для затвердження Правлінням результати наступної другої і третьої групи 20 найбільших банків. Ми забезпечимо вливання цими банками капіталу відповідно до наведеної нижче таблиці. Національний банк здійснить цільову оцінку життєздатності і потреби в капіталі 57 банків, що залишились і частка активів яких становить 2 відсотки від загального обсягу активів банківської системи, щоб гарантувати, що в банківській сфері залишаться лише надійні і належним чином функціонуючі банки. Цільова оцінка здійснюватиметься на постійній основі і буде завершена не пізніше кінця червня 2017 р.

Завершення Рекапіталізація до
Графік:
100 банків
Діагностика Затвердження
правлінням
0% капіталу
1-го рівня
Коефіцієнт достатності капіталу 5%
Перша група
20 найбільших
Кінець травня 2016 Кінець липня 2016 Кінець вересня 2016 Кінець грудня 2016
Друга група
20 найбільших
Кінець вересня 2016 Кінець листопада 2016 Кінець січня 2017 Кінець квітня2017
Решта банків Безперервний процес має бути завершений не пізніше кінця червня 2017 р.

Подальше посилення моніторингу обсягів кредитів пов’язаних із банками осіб

12. Ми працюємо над подальшим посиленням моніторингу обсягів кредитів пов’язаних із банками осіб. Для цього:

13. Управління з моніторингу пов’язаних з банками осіб повністю укомплектоване персоналом і готове до здійснення щомісячного моніторингу обсягів непогашених кредитів усіх пов’язаних з банками сторін, внесених у вищезгаданий пункт, і визначення попереднього переліку нових позичальників в банках, що мають складати плани скорочення обсягів кредитування. Ці дані щомісяця подаватимуться Правлінню НБУ. Перший звіт був складений у квітні 2016 р. До кінця жовтня 2016 р. управління з моніторингу пов’язаних з банками осіб за технічної допомоги МВФ проаналізує і, у разі необхідності, перегляне внутрішні завдання і режими координації з іншими відповідними департаментами НБУ і складе план роботи на наступні 12 місяців.

14. В [травні] 2016 року на підставі наших основних результатів останнього аналізу пов’язаних з банками осіб ми [доопрацювали] відповідну нормативно-правову базу для усунення прогалин, що залишились і можуть в кінцевому підсумку використовуватись банками для того, щоб обходити ліміти кредитування.

15. НБУ розпочав роботу над розширенням функцій існуючого Реєстру позичальників, спрямовану на створення в НБУ [до кінця червня 2017 року] Кредитного реєстру для посилення моніторингу кредитного ризику і кредитування пов’язаних з банками осіб. З цією метою, до кінця серпня 2016 року НБУ затвердить план дій, який передбачатиме ключові кроки та контрольні дати. До кінця липня 2016 року НБУ подасть до Верховної ради законопроект з внесення необхідних змін з метою надання ним інформації з кредитного реєстру банкам. Крім того, з огляду на те, що наразі на стадії ліквідації знаходяться більше 70 банків, законом будуть введені вимоги до цих установ надавати Національному банку їх кредитні дані на регулярній основі і надана можливість для НБУ передавати таку інформацію приватним кредитним бюро.

16. Ми завершили нашу роботу із складання стратегічного плану і плану на випадок надзвичайних ситуацій для роботи із системними банками відповідно до передової міжнародної практики і принципів, погоджених із фахівцями МВФ і Світового банку. У разі необхідності ми:

17. Оцінимо всі варіанти врегулювання, і на цій основі Правління НБУ вчасно подасть детальний звіт Кабінету Міністрів України, до якого буде включено пропозицію щодо врегулювання і його обґрунтування, потреби у капіталі на наступні 3 роки і технічні деталі мінімальних припущень, згідно яких обраний варіант врегулювання є найбільш дієвим і життєздатним;

18. Забезпечимо прийняття банком-реципієнтом цінних паперів уряду для покриття існуючих розривів між активами і пасивами, та як засіб капіталізації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). НБУ також дотримуватиметься тих самих правил обліку, як у випадку придбання таких облігацій на підтримку врегулювання банку або отримання їх від Мінфіну як засобу сплати стабілізаційних кредитів;

19. Забезпечимо для спеціально уповноваженого адміністратора ФГВФО, в рамках процесу врегулювання банку можливість розпоряджатися у повному обсязі резервами за всіма позиками, наданими пов’язаним з банком особам, які визначить НБУ. Крім того, у випадку націоналізації банку, ми створимо в його складі спеціальний підрозділ зі спеціалізованою управлінською командою вищої ланки, яка буде призначена новою наглядовою радою протягом перших [60 днів] після початку врегулювання банку для управління цими позиками і їх стягнення;

20. Залучимо широковідому міжнародну компанію для управління банком з метою перетворення його на привабливий комерційний проект у майбутньому. Крім того, не пізніше ніж через [90] днів після входу в банк, Мінфін розробить і опублікує «Договір про засади взаємовідносин» із врегульованим банком на умовах, наведених у пар. 17 цього МЕФП;

21. Притягнемо до відповідальності керівників і власників банку відповідно до законодавства.

22. Ми продовжуємо посилювати законодавство з метою сприяння реалізації програми. В грудні 2015 року Верховна рада прийняла зміни до Закону України «Про заходи сприяння рекапіталізації і реструктуризації банків».


Посилення банківського нагляду і регулювання

15. Ми робимо рішучі кроки для покращення нашого нагляду за банками. У середині листопаду 2015 року ми оголосили низку заходів задля посилення банківської системи:

16. Починаючи з січня 2016 року, ми здійснюємо ризик-орієнтований банківський нагляд, щоб краще зрозуміти ситуацію у банках і у разі необхідності бути здатними застосувати швидкі коригуючі заходи;

17. До кінця березня 2016 року всі банки повинні були забезпечити прозору структуру власності, а на кінець червня 2016 року вони повинні мати мінімальний розмір акціонерного капіталу 120 млн грн.;

18. До кінця червня 2016 року, в рамках консультацій з експертами МВФ, НБУ затвердить нове положення про кредитні ризики, що загалом узгоджується із Базельськими принципами і найкращими світовими практиками, включаючи примус банків класифікувати своїх позичальників, перш за все виходячи з перспективи їх фінансового стану, а до застави ставитися як до фактору зниження збитків, і забезпечення того, що матеріальна застава за позикою відповідає мінімальним вимогам щодо безпеки і неушкодженості. Це положення буде введено в дію 1 вересня 2016 року, і до кінця вересня 2016 року банки подадуть НБУ свої орієнтовні балансові звіти, які показуватимуть вплив нового правила, проте повне впровадження передбачатиметься до 1 січня 2017 р.;

19. Починаючи з грудня 2015 року Правління НБУ [отримує] щомісячні звіти, підготовлені на основі нашої переглянутої системи завчасного попередження Early Warning System (раннього сповіщення), про потенційно проблемні банки. Цей покращений звіт допоможе нам вчасно визначати ті банки, які потребують більш прискіпливого наглядового моніторингу з метою мінімізації можливості подальшого погіршення їх становища.

Посилення корпоративного управління банків та фінансових показників діяльності ФГВФО

16. Ми розуміємо, що забезпечення ефективного корпоративного управління є критичним для належного функціонування банківського сектору. За допомогою зовнішнього експерта до кінця серпня 2016 року Національним банком буде завершено оцінку свого діючого регуляторного і наглядового механізму з точки зору раціональної практики управління ризиками у відповідності до рекомендацій Базельського комітету з удосконалення корпоративного управління в банках 2015 року. Ця оцінка спрямована на виявлення сфер для подальшого підвищення кваліфікації і відповідальності правління, власної структури і діяльності правління, управління ризиками і корпоративного управління структурами групи. На основі цієї оцінки:

17. До кінця жовтня 2016 року НБУ прийме зміни до існуючих постанов або нові постанови, положення яких відображатимуть результати цієї оцінки, з метою їх повного виконання не пізніше кінця березня 2017 року; і

18. До кінця листопада 2016 року за зовнішньої технічної підтримки НБУ завершить свою оцінку колективної відповідності правління та кваліфікації вищого керівництва 10 найбільших банків і, де це доречно, доручить банкам вжити заходів для усунення недоліків протягом 90 днів. До кінця січня 2017 року буде завершена аналогічна оцінка наступних 10 великих банків. Інші банки пройдуть таку оцінку до кінця червня 2017 року відповідно до графіку, що має бути погоджений з фахівцями МВФ.

19. Міністерство фінансів, як власник контрольного пакету акцій державних банків, зобов’язується вжити необхідних заходів для забезпечення діяльності цих банків на комерційній основі. У рамках консультацій з МВФ, МФК та ЄБРР ми розробили Засади стратегічного реформування державного банківського сектору для управління державними банками і створення основи для покращення їх фінансового стану, підвищення прозорості і забезпечення умов їхньої приватизації. Ці Засади були затверджені Кабінетом Міністрів на початку лютого 2016 р., а основні напрямки політики включають:

20. До кінця [червня] 2016 р. за допомогою ЄБРР ми оберемо міжнародно визнану фірму з підбору персоналу, щоб повністю провести відбір всіх членів наглядових рад державних банків та ухвалимо законодавчий акт з метою скорочення складу кожної з них до семи осіб. Враховуючи нові вимоги НБУ до корпоративного управління, про які йшлося вище, не пізніше кінця серпня 2016 р. зазначена фірма представить список кандидатів в члени наглядових рад державних банків, що пройшли попередній відбір, на підставі якого до кінця вересня 2016 року Комітет у складі представників Президента і Кабінету міністрів зробить остаточний вибір для кожної наглядової ради.

21. До кінця [червня] 2016 р. три найбільші державні банки завершать розробку своїх стратегічних бізнес-планів, враховуючи визначений державою часовий графік із поступового скорочення її присутності у фінансовому секторі (див. пункти нижче). Ці плани і стратегії можуть пізніше актуалізуватись для відображення в них думок і досвіду членів нових наглядових рад державних банків.

22. Ми подали в парламент законопроект, який сприятиме затвердженню нового підходу до корпоративного управління, що, між іншим, спрямований на передачу відповідальності за результати діяльності державних банків від Кабінету Міністрів наглядовим радам і правлінням, і запроваджує кримінальну відповідальність за лобіювання в них. Це дасть змогу забезпечити функціонування цих банків на комерційній основі. Нашою метою буде прийняття цього законодавства до кінця [червня] 2016 р.

23. За технічної допомоги МВФ ми завершили оцінку департаменту фінансової політики Міністерства фінансів з метою визначення переліку необхідних заходів, які мають бути здійснені до кінця вересня 2016 року, що уможливить ефективну підтримку департаментом фінансової політики функції Міністерства фінансів з управління часткою держави в державних банках.

24. До кінця жовтня 2016 р. у рамках консультацій із фахівцями МВФ ми укладемо рамкові угоди про співробітництво між Міністерством фінансів і кожним державним банком з метою: (i) прояснити порядок взаємодії кожного банку і Міністерства фінансів; (ii) убезпечити комерційну незалежність банків у досягненні їх цілей і, при цьому, запровадити відповідальність за їх дії; (iii) забезпечити належний рівень наочності для Міністерства фінансів і внесок в певні матеріальні аспекти діяльності банків пропорційно участі в акціонерному капіталі і виходячи з їх необхідності для виконання його повноважень; і (iv) визначити специфічні питання для узгодження і затвердження Міністерством фінансів.

25. До кінця 2017 року ми маємо на меті позбутися власності у двох малих державних банках. Крім того, до середини 2018 року, за умови ефективної реалізації планів заходів і переглянутих їх стратегій, ми будемо прагнути продати не менше 20 відсотків нашої частки в них добре відомим міжнародним фінансовим установам, і ми маємо на меті за той самий період відмовитись від повного гарантування вкладів в Ощадному банку.

26. 18. ФГВФО працює на підвищення якості та прозорості управляння своїми активами та порядком стягнення боргів і плануванням продажу активів. Було створено централізований підрозділ в ФГВФО для консолідації управління та контролю над активами банків від [74] ліквідованих установ, та зараз повністю укомплектований та працює на основі нещодавно схваленого технічного завдання та організаційної структури. ФГВФО також оприлюднив календар продажу активів з квартальними цілями на 2016 рік і також працює в наступних чотирьох напрямках:

a.Підзвітність: Почне складати звіти про виконання робіт з реалізації і відновлення вартості активів не пізніше, ніж через 30 днів після закінчення кожного кварталу. Перший звіт повинен бути представлений в [червні] 2016 року.

b.Ефективність. Готуються нові стратегії для розміщення на ринку банківських активів, що передбачає: (і) надання доступу потенційним покупцям до електронних баз даних; та (іі) використання більш швидких механізмів, що широко використовуються в інших юрисдикціях для продажу активів у прозорий спосіб. Для підтримки цих зусиль Міністерство юстиції [затвердило] постанову для підтримки роботи ФГВФО в цих напрямках. Більш того, до кінця липня 2016 року ми представимо законодавство яке і надалі підсилить спроможність ФГВФО працювати з активами своєчасно та ефективно, та збільшити суму чистих грошових надходжень від повернення активів, і також надати юридичний захист персоналу ФГВФО. До [кінця жовтня 2016 року] ми розмістимо першу групу активів за цими новими умовами продажу активів;

c.Прозорість. Використовуючи обраний підхід, через забезпечення того, що включено всі операції вище певної суми які схвалені Правлінням ФГВФО, антикорупційний офіс кожного кварталу буду представляти оцінку по факту процесу після реалізації активів в попередньому кварталі з метою пересвідчитися, що було дотримано нормативних документів ФГВФО щодо цілісності. Після обговорення Правлінням ФГВФО, ми опублікуємо перші результати таких оцінювань не пізніше кінця вересня 2016 року;

d.Судовий перегляд. Розгляд двома спеціалізованими фірмами основних факторів що призвели до ліквідації двох місцевих банків середнього розміру триває. Ми маємо на меті опублікувати виконавчий коментар цих звітів не пізніше ніж [кінець вересня 2016 року].


Покращення існуючої системи врегулювання питання непрацюючих позик

19.Ми досягли певних результатів у зміцненні системи врегулювання непрацюючих позик. Ми подали до Верховної Ради Закон України «Про фінансову реструктуризації» який було підготовлено з технічною допомогою ЕБРР та Світового Банку, що передбачає скоординований порядок позасудової для нефінансових компаній, який узгоджується з найкращою міжнародною практикою. Також були зроблені доповнення до Податкового Кодексу на початку цього року для усунення перешкод для позасудової реструктуризації боргів.

20.Проте потрібно виконати подальшу роботу для посилення режиму неплатоспроможності юридичних осіб. Стосовно цього питання ми створили комітет, який очолює Міністерство юстиції, до складу якого входять Міністерство фінансів та інші відповідні агентства. Зараз комітет в процесі підготовки доповнень до Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або Декларація про його банкрутство», для продовження реформ визначених в березні 2015 року місією технічної допомоги МВФ. Ми представимо ці доповнення для схвалення урядом до [кінця червня 2016 року] та ми очікуємо, що вони будуть схвалені Верховною Радою до кінця [липня] 2016 року (нова дата завершення структурного «маяка», який був пере формульований для зосередження на реформі закону про неплатоспроможність). В той же час ми продовжуємо роботу з персоналом МВФ над доповненням законодавства: [(і) усунення податкових перешкод на шляху неплатоспроможності] та (іі) посилення правового режиму повернення позик (наприклад, доповнення закону про іпотеку, Господарського Кодексу та Цивільно-Процесуального Кодексу), що узгоджується з порадами персоналу МВФ. Ми очікуємо прийняття цього законодавства до [кінця грудня 2016 року].

21.Ми будемо підтримувати прийняття законодавства що вирішуватиме питання реструктуризації іпотечних кредитів в іноземній валюті що все ще обслуговуються боржниками, які зазнали стресу без втручання в процес двосторонніх переговорів між позичальниками та банками. Ми забезпечимо спрямування цього законодавства на: (і) захист прав та інтересів осіб які можуть продемонструвати що знаходяться у фінансовій скруті; (іі) цільові позичальники чиї кредити не перевищують Х мільйонів грн станом на кінець грудня 2013 року (приблизно ХХ дол. США) та які мешкають в приміщенні, що знаходиться в заставі; (ііі) створити добровільний процес коли прийнятні боржники звертатимуться до банків за реструктуризацією та зможуть довести свою складну фінансову ситуацію; (іv) скерувати банки щодо реструктуризації кредитів на основі фінансового стану позичальника та можливості сплатити, та з банками – після розгляду помірних витрат на проживання – зробити пропозицію позичальнику , що може включати перерахунок боргу та відсотків та зменшення основної суми; та (v) вимагати від банків створити незалежний та гідний довір’я механізм для розгляду скарг клієнтів. Ми забезпечимо що жоден закон не буде змінено без урахування умов зазначених вище. Одночасно, ми скасуємо мораторій на відчуження заставленої нерухомості.


Реформування ринку цінних паперів та інших небанківських установ

22.Ми вирішуємо серйозні проблеми, з якими стикається Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), виконуючи роль регулятора ринку цінних паперів України. Ці проблеми включають випуск та торгівлю на ринку фіктивними цінними паперами, недостатні повноваження для здійснення ефективного нагляду і співпраці із закордонними наглядовими органами. В цьому зв’язку, враховуючи положення звіту місії МВФ з технічної допомоги, що відбулась у вересні 2015 р., ми [подали] законопроект очікуємо на його ухвалення до кінця червня 2016 р., що дозволить НКЦПФР:

1. проводити інспекції організацій, що є суб’єктами її регулювання, без існуючих невиправданих обмежень;

2. вести розслідування і вимагати надання інформації від будь-якої юридичної або фізичної особи, щоб встановлювати, чи дотримується така особа положень законодавства стосовно операцій з цінними паперами;

3. мати доступ до органів регулювання інших країн і можливість обміну з ними інформацією, що згідно із законодавством має обмежений доступ (в тому числі дані, що становлять банківську таємницю, і персональні дані);

4. надавати допомогу іноземним органам регулювання навіть без очевидного порушення законодавства України про цінні папери;

5. прийняти нормативно-правові акти без будь-якого затвердження/ погодження/ реєстрації сторонніми органами;

6. мати доступ до більших і стабільніших джерел фінансування, ніж є наразі; та

7. забезпечити відповідний правовий захист НКЦПФР, її Голови, членів Комісії і співробітників.

Крім того, ми вживаємо рішучих кроків в напрямку подальшого покращення функціонування фінансових ринків:

• Ми подали на затвердження Верховою радою ключовий законопроект з передачі повноважень Національної комісії з регулювання фінансових ринків з регулювання і нагляду за діяльністю різних фінансових посередників Національному банку (страхові і лізингові компанії, кредитні спілки, бюро кредитних історій та інші небанківські кредитні установи, ломбарди та інші фінансові компанії) і Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку (приватні пенсійні фонди, емітенти іпотечних сертифікатів, фонди фінансування будівництва і фонди нерухомості) з метою консолідації нагляду за нашими фінансовими ринками. Ми працюємо над тим, щоб цей законопроект був ухвалений до кінця березня 2016 року і повністю реалізований до кінця [вересня] 2016; і

• До кінця травня 2016 року за технічної допомоги міжнародних донорів ми розробимо чіткий план дій із заходами, що забезпечать ефективну протидію маніпуляціям на ринку, інсайдерським операціям та іншим зловживанням на внутрішніх ринках капіталу відповідно до передової міжнародної практики та наділять регулятора належними повноваженнями.

a. Фіскальна політика

23.Ми сповнені рішучості продовжувати нашу податково-бюджетну консолідацію з метою посилення державних фінансів, що надзвичайно важливо для підтримки фінансової стабільності в Україні. На підтримку наших зусиль в податково-бюджетній сфері і для забезпечення прийнятного рівня боргу ми завершили боргову операцію з приватними кредиторами і наразі проводимо переговори з іншими кредиторами відповідно до завдань нашої програми, спрямованих на забезпечення прийнятності обсягу боргу, які плануємо незабаром завершити.

24.Ми виконали фіскальні цільові показники 2015 року. У 2015 р. бюджет сектору загальнодержавного управління зареєстрував високі результати на тлі потужного зростання доходів, жорсткого контролю видатків, заощаджень по сплаті відсотків в результаті реструктуризації боргу. Такий результат дозволив нам перенести заплановану індексацію пенсій і заробітної плати з грудня на вересень 2015 р., що допомогло зменшити негативний вплив високого рівня інфляції на найуразливіші верстви населення. Це означатиме додаткові витрати з бюджету в розмірі 9,9 млрд. грн. Крім того, ми перерозподілили деякі суми фінансування (5,6 млрд. грн.), що призначались різним галузевим міністерствам, виділивши їх на оборону і збільшивши видатки на погашення заборгованості по відшкодуванню ПДВ, що зросла з початку року. На кінець грудня 2015 р. ми також зменшили суму переплати по податку на прибуток підприємств до 23,9 млрд. грн. порівняно із з 25,2 млрд. грн. на кінець 2014 року.

25.Верховна рада затвердила Державний бюджет на 2016 рік, узгоджений із цільовим показником дефіциту сектору загальнодержавного управління на рівні 3¾ відсотків ВВП, що є надзвичайно важливим для подальшого поступового фіскального коригування та укріплення стабільності (попередній захід для цього перегляду). Для досягнення цього цільового показника потрібно було врівноважити бюджет, враховуючи необхідність: (і) компенсувати разові втрати надходжень, що мали місце в 2015 році; (ii) виділити додаткові кошти з бюджету на соціальну допомогу з оплати енергоносіїв для пом’якшення негативного впливу на домогосподарства в результаті наступного зростання ціни на газ; та (ііі) компенсувати втрати надходжень від зниження ставки єдиного соціального внеску. Для підтримки наших зусиль для стримання поточних витрат ми запровадили верхню межу на поточні першочергові витрати з державного бюджету (нова індикативна ціль).

26.Верховна рада також затвердила низку змін в податковій політиці на підтримку Державного бюджету на 2016 рік (також попередній захід для завершення цього перегляду), спрямованих на: (i) значне зниження рівня оподаткування фонду заробітної плати, що був зависоким порівняно з міжнародними стандартами і призвів до значного рівня тіньової зайнятості і заниження даних про рівень заробітної плати; (ii) розширення бази оподаткування та зменшення можливостей для уникнення оподаткування та корупції; та (iii) підвищення деяких податків для виконання цільових показників за програмою. Ключовими елементами цих змін, які набули сили з 1 січня 2016 року, є:

1. Внески на соціальне забезпечення. Були уніфіковані різні ставки єдиного соціального внеску і введена єдина ставка в розмірі 22 відсотки, яку сплачуватиме тільки роботодавець, а також була підвищена верхня межа бази внесків на соціальне забезпечення з чинних 17 до 25 мінімальних зарплат.

2. ПДВ. Було скасовано спеціальний режим ПДВ в сільському господарстві, який звільняв сільськогосподарських виробників від оподаткування ПДВ. Відповідне рішення набере чинності з 1 січня 2017 року. В якості перехідного заходу виключно на 2016 рік було встановлено вимогу для виробників зерна сплачувати в бюджет 85 відсотків, для виробників тваринницької галузі (великої рогатої худоби та молока) – 20 відсотків та для інших сільгоспвиробників – 50 відсотків від отримуваної ними суми ПДВ. До кінця червня 2016 р. ми переглянемо функціональні аспекти цього перехідного заходу, для реалізації якого, можливо, потрібно буде запровадити єдиний відсоток перерахування в бюджет, щоб не знизився обсяг надходжень. Ми налаштовані не подовжувати перехідний захід і не вноситимемо зміни в п.4 статті 2 розділу XIX Податкового кодексу, що вимагає припинення застосування спеціального режиму ПДВ з 1 січня 2017 року. Починаючи з цієї дати загальний режим оподаткування ПДВ застосовуватиметься однаково для всіх сільгоспвиробників. Ми також встановили ПДВ на транзит газу, що замінить діючий режим оподаткування рентою.

3. Відшкодування ПДВ. Для сталого вирішення проблеми періодичного накопичення заборгованості з відшкодування ПДВ ми більше не включаємо прогнозний обсяг відшкодування ПДВ в додатки до бюджету на відповідний рік, а Міністерство фінансів не включає суму відшкодування ПДВ в помісячний план надходжень (розпис) державного бюджету.

4. Акцизи. З огляду на знецінення гривні і високий рівень інфляції, ми підвищили специфічні ставки акцизних податків на алкоголь (на 50 %), пиво (на 100 %), тютюнові вироби (на 40 %), а також на бензин і дизельне паливо (на 13 %).

5. Податок на прибуток підприємств. Ми залишили ставку податку незмінною в розмірі 18 відсотків. Щоб мати можливість скористатися додатковими бюджетними надходженнями на тлі зниження внесків на соціальне забезпечення вже в 2016 році, ми запровадили щоквартальні нарахування і сплату податку на прибуток підприємств.

6. Податок на доходи фізичних осіб. Ми запровадили єдину ставку 18 відсотків, яка замінила дві ставки – 15 та 20 відсотків, і надалі не оподатковуватимемо половину розміру мінімальної заробітної плати лише тим особам, чий дохід складає менше 1,4 мінімальних заробітних плат. [Для вирішення питання потенційних конституційних занепокоєнь стосовно особливого режиму оподаткування пенсій, та оскільки зараз внески не оподатковуються, ми переведемо оподаткування пенсій до режиму оподаткування фізичних осіб починаючи з 2017 року.]

• g.Спрощений режим оподаткування. Ми збільшили ставки для платників єдиного податку, що належать до III і IV груп і знизили поріг для платників третьої групи з 20 до 5 млн. грн.

• h.Оподаткування майна. Ми підняли ставку та розширили базу податку на нерухомість, включивши до бази будинки і квартири класу «люкс», та розширили податкову базу для нещодавно введеного податку на автомобілі класу «люкс».

• i.Оподаткування газовидобувної галузі. Ми знизили ставки ренти на газ, який видобувається в комерційних цілях, до 29 відсотків (із свердловин глибиною менше 5 тисяч метрів) та 14 відсотків (із свердловин глибиною понад 5 тисяч метрів) з 55 відсотків та 28 відсотків відповідно. Ми розглядаємо можливість внесення до кінця червня 2016 року додаткових змін в систему оподаткування нафтогазової галузі і запровадити єдину ставку роялті незалежно від глибини свердловин і надбавку до податку на прибуток підприємств. Ми також знизили з 1 квітня 2016 року ставки рентних платежів за видобуток газу для компаній які за законом мають постачати газ для домогосподарств та тепло генеруючих компаній до 50 відсотків з чинних 70. Для компенсації потенційних втрат доходів цих компаній ми збільшили з 1 травня 2016 р. ціну реалізації газу для ПАТ «Укргазвидобування» до 4849 грн (приблизно185 дол. США), без ПДВ.

• j.Інші заходи на стороні надходжень. Ми збільшили рентні платежі за видобуток бурштину і підвищили дивіденди, сплачувані підприємствами державної форми власності, збільшивши обов’язкову державну частку до 75 відсотків. До кінця червня 2016 року ми також ухвалимо законодавчі акти, що дозволять легалізувати видобуток бурштину [та припинити перекручені валюто-обмінні операції податок на готівку]. Ми також поновили переговори стосовно укладання угоди щодо уникнення подвійного оподаткування з ключовими партнерами з баченням мінімізації ухиляння від сплати податків.

27. На доповнення до до нашої реформи податкової політики ми впроваджуємо потужні заходи з поліпшення адміністрування надходжень . Реалізація нещодавно затвердженого плану реформ адміністрування надходжень, що є важливим пріоритетом на 2016 рік, допоможе розбудувати ефективну систему стягнення доходів до бюджету, що забезпечує справедливе і прозоре застосування податкового законодавства, зменшує складність та довільність, і сприяє дотриманню податкових вимог і розвитку приватного сектору. Ми визнаємо, що податковий компроміс матиме руйнівну дію на дотримання податкових вимог, тому впродовж терміну дії програми ми утримаємося від запровадження будь-якого виду податкової амністії. Крім того, на кінець грудня 2015 року ми перевели всіх великих платників податків в Інспекції з обслуговування великих платників (структурний «маяк»). З кінця грудня 2015 р. Державна фіскальна служба (ДФС) розпочала запровадження нових організаційних принципів, передбачених планом реформи адміністрування надходжень (структурний «маяк»). Ми [в основному, завершили] процес скорочення чисельності ДФС приблизно з 58 800 до майже 44 000 працівників станом на кінець квітня 2016 року. В 2016 році наші наступні зусилля в напрямку посилення адміністрування надходжень будуть зосереджені на таких питаннях:

28. Подальші досягнення у виконанні плану реформ надходжень. Верховна рада [ухвалила] законодавчі акти, які (i) дозволять збільшити кількість посад заступників Голови; (ii) роз’яснюють взаємодію регіональних митниць та інших підрозділів ДФС, що передбачає об’єднання 50 регіональних структур в 25 податково-митних регіонів; і (iii) запроваджують один рівень для внутрішнього врегулювання суперечок. Ми очікуємо повного запровадження нових механізмів до кінця вересня 2016 р.

29. Крім того, ми завершуємо розробку законопроекту, що встановить критерії визначення «власника великого капіталу» (High Net Worth Individuals), уведе останніх до нової програми перевірок, і надасть ДФС відповідні інструменти для виявлення несумлінних платників податків, включно із можливістю доступу до даних банківського рахунку таких осіб , але за умови існування потужних захисних механізмів, щоб мінімізувати зловживання з боку фахівців ДФС. Також ми дозволимо вичерпатися строку дії мораторію на проведення податкових перевірок платників податків, річний оборот яких не перевищує 20 млн. грн., наприкінці 2016 року, як передбачено Податковим Кодексом. Ми завершимо опрацювання законопроекту, спрямованого на посилення можливості стягнення боргу адміністративним шляхом, відповідно до оптимальної міжнародної міжнароднї практики, і надамо ДФС повноваження застосовувати непрямі методи оцінки для отримання точної суми зобов’язань платників по сплаті податків і єдиного соціального внеску.

30. Ми визнаємо, що адекватна оплата праці спеціалістів ДФС є важливою складовою нашої стратегії добропорядності. Тож, паралельно із завершенням перевірки і повторним призначенням спеціалістів ми проведемо цільову реформу оплати праці співробітників ДФС [з метою довести її до рівня, співставного з оплатою праці в інших державних установах, де відбулась реформа (напр., в патрульній поліції)] і забезпечити належне фінансування ключових інформаційних систем і митниць впродовж 2016 року[, але в межах поточних бюджетних асигнувань ДФС]. Ми також зробимо пріоритетом підвищення професійних стандартів ДФС.

31. Для покращення дотримання вимог по сплаті єдиного соціального внеску, починаючи з 1 січня 2017 року ми узгодимо бази єдиного соціального внеску і податку на доходи фізичних осіб і запропонуємо можливість подання єдиної звітності по цих податках і їх сплаті загальною сумою. Для сприяння досягненню цих цілей до кінця червня 2016 року ми підготуємо відповідний план і програму підвищення обізнаності платників податків.

32. Ми створили нове управління внутрішніх розслідувань в ДФС і винайняли для роботи в ньому нових співробітників, які спільно з іншими державними установами здійснюватимуть оцінку ризиків, аналізуватимуть річні декларації про активи високопосадовців ДФС і проводитимуть розслідування в рамках наших заходів боротьби з корупцією. Діяльність управління розслідувань контролюватиме нещодавно створена група експертів, які забезпечить публікацію результатів їх моніторингу на щорічній основі. Крім того, для покращення репутації податкової міліції в суспільстві ми змінимо її імідж, здійснимо її демілітаризацію та посилимо спроможність. Щоб здійснювати моніторинг змін у її сприйнятті суспільством ми почнемо проводити регулярні незалежні опитування.

33. На додачу до фіскальної ролі реформа митної служби, що наразі відбувається, сприятиме полегшенню торгівлі і посилюватиме безпеку суспільства за рахунок більш ефективного контролю на кордоні. Як передбачено планом реформування адміністрування доходів, нашою метою є призначення до кінця червня 2016 року нового заступника Голови ДФС, відповідального за роботу митних органів. Ми запровадимо програму пост-митного аудиту, спростимо, додатково автоматизуємо і раціоналізуємо процедури митного оформлення, зведемо до мінімуму випадки фізичної перевірки вантажів, розробимо і опублікуємо комплексний план заходів для митних органів і посилимо координацію дій із Державною прикордонною службою для скорочення вхідного потоку нелегальних товарів і забезпечення обміну інформацією між митними органами і основними торгівельними партнерами. Ми визначили низку ключових проектів в сфері ІКТ, що мають найвищий пріоритет для митниці, і здійснюємо пошук зовнішнього фінансування. Ми також вдосконалимо порядок оцінки митної вартості, запровадивши найкращі європейські практики, і з 3-го кварталу 2016 р. будемо сприяти застосуванню процедури умовного випуску товарів як способу уникнути небажаних затримок з обробкою декларації. До кінця серпня 2016 року ми підготуємо проектний план з подальшого розвитку управління ризиками, щоб посилити існуючі слабкі місця, майбутні плани і вимоги, а також вирішити організаційні питання і питання управління. До кінця вересня 2016 р. ми також ухвалимо зміни в Митному кодексі, що дозволять гармонізувати вимоги щодо повноважного економічного оператора із законодавством ЄС. З метою мінімізації можливих втрат доходів в пунктах пропуску через державний кордон і на внутрішніх пунктах митного оформлення через слабкі кордони, ми ініціюватимемо інспектування цих слабких місць третьою стороною, щоб до кінця грудня 2016 року завершити його принаймні в п’яти найбільших пунктах перетину кордону і внутрішніх пунктах митного оформлення (новий структурний маяк).

34. У рамках консультацій з фахівцями МВФ, ми до кінця червня 2016 р. запровадимо ключові показники продуктивності (КПП) ДФС на 2016 рік. Ці цільові показники зосереджуватимуться, між іншим, на результатах основної діяльності податкової і митної адміністрації [(в тому числі проведенні аудитів, стягненні податкового боргу, погашенні накопиченої заборгованості по відшкодуванню ПДВ і внутрішній реорганізації.] У 2016 році – в межах простору, утвореного за рахунок понадпланових надходжень, ми також продовжуватимемо скорочувати обсяг переплати податку на прибуток підприємств, що накопичився за останні декілька років.

35. До кінця 2016 року для зменшення непотрібної бюрократії ми перетворимо ДФС на єдиний орган, що стане заміною існуючим наразі декільком органам, і сприятимемо ефективності і якості реалізації нею управлінських рішень.

36. Внаслідок переходу у 2016 році на нову систему відшкодування ПДВ, ми ліквідуємо взаємоз’язок між виплатою відшкодування ПДВ та міркуваннями щодо необхідності виконання чистих цільових показників по доходах від ПДВ, встановлюваних місячними планами, що повинно дозволити нам цілковито ліквідувати обсяг протермінованої заборгованості з відшкодування ПДВ.

37. Для виконання узгоджених за програмою цільових показників дефіциту бюджету ми також розробили постійні заходи економії видатків в контексті середньострокової реформи з метою поліпшення ефективності та якості державних послуг:

38. Пенсійна реформа. В найближчі роки демографічні тенденції і різке зниження ставки єдиного соціального внеску призведуть до суттєвого зростання структурного дефіциту Пенсійного фонду, покриття якого вимагатиме значних субсидій з державного бюджету. Щоб вирішувати ці завдання на довгостроковій основі і мати змогу забезпечувати більш адекватні пенсії для пенсіонерів у середньостроковій перспективі, ми налаштовані на реалізацію багатоетапної стратегії реформ:

• Ми вже здійснили перший етап реформ в 2015 р., скасувавши спеціальні пенсії для держслужбовців та інших привілейованих категорій пенсіонерів і збільшивши пенсійний вік і необхідний стаж для низки професій, представники яких мають право на достроковий вихід на пенсію. Ми також продовжили практику утримання частини пенсій працюючих пенсіонерів, що була запроваджена в березні 2015 р., до кінця 2016 року, скасували прив’язку розміру максимальної пенсії до розміру мінімальної заробітної плати і залишатимемо його незмінним на рівні 10 740 грн.

• На другому етапі реформ ми продовжимо відміну спеціальних привілеїв і звільнень від застосування загальної системи пенсійного забезпечення, приводячи деякі з його положень у відповідність із поточними потребами. У цьому зв’язку, як попередній захід для його перегляду ми; (i) завершили перегляд списків професій, представники яких мають право на достроковий вихід на пенсію, і ухвалили постанову про їх 40-відсоткове скорочення з точки зору чисельності осіб, на яких поширюється така норма; (іі) застосували правила загальної системи пенсійного забезпечення для працівників сфери охорони здоров’я та освіти; і (iiі) встановили право дострокового виходу на пенсію при досягненні 57 років для всіх професій, представники яких мають право на такий достроковий вихід.

• Для третього етапу реформ ми до кінця грудня 2016 року ухвалимо законодавство, (новий структурний маяк) , що дозволить (і) відокремити доплати різним категоріям пенсіонерів від трудових пенсій і перевести їх фінансування з Пенсійного фонду в Державний бюджет; (іі) з 2017 року забезпечити перевірку розміру доходів для отримувачів цих доплат, щоб зробити систему більш справедливою і вивільнити ресурси для більш ефективного зниження рівня бідності; а також (ііі) поступово збільшити і запровадити єдиний пенсійний вік для виходу на пенсію різних категорій працюючих з 1 січня 2017 р. для врахування демографічних змін і, таким чином, почати стабільно скорочувати видатки на пенсійне забезпечення відносно ВВП, а також (iv) краще ув’язувати виплати і внески і зробити систему фінансово життєздатною в середньостроковій перспективі.

• Допоки всі зазначені вище заходи не будуть прийняті, ми утримаємося від запровадження другого рівня пенсійної системи. Будь які приготування до впровадження другого рівня пенсійної реформи базуватимуться на забезпеченні її фінансування від індивідуальних внесків додатково до ставки єдиного соціального внеску.

10. Фонд заробітної плати. Заробітна плата в бюджетній сфері зросте з урахуванням росту мінімальної заробітної плати на 5 відсотків з 1 травня 2016 р. і на 4 відсотків з 1 грудня 2016 р., що компенсує працівникам бюджетної сфери очікуваний рівень інфляції і допоможе пом’якшити наслідки підвищення тарифів на природний газ до рівня покриття собівартості, що відбулося раніше запланованого терміну.

11. Реформа системи соціальної допомоги та соціального страхування. Ми вдосконалимо адресність та посилимо прогресивний характер низки програм соціальної допомоги за рахунок покращення перевірки матеріального стану; раціоналізуємо та консолідуємо програми, які мають подібні цілі; та приведемо субсидії на комунальні послуги у відповідність із цінами на природний газ, які домінують на міжнародному ринку. Крім того, до кінця червня 2016 р. Міністерство фінансів завершить перевірку отримувачів пенсій та соціальної допомоги і зверне стягнення з осіб, що отримували їх незаконно, та скоротить адміністративні витрати фондів соціального страхування.

12. Реформа системи освіти. Ми продовжимо докладати зусиль для поліпшення ефективності та стандартів освіти. Реформи, що будуть проведені до вересня 2016 р., також підвищать ефективність видатків, зокрема через: (і) подальшу оптимізацію мережі шкільних закладів за рахунок закриття малих шкіл та переведення учнів до краще обладнаних шкіл; (іі) більшу адресність фінансової допомоги учням та вихованцям навчальних закладів за рахунок вдосконалення перевірки матеріального стану; (ііі) оптимізацію системи науково-дослідних установ; (іv) сприяння приватному фінансуванню вищих та професійно-технічних освітніх закладів; а також, (v) передачі частини фінансування професійно-технічних навчальних закладів на нижчі рівні врядування.

13. Реформа системи охорони здоров’я. З метою поліпшення ефективності системи охорони здоров’я та якості послуг населенню, ми впроваджуватимемо реформи в напрямку до більшої децентралізації, більшої автономії управління лікарняними закладами та переходу від фінансування на основі кількості ліжок до фінансування послуг. Повний план реформ буде схвалений Кабінетом міністрів до кінця червня 2016 року. Першим кроком у вирішенні питання значної неефективності системи лікарень стало зниження нами граничного нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення з 80 до 60, ми також плануємо скоротити чисельність медичного персоналу на 10 відсотків до кінця червня 2016 р. Крім того, ми реформували систему державних закупівель фармацевтичної продукції відповідно до європейських стандартів і принципів. Зокрема, закупівлі здійснюються за участю спеціалізованих організацій, починаючи із 2016 року.

14. Інші заходи, що стосуються видатків. Ми раціоналізуємо систему субсидій, включаючи субсидії підприємствам державної форми власності; після прийняття нового Закону України «Про державні закупівлі» ми почали проводити електронні закупівлі з 1 квітня 2016 року для центральних органів державного управління і з 1 серпня 2016 р. запровадимо їх для всіх інших державних органів; до середини 2016 р. збільшимо спільну оплату або скоротимо витрати на програми культури та громадського транспорту; та оптимізуємо кількість державних установ. Впродовж 2015 року ми реорганізували десять і ліквідували вісім державний установ. За допомогою ЄС ми розпочали розробку комплексної стратегії реформування державного управління, і ми забезпечимо її повне узгодження із нашою середньостроковою фіскальною програмою. Подальше скорочення чисельності зайнятих в державному секторі може забезпечити простір для цільового підвищення заробітної плати на підтримку зусиль із боротьби з корупцією.

15. Ми визнаємо необхідність фундаментальної реформи режиму спрощеного оподаткування, який залишається занадто складним та занадто пільговим, надаючи можливості для арбітражу. Відтак, до кінця вересня 2016 року ми розробимо проект змін до Податкового Кодексу, що знизять ступінь пільговості та складності поточного режиму та зменшать розрив із податковим навантаженням тих, хто підпадає під загальний режим оподаткування.

16. Крім того, ми посилимо наш бюджетний процес, щоб стимулювати більш ефективне використання державних коштів. Відповідно до рекомендацій місії технічної допомоги МВФ ми маємо намір організаційно оформити процес аналізу видатків. На підтримку цього процесу ми запровадимо суворі бюджетні обмеження для галузевих міністерств, заохочуючи їх визначитись з напрямками економії своїх ресурсів. Ми використаємо процес аналізу видатків для розробки високоякісних заходів із їх скорочення. До кінця серпня 2016 року, у співпраці з нашими міжнародними партнерами, ми розробимо комплексний план реформування державного фінансового управління, який передбачатиме конкретні, вимірювані та обмежені у строках заходи за такими напрямками як середньо-термінове планування бюджету, управління готівковими коштами та боргом, засоби фінансового контролю, прозорість державних фінансів і боротьба з корупцією. [Крім того, ми внесемо зміни в Бюджетний кодекс для усунення розподілу на захищені і незахищені статті видатків до кінця 2016 року.]

17. Насамкінець, підвищення цін на газ та опалення до рівня повного покриття собівартості супроводжується значною додатковою соціальною допомогою із вдосконаленим механізмом її адресного надання для підтримки уразливих домогосподарств. Зокрема:

18. В бюджеті на 2016 рік ми збільшили обсяги допомоги з оплати вартості енергоносіїв (за програмами пільг і субсидій) з майже 24,4 млрд. грн. в 2015 р. до 35 млрд. грн. в 2016 р. , а також [ухвалили] зміни та доповнення до бюджету, що передбачають подальше їх збільшення до рівня 40,3 млрд. грн. на надання підтримки з огляду на більш стрімкі темпи підвищення цін на газ до рівня їх собівартості. Ми започаткували реформи з метою посилення адресності підтримки вразливих верств населення та забезпечення прийнятності цих програм для бюджету, в тому числі за рахунок: (i) надання одержувачам пільг з оплати енергоносіїв можливості зробити вибір на користь отримування пільг чи участі у програмі субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (але не того і іншого одночасно) , а також (ii) внесення змін у норми споживання за програмами субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з метою наближення їх до поточних рівнів споживання. До кінця серпня 2016 року ми піддамо перегляду і відкоригуємо параметри соціальних програм, що мають стосунок до оплати житлово-комунальних послуг, у т.ч. формулу розрахунку розміру субсидії, відповідно до потреби з метою подальшого поліпшення адресності та забезпечення утримування розмірів субсидій в межах виділеного фіскального пакету (новий структурний маяк).

19. Ми ініціювали створення централізованої системи моніторингу характеристик домогосподарств, що беруть участь в програмах пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Система містить інформацію про кількість отримувачів, дохід домогосподарства, та суму субсидій. До [кінця серпня] 2016 року ми розширимо спроможності системи надавати інформацію про пільги та рівні споживання за розподілом доходів, що має критичне значення для посилення адресності. Ми регулярно аналізуватимемо цю інформацію, щоб перевіряти, чи надається допомога за цими двома діючими програмами належним чином. Ми надіслали заяви на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг всім домогосподарствам і вжили заходів для управління зростаючою кількістю заявок на надання соціальної допомоги, в тому числі виділивши належні бюджетні ресурси і додатковий персонал.

E. Політика в енергетичному секторі

32. Ми продовжуємо успішно вирішувати питання покращення фінансування Нафтогазу і здійснювати погоджену реформу енергетичного сектору.

33. Дефіцит Нафтогазу залишається у рамках програмних показників. У 2015 р. кумулятивний розмір грошового дефіциту сягнув 18,2 млрд. грн (0,9 відсотків ВВП), що нижче за програмний цільовий показник. Ми й надалі налаштовані на усунення дефіциту Нафтогазу до кінця 2017 року.

34. Було вчасно завершено незалежну діагностику дебіторської заборгованості Нафтогазу компанією ПрайсВотерХаус Куперс із залученням зовнішнього фінансування з боку Департаменту міжнародного розвитку Великобританії (DFID). Об’єднаний звіт, що містить рекомендації стосовно покращення роботи із дебіторською заборгованістю, було передано МВФ і його першу частину було оприлюднено 30 вересня 2015 року.

35. Ми переглянули формулу для розподільчих рахунків, на які надходять платежі підприємств ТКЕ, для забезпечення отримання НАК «Нафтогазом України» частки коштів, пропорційної поточній вартості газу в тарифі на опалення. В результаті було повернуто «коригуючий коефіцієнт», що дозволяє НАК «Нафтогазу України» поступово стягувати з підприємств ТКЕ заборгованість, накопичену з 1 вересня 2015 року. Ми будемо вживати будь-яких необхідних заходів для забезпечення подальшого функціонування розподільчих рахунків.

36. Ми прийняли більшу частину нормативних документів, необхідних для покращення застосування нового Закону «Про ринок природного газу», що вступив в дію з 1 жовтня 2015 р. Ці нормативні документи сприятимуть встановленню цін на газ на перехідний період до 2017 р. на рівні нижче міжнародного паритету та наданню субсидій вразливим верствам споживачів.

37. Ми розширили сферу застосування дозволених державних гарантій, передбачених в бюджеті на 2016 р. на загальні цілі та на запозичення Нафтогазу на суму щонайменше 700 млн. дол. США, а також зовнішні гарантії міжнародних фінансових організацій та приватних сторін, надані на користь Нафтогазу.

38. Ми гарантуємо, що мораторій на стягнення Нафтогазом заборгованості енергогенеруючих компаній та держпідприємств, скасування якого було умовою першого перегляду програми, не буде введений повторно. Тож, ми відмінили рішення Верховної ради про подовження мораторію на примусове стягнення надходжень компанії «Енергоатом».

39. Крім того, ми прискорили наші заходи, спрямовані на усунення дефіциту НАК «Нафтогаз «України» і запровадження змін в газовому секторі.

40. Відображенням нашої налаштованості збільшити ціни на газ та теплоенергію до рівня покриття витрат на основі паритету імпорту стало прийняття і оприлюднення Кабінетом Міністрів рішення про запровадження з 1 травня 2016 р. єдиного роздрібного тарифу на газ і доведення його до рівня повного покриття витрат (попередній захід для цього перегляду). Було також [оприлюднене] рішення про збільшення роздрібних тарифів на теплову енергію до рівня, співставного з ціною на газ на основі повного паритету імпорту з 1 [липня] 2016 р. (попередній захід для цього перегляду). Для забезпечення того, що тарифи і надалі залишатимуться на рівні повного покриття витрат, ми переглянемо Зобов’язання з обслуговування населення (постанова Кабінету Міністрів України №758) з метою впровадження тимчасового механізму щоквартального коригування роздрібних тарифів на газ та теплову енергію у разі, якщо тарифи відхилятимуться від рівня повного покриття витрат (на основі паритету імпорту у відповідності до Технічного меморандуму про взаєморозуміння) на [5] відсотків або більше (новий структурний «маяк» на кінець серпня 2016 р.) Перше коригування цін в разі необхідності відбудеться з 1 жовтня 2016 р. Тимчасове коригування застосовуватиметься до повної лібералізації тарифів, що має відбутись не пізніше 1 квітня 2017 р. Ми також, починаючи з 1 жовтня 2016 р., здійснюватимемо щоквартальне коригування цін на газ українського видобутку (ціни Укргазвидобування) з метою утримання їх на рівні імпортних цін.

41. З метою сприяння повній лібералізації газових тарифів ми вноситимемо подальших змін до постанови Кабінету Міністрів України №758 від 1 жовтня 2015 р. з тим, щоб відокремити тарифи на транспортування і розподіл газу від вартості газу як товару. Ми будемо монетизувати надання допомоги згідно програми підтримки населення для сплати за комунальні послуги з тим, щоб приватні газові трейдери могли конкурувати з НАК “Нафтогаз” за право постачання газу населенню і комунальним підприємствам.

42. Для подальшого покращення стягнення Нафтогазом боргів підприємств ТКЕ ми до кінця – [травня] 2016 р. ухвалимо постанову Кабінету Міністрів, якою запровадимо компенсації за технологічні втрати в тарифах на теплову енергію і встановимо цільові показники для зниження технологічних втрат.

43. Крім того, до кінця травня 2016 р. ми [прийняли] зміни, що залишились (законопроект №3325), необхідні для сприяння застосуванню нового Закону України «Про ринок природного газу”.

F. Урядування, бізнес клімат та реформа державних підприємств

34. Ми досягли прогресу в проведенні наших структурних реформ, спрямованих на подолання корупції, покращення бізнес клімату та вдосконалення управління об’єктами державної власності. Ми продовжимо здійснювати ці реформи, націлені на перебудову економіки в майбутні періоди.


Боротьба із корупцією.

35. Ми налаштовані на прискорення здійснення антикорупційної реформи і вже в основному, завершили формування сприятливих законодавчих рамок для ключових правових та інституційних реформ, що наразі дозволять нам зосередитись на їх реалізації. Зокрема:

36. Ми забезпечили початок діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) (структурний «маяк» на кінець січня 2016р.). Воно почало прийом на роботу та підготовку свого персоналу. З передбаченої загальної кількості 700 співробітників, приблизно 453, включаючи 142 детектива, були призначені на посаду та проходять підготовку. Загалом, керівництво НАБУ планомірно виконує План дій, розроблений за підтримки різних донорів.

37. Ми також ухвалили законодавство з питань діяльності агентства з повернення та управління активами і конфіскації та арешту активів. Останнє забезпечує спроможність НАБУ здійснювати попередні заходи, такі як замороження і арешт активів з метою попередження будь-якої торгівлі, передачі або реалізації активів згідно з рекомендаціями FATF 4.

38. Міністерство фінансів розробило стратегію реформування системи звітності з питань фінансового моніторингу. Ця реформа покликана допомогти зосередити зусилля установ, що подають звітність, на підозрілих операціях, як це визначено Групою з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (FATF), замість того, щоб надсилати безліч звичайних звітів щороку, більшість з яких не містить корисної інформації і вимагає обтяжливої ручної обробки банками. Стратегія була оприлюднена після проведення консультацій із зацікавленими представниками державного і приватного секторів за підтримки технічної допомоги МВФ. Метою цієї допомоги буде здійснення на кінець 2016 року всіх необхідних регуляторних та інституційних змін.

39. НБУ запровадив інструменти виїзного і безвиїзного контролю дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу на основі оцінки ризиків, зосередившись на ризиках, пов’язаних із вітчизняними політично значущими особами, і скористувавшись для цього технічною допомогою, наданою фахівцями МВФ.

40. Ми створили Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, до сфери відповідальності якої належатиме нагляд за розслідуваннями НАБУ. Антикорупційний прокурор та два його заступники були призначені відповідно до процесу, що забезпечував широку підтримку з боку громадськості, що було попереднім заходом цього перегляду, і їм були надані необхідні приміщення.

41. Ми також внесли поправки до Закону України «Про прокуратуру» з метою забезпечення своєчасного, справедливого та виваженого процесу призначення антикорупційних прокурорів, про що було досягнуто попередньої домовленості під час першого перегляду та що описано нижче. Зокрема, внесені поправки до Закону забезпечують нижчевикладене:

• Члени Конкурсної комісії повинні бути особами з бездоганною репутацією і мати високі професійні якості;

• Подання Генеральним прокурором кандидатур до Конкурсної комісії повинно розглядатися як проміжний захід, допоки не буде створена Рада прокурорів. На цьому етапі членів Конкурсної комісії, які наразі призначаються Генеральним прокурором, буде призначати Рада прокурорів;

• Конкурсну комісію очолюватиме загальновизнаний та авторитетний експерт з числа членів, призначених Верховною Радою, що має багатий досвід, зацікавленість або відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією;

• Конкурсна комісія надасть Генеральному прокуророві лише по одному кандидату на кожну з трьох позицій (голови та двох заступників голови антикорупційної прокуратури) після отримання підтвердження того, що кандидат задовольняє вимоги прийнятності, визначені в Законах України «Про очищення влади» і «Про запобігання корупції», і вимоги для надання допуску до секретних матеріалів згідно Закону «Про державну таємницю».

• Повноваження із призначення на посаду та звільнення іншого прокурорського та не-прокурорського персоналу антикорупційної прокуратури повинні бути надані голові антикорупційної прокуратури.

• Крім того, Верховна Рада прийняла зміни в законодавстві, що уможливлять запуск комплексної електронної системи розкриття інформації про активи і доходи високопосадовців. Ключовими характеристиками цієї системи є: (i) розкриття інформації про активи високопосадовців в межах юрисдикції НАБУ, в тому числі інформації про кінцевих власників і сторони, що здійснюють контроль будь-яких коштів або інших активів (згідно визначення FATF); (ii) заборона високопосадовцям отримувати будь-які подарунки і активи крім тих, що мають дуже невисоку ціну; і (iii) використання НАБУ своїх повноважень для забезпечення надійності інформації про ці активи і доходи на будь-якому етапі. Електронна система декларування активів і доходів високопосадовцями [була введена в дію] Національним агентством з питань запобігання корупції (попередній захід для цього перегляду). Ми налаштовані вносити будь-які подальші необхідні зміни в систему розкриття інформації для забезпечення її ефективності.

36. В перспективі для подальшого посилення антикорупційних зусиль ми здійснимо такі заходи:

37. До кінця липня 2016 року ми подамо до Верховної ради законопроект (новий структурний «маяк»), щоб забезпечити (i) можливість для НАБУ застосовувати широкий спектр методів розслідування, включаючи операції під прикриттям, перехоплення повідомлень, доступ до комп’ютерних систем і контрольовані поставки, не вдаючись до використання інфраструктури інших установ, а також (ii) захист процесу реєстрації досудових справ і постанов суду стосовно ведення слідства від витоку інформації про хід слідства шляхом обмеження доступу до інформації колом офіцерів НАБУ і антикорупційної прокуратури до моменту передачі справи до суду або її закриття.

38. Для моніторингу результатів запровадження законодавчої бази для боротьби з корупцією НАБУ щоквартально публікуватиме статистику щодо корупційних діянь, пов’язаних з високопосадовцями, що підпадають під юрисдикцію НАБУ, на інтернет-сторінці, яка буде у вільному доступі для громадськості (відповідно до форми, детально викладеної у пункті 100 Технічного меморандуму про взаєморозуміння). До кінця липня 2016 р. буде опубліковано інформацію за перший і другий квартали 2016 р. У подальшому щоквартальне оприлюднення цієї статистики буде відбуватися до кінця наступного після завершення кварталу місяця.

39. Всі високопосадовці повинні подати декларацію про наявні активи і доходи за 2015 рік в електронному вигляді, як визначено Статтею 46 Закону №2014/49 «Про запобігання корупції» протягом 60 днів з моменту запуску системи електронного декларування і, невдовзі після подання цієї інформації, громадськості буде забезпечений відкритий доступ до неї через єдиний інтернет-сайт (новий структурний «маяк» на кінець липня/серпень 2016 р.).

40. До кінця серпня 2016 року НБУ завершить 5 цільових перевірок банків, що мають високий ризик їх неналежного використання корупціонерами, які зосереджуватимуться на регуляторних вимогах до належної перевірки клієнтів і політично значущих осіб, а також регулярно публікуватиме інформацію про санкції, застосовані до банків за порушення вимог щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

41. Ми вживаємо заходів для реалізації прийнятої стратегії реформування системи звітності з питань фінансового моніторингу, щоб забезпечити до кінця 2016 р. імплементацію необхідних правових, регуляторних та інституційних змін. Серед них: перегляд процедури відбору Голови Державної служби фінансового моніторингу у відповідності до положень процесу відбору Голови НАБУ (зокрема, входження до складу конкурсної комісії незалежних і поважних експертів за призначенням Верховної Ради, Президента та уряду). Оплата праці співробітників Державної служби фінансового моніторингу також повинна бути переглянута у відповідності до шкали окладів НАБУ.

42. До кінця липня 2016 року ми приймемо зміни до законодавства, включаючи законодавство про судову систему, які дозволять створювати спеціалізовані палати судів для розгляду справ підслідності НАБУ, а також призначати спеціалізованих антикорупційних суддів на основі норм, схожих до тих, що регулюють призначення прокурорів до спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

43. До кінця червня 2016 р. ми ухвалимо Закон України «Про бізнес-омбудсмена». Закон включатиме положення, які забезпечать відповідні повноваження, імунітет згідно з міжнародною практикою, повноваження з накладання адміністративного стягнення та доступ до інформації для виконання його функцій.

44. Реформування судової системи. У царині судової реформи основні зміни, що розробляються, вимагатимуть доповнень до Конституції. Дотепер Конституційний комітет, створений Президентом України, розробив проект змін до Конституції стосовно судової реформи, який 26 жовтня 2015 року отримав схвальну оцінку Венеціанської комісії. Серед іншого, проект забезпечує таке: відміну випробувального терміну для суддів; відміну «порушення присяги» як підстави для звільнення суддів; запровадження конкурсного підходу до призначення суддів; формування складу Вищої ради юстиції у спосіб, що забезпечить обрання більшості суддів шляхом голосуваннями інших суддів; а також усунення інших політичних факторів. Проект був поданий у Верховну раду 25 листопада 2015 р. і був затверджений в першому читанні в лютому. Було також досягнуто прогресу в наступних питаннях:

45. Процедура виконання судового наказу про сплату та арешт коштів на рахунку. Ми стабільно рухаємось вперед у виконанні структурного «маяка» стосовно судового наказу про сплату та арешт коштів на рахунку. В цьому зв’язку закінчується робота з розробки і подальшого подання до Верховної ради законопроекту, яким вноситимуться зміни до відповідних положень Цивільного процесуального кодексу. Також необхідно буде внести зміни до Господарського процесуального кодексу для приведення його положень у відповідність зі змінами у Цивільному процесуальному кодексі. Тому ми просимо переглянути структурний «маяк» для того, щоб внести необхідні зміни в Господарський процесуальний кодекс для їх прийняття до кінця червня 2016 року (змінений структурний «маяк»).

46. Інститут приватних виконавців судових рішень. До [кінця червня 2016 р.] ми приймемо закон, що запроваджуватиме професію приватного агента з виконання судових рішень у відповідності до положень Меморандумів про економічну і фінансову політику від лютого та липня 2015 р.

47. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів. З червня 2015 р. Вища рада юстиції – орган, що відповідає за внесення подань про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад, а також здійснює дисциплінарне провадження відносно діяльності суддів – відновила свою діяльність завдяки призначенню членів Ради в кількості, необхідній для забезпечення кворуму, і виділенню необхідних коштів з бюджету. До кінця березня 2016 року ми підготуємо стратегію, щоб дати можливість Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній комісії завершити розгляд дисциплінарних справ протягом 12 місяців.

48. Судовий збір. Прийнятий в травні 2015 р. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», відповідно до якого підвищується розмір судового збору (структурний «маяк» на кінець травня 2015 р.), передбачає початок його виконання з 1 вересня 2015 р. В зв’язку з цим, Державна судова адміністрація України (ДСА) розпочала виконання положень Закону і вже зафіксувала зростання надходжень від судового збору. ДСА також ретельно відслідковуватиме, чи призводитиме вимога щодо збільшення судового збору до скорочення кількості необґрунтованих позовів, що також є одним із завдань цього Закону.


Бізнес клімат та дерегуляція.

38. Ми виконуємо, хоч із певною затримкою, план дій з усунення регуляторних та законодавчих перешкод на шляху покращення бізнес- клімату. В цьому контексті ми актуалізуємо план дій з метою відображення в ньому досягнутого на сьогоднішній день прогресу і включення додаткових ініціатив в сфері дерегуляції. Щомісячні звіти про виконання плану після їх подання до Кабінету Міністрів оприлюднюються на сайтах Державної регуляторної служби і Кабінету Міністрів. В майбутньому:

39. Кабінет міністрів здійснюватиме всі необхідні кроки для забезпечення повного виконання плану дій з дерегуляції із змінами відповідно до чинного законодавства, включаючи публікацію щомісячних звітів про його виконання. Зокрема, пріоритетні заходи, передбачені пп. 1, 2 та 5 цього плану і спрямовані на оптимізацію роз’яснення порядку реєстрації і ведення діяльності підприємства були затверджені Кабінетом Міністрів. Крім того, до кінця липня 2016 року Кабінет Міністрів співпрацюватиме з Верховною радою, щоб забезпечити прийняття законопроектів, необхідних для реалізації заходів 2, 5, 50, 54, 62 і 64 цього плану. В грудні 2015 р. Кабінет Міністрів України затвердив оновлену методологію оцінки регуляторного впливу, що включає обов’язковий кількісний аналіз регуляторного впливу проектів всіх нових законодавчих актів і змін до діючих.

40. Ми готуємо повний перегляд регуляторних норм в заздалегідь обраних сферах та галузях, що включає (i) перегляд всіх норм, що впливають на підприємства окремих сфер або галузей; та (ii) підготовку рекомендацій стосовно необхідності їх скасування, перегляду або подальшого використання. До кінця червня 2016 року ми визначимо дорожню карту виконання цих рекомендацій на [2-3] роки [за фінансової підтримки з боку ЄС].

41. Кабінет міністрів забезпечить повномасштабну дію нещодавно прийнятого Закону України «По ліцензування видів господарської діяльності». Зокрема, до кінця лютого 2016 р. органи ліцензування в межах їх повноважень подадуть Кабінету Міністрів правила та умови ліцензування, якими визначатимуться переліки документів, необхідні для отримання ліцензії, а також вимоги щодо ведення діяльності ліцензіатами. Дотепер кабінет міністрів вже затвердив 13 умов ліцензування (з 35), а частина, що залишилась, буде затверджена до кінця червня 2016 року. Затримка із поданням або затвердженням цих правил і умов не буде підставою для відмови у видачі ліцензії або для заборони діяльності підприємства.

42. Кабінет міністрів, у рамках консультацій з МВФ, підготує законопроект про обіг земель сільськогосподарського і подасть його для ухвалення урядом до кінця червня 2016 року. Прийняття законопроекту Верховною радою очікується до кінця вересня 2016 р. (новий структурний «маяк»). Після того ми розглянемо можливості для скасування мораторію на продаж землі.


Реформа державних підприємств

39. Ми продовжуємо рухатись вперед у напрямку реалізації стратегії реформування держпідприємств. Основні елементи нашої стратегії включають: (i) вдосконалення бюджетного нагляду, зокрема, шляхом покращення оцінки фіскальних ризиків держпідприємств; ii) посилення корпоративного управління державних підприємств; і (iiі) здійснення в середньостроковій перспективі прозорої приватизації та реструктуризації або ліквідації виявлених підприємств державної форми власності. До конкретних короткострокових заходів відносяться:

40. Оцінка фіскального ризику держпідприємств.

• Ми створили міжвідомчу робочу групу із вдосконалення методики оцінювання фіскальних ризиків, пов’язаних із зобов’язаннями держпідприємств. В цьому контексті, ми склали перелік 10 державних підприємств, які несуть найбільші фіскальні ризики і які підлягатимуть реструктуризації. Крім того, в рамках консультацій з фахівцями МВФ ми розробили форму звіту, щоб спростити проведення інвентаризації заборгованості держпідприємств. На цій основі ми розширили охоплення звітності держпідприємств, включивши в неї всю заборгованість 50 найбільших компаній, та підготували звіти про обсяг цієї заборгованості.

• Спираючись на ці результати та у рамках стратегії, спрямованої на вдосконалення управління фіскальним ризиком, ми створюємо в Міністерстві фінансів підрозділ з управління фіскальними ризиками. Через цей підрозділ Мінфін запровадить систему моніторингу та аналізу фіскальних ризиків держпідприємств і використовуватиме аналіз як джерело інформації для процесу підготовки бюджету і забезпечуватиме ресурси на випадок будь-якого очікуваного фіскального впливу на бюджет. Згідно з рекомендаціями нещодавньої місії МВФ з технічної допомоги ми гарантуватимемо, що новий підрозділ відповідатиме виключно за моніторинг і аналіз, не втручатиметься в будь-якій формі в керівництві держпідприємствами і не здійснюватиме додатковий контроль за їх діяльністю. Після створення підрозділу ми підготуємо комплексний звіт про фіскальні ризики, що виникають в секторі держпідприємств, який буде включений в бюджетну документацію й оприлюднений на веб-сторінці Міністерства фінансів. Після того, як Міністерство фінансів розбудує спроможність здійснювати управління фіскальними ризиками, пов’язаними з держпідприємствами, ми розширимо аналіз і включимо в нього ширший спектр фіскальних ризиків, з якими стикається Україна, такі як загальні макроекономічні ризики і ризики зміни цін на товари.

1. Корпоративне управління державними підприємствами

• [Був] ухвалений Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про корпоративне управління об’єктами державної власності», яким вносяться зміни до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», спрямовані на посилення структури корпоративного управління держпідприємств та прозорості їх діяльності. Закон дозволяє запроваджувати наглядові ради на підприємствах, що знаходяться в повній державній власності, і робить обов’язковим проведення зовнішнього аудиту цих підприємств. Щоб уможливити його належну реалізацію та з метою створення незалежних наглядових рад на найбільших унітарних державних підприємствах, Кабінет Міністрів до [кінця червня 2016 р.] прийме рішення, яким будуть врегульовані процеси створення зазначених наглядових рад, відбору їх членів та інші процедурні питання. Після цього до [кінця вересня] 2016 року ми призначимо незалежні наглядові ради на найбільших унітарних державних підприємствах. Перші аудиторські перевірки цих підприємств на основі фінансової звітності станом на кінець 2015 року будуть завершені до [кінця грудня] 2016 р.

• Зокрема, ми призначили незалежну наглядову раду НАК «Нафтогаз України» у складі 5 членів, 3 з яких незалежні, а 2 призначені за погодженням з Адміністрацією Президенту і Кабінетом Міністрів, що узгоджується із Планом заходів із корпоративного управління.

• Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою запроваджуються критерії відбору аудиторів для державних підприємств залежно від розміру цих підприємств. Ми вже визначили початковий перелік 19 великих держпідприємств, на яких згідно з постановою буде проведений аудит, і плануємо розширити цей перелік, включивши в нього 60 найбільших державних підприємств. Ми очікуємо завершити і опублікувати аудиторські звіти для зазначених підприємств до [кінця липня 2016 р.].

• МЕРТ, у рамках консультацій з фахівцями МВФ, до кінця серпня 2016 розробить план заходів із строками їхнього виконання, яким будуть окреслені: (i) структура корпоративного управління єдиної національної Холдингової компанії, завданням якої буде управління стратегічними комерційними держпідприємствами, в тому числі порядок призначення наглядових рад, керівників та виконавчих рад, повноваження керівних органів, а також порядок і вимоги до підпорядкування, та (ii) кроки, необхідні для створення Холдингової компанії, включаючи необхідну законодавчу базу і графік.

1. Групування всіх держпідприємств. Ми маємо наміри провести групування всіх держпідприємств, щоб здійснити їх належну класифікацію: залишити під управлінням держави (стратегічні комерційні держпідприємства і ті держпідприємства, які виконують інші стратегічні функції, в тому числі регулюючу, соціальну та оборонну), продаж (приватизація), або ліквідувати (ліквідація або банкрутство). Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі:

• підготує, в рамках консультацій з фахівцями МВФ, попередню класифікацію всіх держпідприємств до кінця червня 2016 р. На цьому етапі ми розглянемо список «стратегічних» підприємств та оцінимо відповідність їх віднесення до «стратегічних», тобто таких, що не підлягають продажу.

• розглядає і розробляєпоправкидо відповідних законівта інших законодавчих актів, які дозволятимуть здійснити класифікацію всіхдержпідприємств. Зокрема, ми вже визначили необхідність внести поправки в […]

• Після проведення вищезазначеноїпідготовчої роботими (і) спрямуємо зусилля на внесення поправок до відповідного законодавства, які дозволятимуть реалізувати результати класифікації всіхдержпідприємств до кінця вересня 2016 р.; (іі)завершимо класифікаціювсіхдержпідприємствв рамках консультацій зМВФ, іншими галузевими міністерствамита відповідними зацікавленими сторонами і затвердимо постанову Кабінету Міністрів. Крім того, ми передамо до ФДМУ ті держпідприємства, що включені до плану приватизації цього року. Затвердження Кабінетом Міністрів класифікації (групування) держпідприємств і передачі їх до ФДМУ буде завершено до кінця жовтня 2016 р. (новий структурний «маяк»).

1. Реструктуризація і ліквідація.

• На основі переліку тих державних підприємств, що несуть найбільші фіскальні ризики, спільними зусиллями відповідних профільних міністерств, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства фінансів ми розробили детальні плани заходів з реструктуризації для п’яти з цих компаній (структурний «маяк» на кінець січня 2016 р.). Відповідні профільні міністерства спільно з МЕРТ і Міністерством фінансів забезпечать належне виконання цих планів з реструктуризації.

• Уряд планує централізувати функцію ліквідації і передати її одній державній установі. З цією метою Фонд держмайна України (ФДМУ) і МЕРТ, в рамках консультацій з іншими зацікавленими сторонами і фахівцями МВФ, підготує закон про ліквідацію держпідприємств, який дозволить ФДМУ проводити ліквідацію певних держпідприємств за спрощеною процедурою. Очікуємо на прийняття такого закону до [кінця жовтня 2016].

1. Приватизація. Ми налаштовані на прискорення приватизації держпідприємств із забезпеченням відкритого і прозорого процесу, спрямованого на залучення стратегічних інвесторів, що розкриють весь потенціал приватизованих підприємств. Ми розробимо стратегію приватизації до кінця червня 2016 р. Тим часом:

• Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою визначив перелік 10 державних підприємств, що підлягають пріоритетній приватизації за участю радників. На цій підставі постановою Кабінету Міністрів ми затвердили плани заходів для цих компаній, в яких для кожного державного підприємства визначені ключові параметри і умови процесу, в тому числі строків виведення підприємства з державної власності, метод приватизації і проміжні кроки, яких потрібно вжити. Акції всіх компаній з переліку підприємств, що підлягають пріоритетній приватизації, затвердженого Кабінетом Міністрів, вже передані Фонду держмайна України. Після цього мі розпочнемо їх приватизацію, вживаючи необхідних заходів для забезпечення відкритості і прозорості процесу.

• У цьому зв’язку Верховна рада ухвалила зміни до Закону України «Про приватизацію», з метою відміни вимоги щодо обов’язкового продажу 5-10 відсотків акцій через фондову біржу та встановлення механізму залучення та оплати послуг радників до проведення приватизації. До кінця квітня 2016 року Кабінет Міністрів ухвалить необхідні законодавчі акти, якими будуть запроваджені критерії відбору радників до кінця [червня] 2016.

• Ми також ухвалимо необхідні законопроекти, якими буде скорочений перелік компаній, приватизація яких заборонена. Зокрема, законопроект, що виключає держпідприємства сільськогосподарського сектору і порти нещодавно ухвалений урядом, буде прийнятий парламентом до [кінця травня 2016 р.]. Цей Закон дозволяє здійснювати приватизацію і корпоратизацію зростаючої кількості державних підприємств. Після цього до [кінця жовтня] 2016 року Кабінет Міністрів затвердить необхідні укази, якими ці державні підприємства будуть включені в план приватизації і їх акції будуть передані ФДМУ.

• Крім того, ми спільними зусиллями МЕРТ і ФДМУ підготуємо додаткові зміни до Закону про приватизацію для подальшого спрощення і покращення процесу приватизації, включаючи (i) заходи з попередження виведення активів держпідприємств, що підлягають приватизації; (ii) спрощені процедури приватизації малих і середніх держпідприємств; і (ііі) комплексні процедури, що відповідають найкращим світовим практикам проведення приватизації великих держпідприємств. Ми завершимо внесення цих змін, за консультаціями з фахівцями МВФ, до кінця червня 2016 і очікуємо їх прийняття Верховною Радою до кінця листопада 2016.

• Ми досягли суттєвого прогресу у забезпеченні надійної і прозорої приватизації ПАТ «Одеський припортовий завод», за участі залучених радників, які, відповідно до найкращих світових практик, підготували і подали до ФДМУ інформаційний пакет для ПАТ «Одеський припортовий завод». Також було завершено фінансовий аудит на основі результатів діяльності станом на кінець грудня 2015 і відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності IFRS і відповідні екологічні аудити. Очікуємо до кінця травня 2016 оголосити про аукціон і розпочати його вже до кінця червня 2016.

• Нашою метою буде розпочати конкурс з приватизації Центренерго і до кінця березня 2017 року завершити його продаж за тією самою процедурою, що і для ПАТ «Одеський припортовий завод». Аналогічним чином до кінця 2016 року ми плануємо провести конкурсний продаж АТ Харківобленерго, ВАТ Запоріжжяобленерго, ПАТ Миколаївобленерго, ПАТ Хмельницькобленерго, ВАТ Тернопільобленерго за тією ж самою процедурою.

• Моніторинг реалізації програми

39. Реалізація напрямків політики, передбачених програмою, й надалі здійснюватиметься через моніторинг попередніх заходів, дотримання кількісних критеріїв ефективності, індикативних цілей, постійно діючих критеріїв ефективності, структурних «маяків» і поквартальних переглядів, як це передбачено в наших Меморандумах про економічну і фінансову політику від 27 лютого і 21 липня 2015 р. і в цьому Меморандумі. Ми також просимо встановити нові індикативні цілі для рівня інфляції. В Технічному Меморандумі про взаєморозуміння (ТМВ), що додається, визначені кількісні критерії ефективності та індикативні цілі програми. Виклад попередніх заходів іструктурних «маяків» подається у Таблиці 1. Кількісні цільові показники станом на контрольні дати на кінець липня і кінець жовтня 2016 р., а також постійно діючий критерій ефективності і індикативні цільові показники до кінця березня 2017 року представлені у Таблиці 2 Технічного меморандуму. Додаток І. Таблиця 1. Україна: попередні заходи і структурні «маяки» Запропоновані попередні заходи Стан виконання Дата завершення

Додаток І. Таблиця 1. Україна: попередні заходи і структурні «маяки»
Запропоновані попередні заходи Стан виконання Дата завершення
Ухвалення Верховною радою Бюджету на 2016 р. відповідно до зобов’язань за програмою за підтримки нової редакції Податкового кодексу згідно із домовленостями з фахівцями. [виконано]  
Призначення керівника Антикорупційної прокуратури і двох його/ її заступників (пар.¶[35е]). виконано  
Запуск електронної системи подачі декларацій про активи і доходи відповідно до Закону України №3755 із строком подання 60 днів після запуску системи (¶35g).    
Прийняття і оприлюднення Кабінетом Міністрів рішення про уніфікацію і збільшення роздрібного тарифу на газ до рівня 100 відсотків розміру витрат на основі паритету імпорту з 1 травня 2016 р. (пар. 33а)    
Прийняття і оприлюднення необхідних рішень про збільшення роздрібних тарифів на теплову енергію до рівня 100 відсотків до рівня відповідності цінам на газ на основі паритету імпорту з 1 липня 2016 р. (як наведено у пар. ¶31a).    
Прийняття законодавства, що (і) забезпечує застосування загальних правил виходу на пенсію для працівників галузі освіти і охорони здоров’я, і (іі) встановлення права на достроковий вихід на пенсію при досягненні 57 років для всіх професій, представники яких мають таке право, а також прийняття постанови Кабінету міністрів щодо скорочення професій у переліках 1 і 2, що мають право на достроковий вихід на пенсію на 40 % стосовно кількості осіб, що мають таке право на дострокову пенсію(¶28a).    
Запропоновані нові структурні «маяки» Стан виконання Дата завершення
Ухвалення законів, які (i) дозволять збільшити кількість посад заступників Голови; (ii) роз’яснюють взаємодію регіональних митниць та інших підрозділів ДФС, що передбачає об’єднання 50 регіональних структур в 25 податково-митних регіонів; і (iii) запроваджують один рівень для внутрішнього врегулювання суперечок. (як наведено у пар. ¶27a)   Кінець червня 2016р.
Ухвалення Верховною радою законодавства, що забезпечує можливість для НАБУ: (i) застосовувати широкий спектр методів розслідування, в тому числі операції під прикриттям, перехоплення повідомлень, доступ до комп’ютерних систем і контрольовані поставки; незалежно від інфраструктури інших агентств, і (ii) реєстрація досудових розслідувань і роботи слідчих під егідою НАБУ повинні бути захищені від витоку інформації під час проведення слідства шляхом обмеження доступу до інформації лише для фахівців НАБУ і Анти-корупційної прокуратури до того, як справу буде представлено у суді чи закрито (¶36а).   Кінець липня 2016 р.
Подання всіма високопосадовцями даних про активи і декларації про доходи згідно визначення статті 46 Закону України №2014/49 за календарний 2015 рік і розкриття інформації у вільному доступі для широкого загалу на єдиному веб-сайті одразу після подання (як наведено в пар. ¶36с).   Кінець липня [серпня] 2016 р.
Завершення незалежних інспекційних перевірок третіми сторонами п’яти найбільших пунктів перетину кордону й обладнання митних перевірок (як наведено у пар. ¶27f).   Кінець грудня 2016 р.
Ухвалення Верховною радою Закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», яким буде знято мораторій на продаж земель (пар.¶ 38d)   Кінець вересня 2016 р.
Скоригувати параметри програм соціальної допомоги по сплаті житлово-комунальних послуг, включаючи по формулі розрахунку пільг з оплати ЖК послуг, зробивши їх більш цільовими і забезпечивши їх утримання в рамках визначеного податково-бюджетного конверту (пар. 31а)   Кінець серпня 2016 р.
Перегляд зобов’язань Державної служби (Постанова КабМіну № 758) з тим, щоб запровадити перехідний механізм коригування тарифів на газ і опалення на щоквартальній основі, у разі, якщо тарифі відхилятимуться від рівня повного покриття витрат (на рівні паритету з імпортом як визначено у Технічному меморандумі на [5] процентів чи більше (пар. 33а))   Кінець серпня 2016
Прийняття Верховною радою законодавства для того, щоб (і) перевести фінансування доплат до пенсій в Державний бюджет з 1 січня 2017 року; і (іі) поступово збільшити і запровадити єдиний обов’язковий вік для виходу на пенсію різних категорій працюючих з 1 січня 2017 р., щоб врахувати демографічні зміни і почати стабільно скорочувати видатки на пенсійне забезпечення відносно ВВП, краще ув’язувати виплати і внески і зробити систему фінансово життєздатною в середньостроковій перспективі (¶27a).   Кінець грудня 2016 р.
Кабінету міністрів затвердити повне завершення класифікації всіх державних підприємств з їх розбивкою на підприємства, які (i) залишаються в управлінні державою; (ii) будуть приватизовані; або (iii) підлягають ліквідації, а ті, що включено до плану приватизації у 2016, будуть передані до ФДМУ (пар.¶39с).   Кінець жовтня 2016 р.
Попередні структурні «маяки» Стан виконання Дата завершення
НБУ і фінансовий сектор    
Доведення до відома банків Національним банком України про будь-які виявлені відхилення в звітах про обсяг кредитного ризику пов’язаних осіб на основі пп. (i) та (ii), як зазначено в МЕФП за лютий 2015 р., пар. ¶13. виконано Кінець липня 2015 р.
Верховна рада ухвалить зміни до законодавства, як зазначено в МЕФП пар. ¶18, відповідно до рекомендацій фахівців МВФ, для посилення режиму неплатоспроможності підприємств і правових заходів впливу для повернення кредитів, усунення податкових перешкод (МЕФП за липень 2015 р., пар.¶17). не виконано Кінець березня 2016 р. – перенесено на кінець липня 2016 р.
Фіскальна політика    
Державна фіскальна служба переведе усіх платників податків, що відповідають критеріям великих платників податків, до Інспекцій з обслуговування великих платників податків (МЕФП за лютий 2015 р., пар. ¶22). виконано Кінець грудня 2015 р.
Державна фіскальна служба запровадить у дію усі нові механізми, передбачені планом реформування адміністрування доходів (МЕФП за лютий 2015 р., пар. ¶25). виконано Кінець грудня 2015 р.
Прийняття Верховою радою законодавства з питань пенсійної реформи, як погоджено із фахівцями МВФ, яким вносяться зміни в параметри солідарної системи для забезпечення її більшої сталості, відміняються спеціальні пенсії і створюються умови для запровадження накопичувальної системи, що доповнюватиме солідарну систему (МЕФП за липень 2015 р., пар. ¶24). не виконано Кінець грудня 2015 р.
Підприємства державної форми власності    
Прийняття постанови Кабінету міністрів про плани заходів з приватизації п’яти найбільших держпідприємств з переліку пріоритетних для приватизації підприємств (МЕФП за липень 2015 р., пар.¶30). виконано Кінець вересня 2015 р.
Узгодження детальних планів заходів з реструктуризації п’яти держпідприємств з найбільшими фіскальними ризиками, розроблених в ході консультацій із фахівцями МВФ, відповідними профільними міністерствами, Міністерством економічного розвитку і торгівлі і Міністерством фінансів (МЕФП за липень 2015 р., пар.¶30). виконано Кінець січня 2016 р.
Урядування    
Верховна Рада ухвалить Закон, що посилює положення Цивільного і Господарського процесуального кодексів про виконання судового наказу про сплату заборгованості за внутрішніми трансакціями та про арешт коштів на банківських рахунках (МЕФП за лютий 2015 р.пар. ¶35; зміни внесено пар. ¶33 цього МЕФП). не виконано Кінець грудня 2015 р. – перенесено на кінець червня 2016 р.
Створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відповідальної за нагляд за розслідуваннями НАБ, згідно із Законом «Про прокуратуру», і забезпечення своєчасного доступу НАБ до відповідної інформації інших державних установ (МЕФП за липень 2015 р., пар.¶29). не виконано (попередній захід) Кінець вересня 2015 р.
Прийняття заходів для забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро, в тому числі виконання ним функції переслідування (МЕФП за липень 2015 р., пар.¶29). виконано Кінець січня 2016 р.
Енергетичний сектор    
Реформування системи соціальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг шляхом (i) скорочення охоплення програм пільг на оплату енергоносіїв, залишивши в них лише домогосподарства, участь яких і надалі не залежить від рівня їх доходів згідно із Законом України №76-VIII/2014; (ii) об’єднання пов’язаних видів допомоги і доведення їх до рівнів, передбачених за програмою субсидій на оплату житлово-комунальних послуг; і (iii) після консультацій із фахівцями МВФ перегляд формули розрахунку розміру субсидії за розширеною програмою надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для спрямування субсидій вразливим домогосподарствам і забезпечення стимулів для енергоефективності. Загальний розмір передбачених в бюджеті коштів на всі програми соціальної допомоги на оплату енергоносіїв (програми пільг і субсидій) на 2016 рік буде визначений на рівні 35 млрд. грн. (МЕФП за липень 2015 р., пар. ¶24). Не виконано Кінець травня 2016 р.
 
БУЛАВА Youtube Youtube