hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Сучасна Україна


Непохитна корупція в Україні
Ukraine’s Unyielding Corruption
(The New York Times, March 31, 2016) Українська/English

(31 березня 2016 р.)


Ukraine’s Unyielding Corruption, The New York Times
Непохитна корупція в Україні
Ukraine’s Unyielding Corruption, The New York Times
31 березня 2016

Український парламент у вівторок проголосував нарешті за зміщення з посади одіозного генерального прокурора України Віктора Шокіна. Сполучені Штати та європейські країни, які надали допомогу Україні, вже давно наполягали на його звільненні. За рік його перебування на посаді, пан Шокін став символом глибоко вкоріненої культури корупції в України, не зумівши притягти до відповідальності жодного члена поваленого режима Януковича чи нинішнього уряду, блокуючи зусилля налаштованих на реформи депутатів. На жаль ніщо, вірогідно, не зміниться, допоки президент Петро Порошенко і парламент не погодяться на призначення дійсних бійців з корупцією й ухвалять серйозну судову реформу.

Корупція поширювалася в Україні з моменту здобуття незалежності й живиться згуртованими зв'язками між політиками і олігархами, а також слабкою системою правосуддя. Протести у 2014 році, що призвели до відсторонення від влади президента Віктора Януковича, значною мірою підживлювалися народним гнівом щодо його колосальної корупції та зловживання владою. Проте, його повалення ще не виявило результатів.

У своїй промові в Одесі у вересні минулого року, посол США Джеффрі Пайєтт заявив, що корупція являє собою не меншу небезпеку для України, аніж підтримка Росією військового заколоту на сході України. Своєю чергою віце-президент Джозеф Байден-молодший під час візиту в грудні минулого року заявив, що корупція з’їдає Україну «мов ракова пухлина». Серед прикладів пан Пайєтт навів арештування в Британії $ 23 млн незаконних активів колишнього українського міністра екології Микола Злочевського; однак, відомство пана Шокіна заявило, що немає жодної справи проти міністра, і гроші було розблоковано.

В останні години свого перебування на посаді, пан Шокін звільнив заступника генерального прокурора Давіда Сакварелідзе, колишнього прокурора у Грузії, котрого президент Порошенко запросив для боротьби із корупцією. А до цього, пан Шокін систематично чистив своє відомство від співробітників прокуратури, налаштованих на реформи. Обов’язки генерального прокурора тепер виконує Юрій Севрук, член клану [близький друг], який безперечно продовжуватиме практику п. Шокіна.

Пан Порошенко, що сам являє собою продукт старої системи, постійно мав справу з підтримуваними Москвою сепаратистами на Сході і поглинався безперервною політичною нестабільностю у Києві, де уряд прем'єр-міністра Арсенія Яценюка висить на волосині.

На тлі цих обставин, пан Порошенко, схоже, прийняв постійну корупцію як ціну, яку слід сплатити за крихту маневру. Проте президента, прем'єр-міністра і парламент слід змусити зрозуміти, що Міжнародний валютний фонд і країни-донори, в тому числі й Сполучені Штати, не можуть продовжувати лопатою розкидати гроші у корумпованій болото, допоки уряд не розпочне формування демократичного правління, чого й вимагали українці за тривання протестів.

Пан Порошенко просто не може дозволити одному з найближчих друзів пана Шокіна, ковзати у заплямованому кріслі поваленого чиновника. Він мусить негайно відновити пана Сакварелідзе і розпочати широке суспільне обговорення про вибір наступного генерального прокурора, ясно даючи зрозуміти, що його мандатом буде глибока реформа, і що уряд буде повністю підтримувати його.

Ukraine’s Unyielding Corruption, The New York Times
Переклад: Павло Гай-Нижник

Ukraine’s Unyielding Corruption, The New York Times
Ukraine’s Unyielding Corruption
By THE EDITORIAL BOARD Ukraine’s Unyielding Corruption, The New York Times MARCH 31, 2016

The Ukrainian Parliament finally voted to oust Ukraine’s odious prosecutor general, Viktor Shokin, on Tuesday. The United States and European countries that have provided aid to Ukraine had long pressed for his dismissal; in his year in office, Mr. Shokin became a symbol of Ukraine’s deeply ingrained culture of corruption, failing to prosecute a single member of the deposed Yanukovych regime or of the current government while blocking the efforts of reform-minded deputies. Alas, nothing is likely to change unless President Petro Poroshenko and Parliament agree to install some real corruption fighters and approve serious judicial reform.

Corruption has been pervasive in Ukraine since independence, fed by close-knit ties between politicians and oligarchs and a weak justice system. The protests in 2014 that led to the removal of President Viktor Yanukovych were largely fueled by popular fury at his monumental corruption and abuse of power. Yet his overthrow has yet to show results.

In a speech in Odessa last September, the United States ambassador, Geoffrey Pyatt, said corruption was as dangerous for Ukraine as was the Russian support for a military insurgency in eastern Ukraine. And on a visit last December, Vice President Joseph Biden Jr. said corruption was eating Ukraine “like a cancer.” Among the examples Mr. Pyatt cited was the seizure in Britain of $23 million in illicit assets from the former Ukrainian ecology minister, Mykola Zlochevsky; Mr. Shokin’s office, however, declared that there was no case against the minister, and the money was released.

In his last hours in office, Mr. Shokin dismissed the deputy prosecutor general, David Sakvarelidze, a former prosecutor in Georgia brought in by President Poroshenko to fight corruption. And before that, Mr. Shokin had systematically cleansed his office of reform-minded prosecutors. The acting prosecutor general now is Yuriy Sevruk, a crony who can be trusted to continue Mr. Shokin’s practices.

Mr. Poroshenko, himself a product of the old system, has had his hands full with the Moscow-backed separatists in the east and unceasing political turmoil in Kiev, where Prime Minister Arseniy Yatsenyuk’s government is hanging by a thread.

In these circumstances, Mr. Poroshenko seems to have accepted continuing corruption as the price to pay for a modicum of maneuvering room. But the president, the prime minister and the Parliament must be made to understand that the International Monetary Fund and donor nations, including the United States, cannot continue to shovel money into a corrupt swamp unless the government starts shaping the democratic rule that Ukrainians demanded in their protests.

Mr. Poroshenko cannot simply allow one of Mr. Shokin’s cronies to slide into the ousted official’s tainted seat. He should immediately reinstate Mr. Sakvarelidze and begin a broad public discussion on the choice for the next prosecutor general, making clear that his mandate will be a thorough reform, and that the government will be fully behind it.

Ukraine’s Unyielding Corruption, The New York Times 
БУЛАВА Youtube Youtube