hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник
Галерея історії України


ВЕЛИКА СКІФІЯ І САРМАТІЯ

РУСЬ-УКРАЇНА
      ІХ-ХIV ст.
      XV-XVI ст.
      XVII-XVIII ст.
      ХІХ- поч.ХХ ст.
      Українці(типи,етногрупи)

ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА 1917-1922
      УСС
      УНР (Центральна Рада)
      Берестейський (Брестський) договір
      Українська Держава (1918)
      ЗУНР (ЗОУНР)
      УНР (Директорія)
      Отаманщина (1919-1922)
      Чорноморська флота (1917-1918)
      Гроші та марки України (1917-1921)
ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА 1917-1922
     УСС
     УНР (Центральна Рада)
     Берестейський (Брестський) договір
     Українська Держава (1918)
     ЗУНР (ЗОУНР)
     УНР (Директорія)
     Отаманщина (1919-1922)
     Чорноморська флота (1917-1918)
     Гроші та марки України (1917-1921)
ВИЗВОЛЬНА БОРОТЬБА 1922-1950-ТІ
     Карпатська Україна
     ОУН-УПА
     ІІ світова війна (Україна)
     CC "Галичина", "Нахтігаль", "Роланд"
     Німецькі карбованці (1942-1944)
РАДЯНСЬКА ОКУПАЦІЯ 1918-1990
     УСРР-УРСР
     СРСР
ВИЗНАЧНІ ДІЯЧІ

 
БУЛАВА