hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Новітній цивілізаційний націоналізм усвідомлює морально-світоглядне значення джерельної теорії на­ціо­налізму (нео- націонал-консерватизму) й осо­бисто-відповідальний важіль ідеї державно-націо­кратичної глибинної сутності бути націо­налістом у поєднанні з консервативнивними цінностями нації та поступом новітніх викликів поколінь, які ведуть її до величі й звитяги! Раса, кров і міць – одвічні ознаки бути собою Великому Народові! Решта – приречене на смерть і забуття, що навіть не варте бути гноєм історії людства!» Павло Гай-Нижник

Архівні документи
X - XIV ст.


IX-X ст. - Графіті часів Київської Русі

IX–X ст. – Київські глаголичні листки

911 р. – Русько-візантійський договір

921–922 рр. – Ибн-Фадлан. «Записка» о путешествии на Волгу (Книга Ахмада Ибн-Фадлана Ибн-аль-'Аббаса Ибн-Рашида Ибн-Хаммада, клиента Мухаммада Ибн-Сулаймана, посла аль-Муктадира к царю славян)

971 р. – Святослав Ігоревич (Великий князь Київський). Промова на військовій раді перед останньою битвою з візантійськими військами імператора Іоанна Цимісхія при облозі ними Доростола на Дунаї

X-XI ст. - Лист Говенової дружини до Нежнича з вимогою повернути гроші в сумі 60 кун, залишені йому на збереження її покійним чоловіком Говеном (мова давньоукраїнська, береста).

ХІ ст. - Фрагмент берестяної грамоти (лист Жизнємира до Микули). Новгород

XI ст. (15 липня за ст.ст.) – Іаков Мних. Пам'ять і похвала руському князеві Володимирові, як охрестився Володимир і дітей своїх охрестив і всю землю Руську від кінця й до кінця, і як охрестилася Володимирова бабуня Ольга раніше Володимира

1096 р. (або 1117 р.) – Володимир Всеволодович Мономах (Великий князь Київський). Повчання / Поученьє (За Літописом Руським з Іпатіївського списку поч. XV ст.; За Лаврентіївским літописом 1377 р.)

1096 р. – Володимир Всеволодович Мономах (Великий князь Київський). Грамотка до Олега Святославича [З «Повчання» (За Літописом Руським з Іпатіївського списку поч. XV ст.; За Лаврентіївским літописом 1377 р.)]

1096 р. – Володимир Всеволодович Мономах (Великий князь Київський). Молитва [З «Повчання» (За Літописом Руським з Іпатіївського списку поч. XV ст.; За Лаврентіївским літописом 1377 р.)]

ХІІ ст. (сер.) - Апостол Христинопільський, або Городиський (пергамен, фрагмент)

ХІІ ст. (кін.) - Стихирар мінейний. Крюкові ноти. (пергамен).

ХІІІ ст. (др. пол.) - Євангеліє апракос Оршанське (пергамен. Фрагмент тексту Євангелія; євангеліст Лука)

1264 р. - Договірна (докінчальна) грамота Новгорода Великого з великим владимирським і тверським князем Ярославом Ярославичем

XIV (перш. пол. - сер.) - Псалтир (фрагмент; пергамен)

XIV ст. – Слово реченого Христолюбцем

22 серпня 1353 р. - Підтвердження короля Казиміра ІІІ прав власності на с.Малі Винники, наданих князем Левом Даниловичем львівському війту Б.Штехеру

1370 р. - Підтвердна грамота львівського воєводи Якши Блотишевського на купівлю Вятславом Дмитровським дворища Василя Скибича.

17 березня 1375 р. - Коріатович Олександр, князь литовський. Грамота Смотрицькому домініканському монастирю

 
БУЛАВА