hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
ІІ світова війна і Україна (1939-1945)


Грудень 1938 р. – “Possible German Intentions” / “Можливі німецькі наміри” (Лист анонімного “англійського германофіла Q” до британського Форін Офіс (Foreign Office) щодо найближчих військових планів А.Гітлера, його наміру нападу на Польщу, її поділу й створення незалежної держави України (витяг)

1939 р. – Карпатська Україна 1939 р.: проголошення державності та угорсько-українська війна (Режисер: К.Лисюк. Кіностудія В.Авраменка. США) ВІДЕО

Липень 1940 р. – Звернення митрополита Шептицького Андрея до народу, написане на випадок його смерті або ув’язнення, про призначення Сліпого Йосифа своїм наступником (чернетки)

2 квітня 1941 р. – Розенберг А. Меморандум №1

2 квітня 1941 р. – Розенберг А. Цілком таємно! Що стосується: СРСР. Доповідна записка №1 [російськомовний переклад з німецької]

7 квітня 1941 р. – Розенберг А. Цілком таємно! Що стосується: СРСР. Доповідна записка №2 [російськомовний переклад з німецької]

8 травня 1941 р. – Розенберг А. Протокольний запис про бесіду із статс-секретарем Кьорнером [російськомовний переклад з німецької]

9 травня 1941 р. – Розенберг А. Протокольний запис про бесіду із статс-секретарем Кьорнером [російськомовний переклад з німецької]

14 травня 1941 р. - Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об изьятии контрреволюционных организаций в западных областях УССР» (14 мая 1941 г.)

15 травня 1941 р. – Секретарю ЦК КП(б)У М.С.Хрущову. Доповідна про концентрацію німецьких військ у прикордонних районах з СРСР (Цілком таємно). Народний комісар державної безпеки УРСР П.Я.Мєшик

22 червня 1941 р. – Оперативне повідомлення (Оперсводка №1) Генерального штабу Червоної Армії на 10 годину 22.VI.1941 р.

30 червня 1941 р. – Акт проголошення Української Держави

3 липня 1941 р. - Наказ командуючого 3-ї румунської піхотної дивізії І.Антонеску про встановлення окупаційного режиму на Буковині

4 липня 1941 р. – Стецько Я. (голова Українського Державного Правління). Уповноваження для Володимира Стахіва представляти уряд Української Держави в Німеччині

4 липня 1941 р. – Цілком таємно. Державний комітет оборони. Постанова №ГКО-23сс [про додаткове сформування кавалерійських дивізій] (Москва, Кремль, Й.Сталін)

9 липня 1941 р. – Розпордження (Про переадресовку транспортів із озброєнням та боєприпасами у розпорядження дивізій НКВС і резервнх армій, що наново формуються)

12 липня 1941 р. – Доповідь начальника тюремного управління НКВС УРСР заступникові наркома внутрішніх справ СРСР [про евакуацію та етапування засуджених з в’язниць західних областей УРСР після початку Радянсько-німецької війни]

19 липня 1941 р. – Телеграма повноважного посла Румунії в Берліні Р.Боссі до заступника голови Ради Міністрів і міністра іноземних справ Румунії М.Антонеску [щодо планів розширення кордонів Румунії за рахунок українських земель]

Липень - серпень 1941 р. - Western Ukraine Declares Its Independence // The Trident (Published by the Organization for the Rebirth of Ukraine; New York). - 1941. - July-August. - Vol.V. - N.6. - P.1 / Західна Україна оголосила про свою незалежність // Тризуб (Орган Організації державного відродження України (ОДВУ), Нью-Йорк)

Серпень 1941 р. – Антонеску М. Супровідна записка щодо Доповіді посла Румунії в Берліні Р.Боссі від 5 серпня 1941 р.

1 серпня 1941 р. - Часопис “Щоденник розпоряджень для Генеральної Губернії” (№ 68)

2 серпня 1941 р. - Ціни на продукти затверджені польовим комендантом у м.Кам`янці-Подільському

5 серпня 1941 р. – Доповідь посла Румунії в Берліні Р.Боссі заступникові голови Ради Міністрів і міністру іноземних справ Румунії М.Антонеску (копія; цілком таємно)

10 серпня 1941 р. – Відозва “До українського населення Галичини” (щодо наказу генерального губернатора про організацію української поліції в дистрикті "Галичина")

28 серпня 1941 р. – "Блестящие итоги германских успехов за 2 первых месяца войны с Советским Союзом" (газета "Правда")

Вересень 1941 р. – Антонеску Іон (маршал). Лист до заступника голови Ради Міністрів і міністра іноземних справ Румунії Михая Антонеску про політику щодо євреїв

29 вересня 1941 р. – Наказується всім жидам міста Києва і околиць

14 жовтня 1941 р. – Зашифрована телеграма заступника голови Ради Міністрів і міністра іноземних справ Румунії М.Антонеску до Посольства Румунії у Вашингтоні (США)

15 жовтня 1941 р. – Betrifft: Aufstellung des Schutzmannachafte-Batl. «Roland Nachtigall». Der Chef der Ordnungepolizei (Berlin, den 15. Oktober 1941)

18 жовтня 1941 р. – Командування 10-ї піхотної дивізії (ген. К.Трестиоряну, підп. К.Митулеску). Вказівки з організації, розподілу та евакуації євреїв з Одеси до гетто (таємно)

20 жовтня 1941 р. - Ionescu V. (general). Ordonanta No.6. Наказ генерала Васіле Іонеску, військового командуючого Буковини, щодо підтримки громадського порядку та застосування смертної кари за організацію виступів проти окупаційного режиму та мародерство

22 жовтня 1941 р. – Давидеску Р. (полковник, голова Військового Кабінету Румунії). Телеграма [про наказ маршала І.Антонеску про негайні доповіді про події в Одесі]

29 листопада 1941 р. – Оголошення коменданта м.Києва генерал-майора Ебергарда про розстріл 400 чоловіків як пересторогу для мешканців від зловмисного пошкодження засобів зв'язку.

28 грудня 1941 р. – Наказ заступника начальника Генерального штабу генерала Ніколая Тетенару 3-й румунській армії

30 грудня 1941 р. – Послання митрополита УГКЦ Андрея Шептицького

1941 р. – Звернення до селян України німецької окупаційної влади

1942 р. – Бульба-Боровець Т. За що бореться Українська Повстанська Армія (УПА)

1942 р. – З програми Українського національного козацького руху (УНАКОР) (недосконалий переклад російською мовою, зроблений одним з офіцерів радянського СМЕРШУ)

1942 р. – Меморандум на дозвіл діяльності Українського національного козацького руху (УНАКОР) (недосконалий переклад російською мовою, зроблений одним з офіцерів радянського СМЕРШУ)

1942 р. – Fuhrer-Ausweis. Graf von Bassewitz-Behr, Gg.-Heng. Brigadefuhrer SS, u.Generalmajor der Polizei; SS-u. Pol. Fuhrer Dnjepropetrowsk (Reichskommissariat Ukraine) / Посвідчення особи бригадефюрера СС і генерал-майора поліції генерального округу «Дніпропетровськ», який входив до райхскомисарiату «Україна» (на світлині він ще СС-штандартенфюрер й полковник)

1942 р. – Кох Еріх (Райхскомісар для України). Райхскомісар України Еріх Кох до українських селян: Селяни!

1942 р. – Гальтерман (СС и полицейфюрер в Киеве). 10 заповедей для украинского полицейского / Haltermann (Der SS- und Polizeifuhrer in Kiev). 10 Gebote fuer den ukrainischen Schutzmann

20 cічня 1942 р. - Відомості про чисельність єврейського населення в країнах Европи (Конференція НСДАП у Ваннзее) / Ein Dokument der Wannseekonferenz; hier die vorbereitete Liste der jüdischen Bevölkerung in Europa (Wannsee-Konferenz NSDAP, 20.Januar 1942)

10 лютого 1942 р. – Телеграма рейхсміністра окупованих східних областей А.Розенберга райхскомісару України гауляйтеру Еріху Коху у м.Рівне щодо вивезення командою Кюнсберга з Києва колекцій юдаїки і гебраїки (м.Берлін)

19 березня 1942 р. - Einfuhrung des deutschen Strafrechts / Введення німецького карного права (Кам'янець-Подільський)

28 травня 1942 р. – Генеральный план «OST». Правовые экономические и пространственные принципы обустройства на Востоке (Представлен оберфюрером СС проф. др. Конрадом Мейером) / Generalplan Ost. Rechtliche, wirtschaftliche und raumliche Grundlagen des Ostaufbaus (Vorgelegt von SS-Oberfuhrer Professor Dr. Konrad Meyer, Berlin-Dahlem, 28.Mai 1942)

1 червня – 15 серпня 1942 р. - Evacuarea ţiganilor în Transnistria (Raportul Inspectoratului Jandarmeriei) / Евакуація циган в Придністров'ї (Повідомлення Інспекції жандармерії)

20 липня 1942 р. - Статистичні відомості про кількісний склад осіб єврейської національності, що проживають на території губернаторства Буковина

21 липня 1942 р. – Еврейский интернационал (газетна стаття, Одеса)

30 липня 1942 р. - Радіограма С.А.Ковпака і С.В.Руднєва УШПР про бойові дії Путивльського об’єднаного партизанського загону

2 жовтня 1942 р. – Присяга [українського поліціянта] (м.Вінниця) / Vereidigung [ Als, Angeh origen der Schutzmanschaft schw ore ich ] ( Binniza, d 2 oktober 1942)

23 листопада 1942 р. – Протокол переговорів між отаманом Тарасом Бульбою та представниками німецької влади (Відпис відділу пропаганди при Головній Команді УПА)

6 грудня 1942 р. – Бульба-Боровець Т. Лист до шефа СД Волині і Поділля в Рівному д-ра Пица

21 грудня 1942 р. – «Повідомлення фюреру» [Доповідна записка міністра окупованих східних областей А.Розенберга на ім’я А.Гітлера, щодо Наради з командувачами тилових районів груп армій]

22 грудня 1942 р.- Особисте посвідчення та медична картка завербованого

1890-ті – 1960-ті рр. – Полетика Н. Воспоминания

1943 р. – ОУН і УПА в 1943 році: Документи

1943 р. - Українці! Комбатанти! Молоде! (Оголошення Набірної комісії та Бойової Управи 14-ої гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина»)

1943 р. - Листівка з текстом присяги "Школи юних козаків".

1943 р. - Поважне слово до українського народу

23 січня 1943 р. – Повідомлення народного комісара внутрішніх справ СРСР Л.Берії голові Центрального штабу партизанського руху П.Панамаренку про пиятику та бандитизм 12-го партизанского батальйону Сабурова.

10 лютого 1943 р. - Др. Беер (гебітскомісар). Оголошення в справі знайдення трупів (м.Рівне)

15 березня 1943 р. - "Плян акції по боротьбі з большевицькою партизанкою, сконцентрованою в Поліській кітловині в межах: Берестє - Минськ - Гомель - Житомир" (Т.Бульба-Боровець)

28 квітня 1943 р. - Українці Галичини боротимуться з большевизмом. Утворення Галицької Стрілецької дивізії

травень 1943 р. - Народе Рогатинщини! (Звернення голови Делегатури УСК в Рогатині П.Бігуса вступати до лав 14-ої гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина»)

1 травня 1943 р. - Перше травня - день визволеної від большевизму праці ("Відродження", Орган Роменської міської управи)

Серпень 1943 р. – За що бореться Українська Повстанча Армія (Прийнята на ІІІ Надзвичайному Великому Зборі ОУН в серпні 1943 р.)

10 серпня 1943 р. – Бульба-Боровець Т. Відкритий лист до членів Проводу ОУН(б)

25 серпня 1943 р. – Програмні постанови Третього Великого Збору ОУН (С.Бандери)

13 вересня 1943 р. - Постанова про відправлення делегації українських діячів мистецтва та культури до Канади, Латинської Америки та Сполучених Штатів Америки

19 вересня 1943 р. - Кияне й киянки! (Звернення голови міста Києва Л.Форостівського з нагоди «Другої річниці звільнення м.Києва від жидобольшевиків»)

22 вересня 1943 р. - Звернення Львівського Ділового осередку Українського Центрального Комітету «До Українського вчительства»

Листопад 1943 р. – Гітлер А. Досить таємно. Наказ [про знищення усього боєздатного населення України чоловічої статі, що відмовлялося евакуюватися] /достовірність не підтверджено оригіналом/ 5 січня 1944 р. – Цілком таємно. Начальникові 4 Управління НДБ Союзу РСР комісарові держбезпеки 3 рангу тов. Судоплатову [Супровідний лист до «Наказу А.Гітлера»]

1944 р. - Українські патріоти! (Заклик до вступу до 14-ї гренадерської дивізії Ваффен СС «Галичина»)

1944 р. - Відзначення. Залізний хрест ІІ кляси [СС-штурман І.Марчук]

8 квітня 1944 р. - Наказ № 60 по партизанському з’єднанню ім. Ф.М. Михайлова [про аморальний спосіб життя командира 8-го батальйону Мельника]

28 червня 1944 р. – Доповідна записка [про інспекційну перевірку РНК УРСР місць концентрації єврейського населення]

11 лютого 1944 р. – Федоров, Дружинін. Цілком таємно. Шифровка в Український штаб партизанського руху (Хрущову, Строкач) [про обставини спалення с.Любязь на Волині внаслідок сваволі польського загону Костюшка з радянської партизанської бригади Шубитидзе Пинського партизанського з’єднання]

Квітень 1944 р. – Доповідь внутрішніх військ НКВС Українського округу командуючому військами 1-го Українського Фронту маршалу Радянського Союзу Г.К.Жукову про результати операції з ліквідації банд ОУН в Крем'янецьких лісах Рівненської області

6 травня 1944 р. - Оголошення служби СС і провідника поліції в дистрикті "Галичина" про виконання 2 травня 1944 р. смертних вироків у м.Стрий (Дрогобич)

Червень 1944 р. – Універсал Української Головної Визвольної Ради

19 вересня 1944 р. - З постанови Політбюро ЦК КП(б)У про реалізацію угоди між Радою народних комісарів УРСР та Польським комітетом національного визволення стосовно евакуації українського населення з території Польщі і польських громадян із території УРСР.

28 листопада 1944 р. – Москва, НКВС СРСР – товаришу Л.П.Берія. Доповідна народного комісара внутрішніх справ УРСР Рясного про бій опергрупи УНКВС і міліційним загоном із куренями УПА «Романа» та «Яструба».

осінь 1944 р. – Вишкіл Українського Легіону Самооборони полк. П.Дяченка ВІДЕО

12 березня 1945 р. – Розенберг А. До пана генерала П. Шандрука [про визнання урядом Німеччини Українського Національного Комітету (УНК)] ( м.Берлін)

15 березня 1945 р. – Наказ війську і флоті (Ч.8) Української Народньої Республіки [про призначення генерал-поручника П.Шандрука командуючим Українською Національною Армією (УНА)]

17 березня 1945 р. – Декларація Українського Національного Комітету (УНК)

18 березня 1945 р. – Постанова Ч.2 Президії УНК [про призначення генерал-поручника П.Шандрука командуючим Українською Національною Армією (УНА)]

11 квітня 1945 р. - Цілком таємно. [Про етапування, в зв'язку із справою "про дезертирство та сприяння німецько-фашистським окупантам" Г.К.Адамова, Б.М.Барташевича, А.І.Слепака, С.С.Тарашевського та Ф.В.Януковича]

16 серпня 1945 р. – "Чернець" (Шухевич Р.). Лист до "Конрада"

1939-1945 рр. - Електронна база даних на 60 тисяч військовополонених часів Другої світової війни - уродженців України (складений ГО «Саксонські меморіали в пам’ять жертвам політичного терору» (ФРН)

1941–1945 рр. – Втрати СРСР у Другій світовій війні (нові обчислення МО РФ, 2010 р.)

19 травня 1956 р. – Жуков Г. Состояние и задачи военно-идеологической работы / Проект выступления на предстоящем Пленуме ЦК КПСС (товарищу Н.С.Хрущеву, 19 мая 1956 г.)

6 травня 1960 р. - Голові КГБ при Раді Міністрів УРСР генерал-майорові В.Нікітченку Управління КГБ по Львівській області (Цілком таємно) 
БУЛАВА Youtube Youtube