hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Директорія, УНР (1918-1921 рр.)


1918

24 листопада 1918 р. – Повідомлення Олександрівського повітового коменданта до Олександрівської міської управи про матеріальне забезпечення І-го Хортицького куреня вільного козацтва військ Директорії, створеного замість військової залоги міста

28 листопада 1918 р. – Повідомлення створеного Комітету громадської безпеки про повалення влади гетьмана та організацію самоохорони в Михайлівській волості (Запоріжжя)

28 листопада 1918 р. – Повідомлення штабу Республіканських військ про наступ військ Директорії на с.Михайлівку (Запоріжжя)

14 грудня 1918 р. – Наказ ч.14 Сумського Повітового Коменданта

15 грудня 1918 р. – «Арест С. Н. Гербеля» (повідомлення часопису «Посление новости» про арешт голови гетьманської Ради міністрів С.Гербеля)

18 грудня 1918 р. – «Під суд!» (стаття часопису «Трудова Республіка» про звинувачення на адресу П.Скоропадського та членів гетьманського уряду з боку республіканської влади з огляду часопису «Нова Рада»)

21 грудня 1918 р. – Оголошення Тимчасового Штабу охорони Києва при міській раді (по уповноваженню голови Слідчої комісії Директорії генерала Ф.Колодія) [щодо заарештованих старшин-гетьманців добровільних офіцерських формувань та дружин]

24 грудня 1918 р. – Резолюція про поточний момент Першого селянського з’їзду Київщини

26 грудня 1918 р. – Декларація Української Директорії, що зробила Директорія

1919 р. – Могилянский Н. Трагедия Украины (из пережитого в Киеве в 1918 году)

1919

1890-ті – 1960-ті рр. – Полетика Н. Воспоминания

1917–1919 рр. – Жуковський Олександр. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записка книжечка. 1919 рік. Упорядник: Павло Гай-Нижник.

2 січня 1919 р. – Петлюра С. Наказ по Військовому міністерству

5 січня 1919 р. - Лист директора військово-історичного музею УНР Верховній слідчій комісії УНР по розслідуванню діяльності уряду П.Скоропадського про передачу паперів, які належали Головнокомандувачу Збройними Силами Української Держави генералу Келлеру

5 січня 1919 р. – Інструкція до виборів на Трудовий конгрес, що скликався у м.Києві 19 січня 1919 р.

8 січня 1919 р. – «Про уніформу для старшин, урядовців і козаків Армії Української Народньої Республіки з їх штабами, управліннями та інституціями»

10 січня 1919 р. – Болбочан П. Доповідь головному отаманові С.Петлюрі по апарату (станція Люботин)

10 січня 1919 р. – Оголошення Олександрівського повітового комісара Лазаренка про введення в обіг української грошової одиниці – гривні

13 січня 1919 р. - Протокол огляду №4 паперів Головнокомандувача Збройних Сил Української Держави генерала Келлера, складений Г.Шияновим, членом Верховної слідчої комісії УНР по розслідуванню діяльності уряду П.Скоропадського

14 січня 1919 р. – В польову скарбницю [Доповідна отамана О.Осецького у Польову скарбницю Дієвої Армії УНР]

15 січня 1919 р. – Резолюція Виконавчого комітету Всеукраїнської ради селянських депутатів за участі представників губерніальних рад

16 січня 1919 р. – До Світлої Директорії Української Народньої Республіки у Києві

20 січня 1919 р. – Болбочан П. Доповідь Високій Директорії (переданий через отамана Бронського з Полтави до Києва)

22 січня 1919 р. – Листівка Олександрівської міської управи до населення міста про заснування Надзвичайної колегії

22 січня 1919 р. – Універсал Директорії Української Народньої Республіки

23 січня 1919 р. – Болбочан П. Розмова з отаманом Є.Коновальцем по апарату після здачі Полтави (Кременчук)

Січень 1919 р. - Торжество об'единенія Украины (надруковно в газеті "Друг народа")

24 січня 1919 р. - Свято Злуки у Київі [Повідомлення Українського телеграфного агенства (УТА) про святкування Дня злуки у Києві у газеті "Републіка"]

24 січня 1919 р. – Закон про встановлення святкування 22 січня, як дня проголошення самостійности України

12 березня 1919 р. - Журнал (№ 80а) засідання Директорії Української Народньої Республіки [про введення Є. Петрушевича як представника ЗО УНР до складу Директорії УНР]

Не пізніше 30 березня 1919 р. – Уривок з протоколу допиту П. Болбочана військовим слідчим

9 квітня 1919 р. - Наказ Директорії про створення Кабінету міністрів УНР на чолі з Б.Мартосом

16 квітня 1919 р. – Витяг з журналу засідання (ч.99) Ради Народних Міністрів УНР про зобов’язання усіх урядовців з Наддніпрянської України, що перебувають на території Західної Області УНР, негайно прибути до місць розташування установ і зайняти свої посади під загрозою звільнення і оголошення дезертирами за законами військового часу “як залишивших в скрутний час Вітчизну”

9 травня 1919 р. – Отаман Григор’єв. Універсал до українського народу

25 травня 1919 р. – Ліквідатори [критика уряду УНР на чолі з Б.Мартосом в одній з газет м.Тернополя]

7 червня 1919 р. – Протокол зібрання полковників Запорозької Групи Дієвої Армії УНР до державного інспектора Запорозьких військ полковника Гавришка з вимогою до керівництва Республіки відновити отамана П.Болбочана у командуванні Запорозькою Групою (м.Проскурів)

7 червня 1919 р. – Наказ Ч.46 державного інспектора Запорозьких військ полковника Гавришка отаманові полковникові П.Болбочану негайно вступити в командування військом Запорозької ґрупи Дієвої Армії УНР (м.Проскурів)

7 червня 1919 р. – Рапорт (ч.47) державного інспектора Запорозьких військ полковника Гавришка головному отаманові С.Петлюрі щодо обставин відновлення полковника П.Болбочана у командуванні Запорозькою ґрупою військ Дієвої Армії УНР

9 червня 1919 р. – Петлюра С. Телеграма до командувача Запорізької групи військ Дієвої армії УНР отамана В.Сальського

21 липня 1919 р. - Легітимація інтернованого Івана Попеля-Сулими для виходу у м. Німецьке Яблонне (ЧСР)

Серпень 1919 р. – Деникин А. И. Обращение к населению Малороссии

Серпень 1919 р. – Звернення українського уряду до єврейських громадян та робітників

7 серпня 1919 р. – Наказ №16 міністра фінансів Б.Мартоса про встановлення службової уніформи для частин Окремого Кордонного корпусу

8 серпня 1919 р. – Протокол засідання Політбюро ЦК ВКП(б) [про надсилку в Україну для чистки запілля мобілізованих у Москві загонів спецпризначення та інших з найбільш надійних загонів ВЧК]

16 серпня 1919 р. – "Дислокаційна відомість і бойовий стан частин Дієвої армії військ УНР, складена 16 серпня 1919 р."

26 серпня 1919 р. – Головний отаман С. Петлюра. Наказ № 131.

29 серпня 1919 р. - Набірний записник старшин війська У.Н.Р. (сотника Костянтина Міріловича)

Осінь 1919 р. – Махно Н. Воззвание. Товарищи Рабочие, Крестьяне, Красноармейцы и Повстанцы!

Осінь 1919 р. – Опис відзнаків Армії УНР

Осінь 1919 р. – Опис похідної уніформи Війська УНР

1 вересня 1919 р. – Шандрук П. Специфiчнi особливостi вiйни з бiльшовикaми [Зaпискa комaндирa 9-го стрiлецького полку 3-ої Зaлiзної Xерсонської стрiлецької дивiзiї Aрмiї УНР полк П. Шaндрукa]

15 вересня 1919 р. – Наказ №198 про опис похідної уніформи

12 жовтня 1919 р. – Петлюра С. Проти погромів

20 жовтня 1919 р. – Цангвіль І. Лист до українського уряду

24 жовтня 1919 р. - Розпорядження міністра внутрішніх справ УНР І.Мазепи про допуск до тимчасового виконування обов'язків директора Департаменту політичної інформації М.Чеботаріва

28 жовтня 1919 р. – Лист великого майстра української франкмасонської Великої ложі “З’єднаних слов’ян” С.Моркотуна до головного отамана і голови Директорії УНР С.Петлюри (Париж, Франція)

28 жовтня 1919 р. – Петлюра С. Лист до Ж. Пелісьє

29 жовтня 1919 р. - Таємна інструкція до державних інспекторів (В.Кедровський)

26 листопада 1919 р. – Петлюра С. Промова на політичній нараді

2 грудня 1919 р. – Від Правительства Української Народньої Республіки

13 грудня 1919 р. – Резолюція З’їзду селян і робітників с.Ярославець Глухівського повіту

28 грудня 1919 р. - Пісня про Петлюру (Тижневик "Голос табора". - Німецьке Яблонне (Чехія).- 1919. - Ч. 9-10)

Грудень 1919 р. – Троцький Л. Інструкція агітаторам-комуністам на Україні (укр., русск.)

1920

1920 р. – Врангель П. Сини України!

1920 р. - «Заповіді українському козакові» Головного Отамана С.Петлюри (тижневик українського козацтва «Син України». - Варшава, 1920. - Ч. VI.)

1920 р. – Відозва

1920 р. - "Об'ява" отаманів Повстанчого Херсонського полку та 2-го Гайдамацького Уманського полку

1920 р. – Отаман А. Гулий-Гуленко. Селянин! [Звернення командуючого повстанцями Херсонщини та Катеринославщини до селян]

22 січня 1920 р. – Петлюра С. До пана начальника польського панства. Меморандум в справі відношення польських властей до військ і урядовців Української Народної Республіки, що перейшли на територію Польщі та в справі державного і приватного майна УНР, що привезене було на цю територію державними установами республіки і окремими урядовцями, а також в справі поводження польських військових властей на території України, занятій польським військом по пропозиції головного отамана України.

Лютий 1920 р. – «Боротьба за Українську державність» (Інтерв'ю головного отамана С.Петлюри журналістові італійського журналу «L'Idea national» у Варшаві)

4 березня 1920 р. – Петлюра С. Лист до панів послів та голів дипломатичних місій УНР

5 березня 1920 р. - Цілком таємно. Телеграма Й.Сталіна до голови Ради оборони В.Лєніна [про необхідність передачі у розпорядження Укрсовтударма дивізій для спрямування на заготівлю хліба, вантаж вуглю й боротьбу з махновськими і петлюрівськими бандами на Україні]

30 квітня 1920 р. – Додаток до опису похідної уніформи, оголошеному в наказі Головної Управи Військ №16 (затверджено С.Петлюрою 15 червня 1920 р.)

11 червня 1920 р. - Цілком таємно. Телеграма Й.Сталіна до Л.Троцького [про доречність використання В.Винниченка для боротьби з петлюрівщиною] (м.Кременчуг)

2 липня 1920 р. - "До жидівського населення" (Звернення Радомишльського районного українського повстанського комітету).

2 серпня 1920 р. - До Головного отамана. Рапорт (М.Омелянович-Павленко)

4 серпня 1920 р. – Закон про де-які зміни закону з дня 26-го січня 1919 року про Надзвичайні Військові Суди

7 серпня 1920 р. – Договір між Урядом Української Народноі Республіки та Урядом Кубанського Краю

11 серпня 1920 р. – Угода уряду УНР з французькою фірмою “Optorg”

30 серпня 1920 р. – Кируючому Цибулівською групою (Записка повстанського штабу; з особистої справи М.Голика-Залізняка)

8 вересня 1920 р. – Народе український! (Звернення Окружного повстанського комітету)

28 жовтня 1920 р. – Петлюра С. Лист до уповноважeного в Буxарeстi K. Mацiєвича з оцiнкою вiйськового та полiтичного становища i планами боротьби за самостiйну Україну

18 листопада 1920 р. – Повідомлення Міністерства закордонних справ УНР військовому міністрові генералові Галкину про становище полонених та інтернованих українців на теренах країн Європи (м.Тарнів)

5 грудня 1920 р. – З інформаційного зведення Кременчуцької губЧК.

6 грудня 1920 р. – З інформаційного зведення Кременчуцької губЧК.

9 грудня 1920 р. – З інформаційного зведення Кременчуцької губЧК.

27 грудня 1920 р. – З інформаційного зведення Кременчуцької губЧК

1921

1921 р. – Рогозний Г. (сотник). Спогади про Другий Зимовий похід

4 січня 1921 р. - Наказ голови Військової секції Дельвіга про призначення підполковника Гната Порохівського комендантом інтернованих у Румунії українських військ (Бухарест)

10 березня 1921 р. – Зведення № 6 Особливої наради при головнокомандуючому збройними силами Півдня Росії "Положение на Украине к 10 марта 1921 г." (витяги)

12 березня 1921 р. – Оголошення повітового комітету КП(б)У, виконкому Александрійського повіту та Штабу повітучастку-тилу

14 березня 1921 р. – Заява від імені Всеукраїнської національної ради П. Андрієвського, А. Макаренка та О. Греківа

17 березня 1921 р. – З штаба начальника Кременчуцького територіально-полкового округу до Кременчуцького губвійськомату

23 березня 1921 р. – З протоколу №1 засідання наради при президії Чигиринського політвиконкому

8 квітня 1921 р. – З відозви Холодноярських повстанців до червоноармійців

9 квітня 1921 р. – З протоколу засідання Чигиринської повітової наради по боротьбі «з бандитизмом»

21/23 квітня 1921 р. – Лист голові Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Польщі про направлення «Загальної інструкції в справі організації конференції і союзу причорноморських держав»

Травень 1921 р. – Розповідь Тимофія Компанійця, ад’ютанта от. Завгороднього, про бій у Черкаському борі

6 травня 1921 р. - П[ану] Отаману Брові [Наказ Ч.160 начальника Партизансько-повстанського штабу при гоовній команді військ УНР генерал-хорунжого Тютюнника отаманові Брові]

20 травня 1921 р. – З доповідної записки начальника Чигиринської міліції начальнику Кременчуцької губернської міліції

25 травня 1921 р. - "Наша зоря" (український тижневик у таборі для інтернованих в Ланцуті)

29 травня 1921 р. – Виписка із «Протокола Черкаского Уездного совещания по борьбе с бандитизмом, состоявшегося 29 мая 1921 г.»

16 червня 1921 р. – Петлюра С. Начальнику Штабу партизансько-повстанчеського Головної команди військ УНР Ю. Тютюннику

26 червня 1921 р. – Наказ по губучастку Кременчуцькому (про початок операції по знищенню повстанських загонів у Холодному Ярі)

18 липня 1921 р. – З протоколу № 31 засідання Кременчуцької губернської військової наради

8 серпня 1921 р. – Петлюра С. Довірочно. Генерал-хорунжому Тютюннику

21 серпня 1921 р. – Петлюра С. Генерал-хорунжому Ю. Тютюннику

31 серпня 1921 р. – Петлюра С. Генерал-хорунжому Ю. Тютюннику

Вересень 1921 р. – Про відносини графа Тишкевича з дипльоматами Англії в справі України (коротке справоздання). Bureau Ukrainien de Presse. Bulettin d’Infomation’s

5 вересня 1921 р. – Петлюра С. Генерал-хорунжому Тютюннику

14 вересня 1921 р. – Петлюра С. Довірочно. Генерал-хорунжому Тютюннику

25 вересня 1921 р. – Петлюра С. Генерал-хорунжому Тютюннику

жовтень 1921 р. – Петлюра С. [Інструкція Ю. Тютюннику про загальні дії та заходи під час походу в Україну]

листопад 1921 р. – Доклад помічника начальника Польового Повстанчого Штабу при Головній Команді війск УНР полковника Ю. Отмарштейна головному отаманові С. Петлюрі про перебіг та підсумки Листопадового рейду Повстанської армії

6 листопада 1921 р. – Цілком таємно. Панові Головному отаману [Рaпорт нaчaльникa пaртизaнсько-повстaнського штaбу УНР генерaл-xорунжого Ю. Tютюнникa Головi Директорiї i Головному отaмaновi вiйськ УНР С. Петлюрi про почaток Другого зимового поxоду вiйськ УНР в Укрaїну]

3 квітня 1929 р. – Тютюнник Ю. Схема організації Партизансько-повстанського штабу [1921 р.] [Свідчення Ю.Тютюнника в ГПУ]

1922

5 (18) січня 1922 р. – Лист сотника П.Ємельянова до міністра закордонних справ УНР

10 січня 1922 р. - Кур'єрський лист С.Русової щодо передачі до Місії УНР в Празі й Посольству УНР в Відні державних пакетів (Департамент чужоземних зносин Міністерства закордонних справ УНР)

13 січня 1922 р. – Рапорт молодшого старшини для зв’язку Відділу повстанських організацій Генерального штабу сотника В.Мошинського до шефа військової секції Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії генерала С.Дельвіга

6 лютого 1922 р. – Доповідь сотника Василюка про хід організації повстання проти більшовиків на півдні України у червні–грудні 1921 р.

8 лютого 1922 р. – Мацієвич К., Дельвіг С. Лист голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії К.Мацієвича та шефа її військової секції С.Дельвіга до МЗС УНР

3 березня 1922 р. - Петлюра С. Лист до А.Лівицького (рукопис)

12 (25) березня 1922 р. – Грaмoтa Пaтрiaрxa Московського і всієї Росії Тиxoнa (Бєлaвiнa) дo мiсцeблюститeля Всeлeнськoгo Пaтрiaршoгo престолу Високопреосвященнішого Миколая

Квітень – травень 1922 р. – Сєлянє! (Звернення Єлізаветградського повітового виконкому КП(б)У)

27 травня 1922 р. - Петлюра С. Лист до прем'єр-міністра А.Лівицького щодо надання повноважень міністру М.Васильку з питання об'єднання закордонної роботи

3 серпня 1922 р. - Петлюра С. Лист до прем'єр-міністра А.Лівицького про необхідність активніше привертати увагу європейської громадськості до українських справ

28 серпня 1922 р. - Петлюра С. Лист (таємний) до військового міністра генерал-поручника М.Юнакова про політичне становище у світі, що склалася внаслідок перемовин та суперечок на Генуезькій та Гаагській конференціях

30 серпня 1922 р. - Петлюра С. Лист до прем'єр-міністра А.Лівицького із викликом для бесіди з питання формування бюджету та інших організаційних заходів

2 вересня 1922 р. - Петлюра С. Лист до прем'єр-міністра Лівицького щодо взаємин між Шульгиним і Токаржевським

3 вересня 1922 р. - проф. Торнтон [Петлюра С.] Лист до посла УНР у Франції О.Шульгина (рукописна копія) щодо посилення взаємовідносин з французькою владою з метою підтримки справи УНР

9, 31 жовтня 1922 р. – Справа отамана І. Завгороднього

20 грудня 1922 р. - Посвідчення Українського радянського посольства в Польщі про амністію колишнього полковника армії УНР М. Гоголь-Яновського

1923

1923 р. – Журнал зарахування старшин Дієвої Армії УНР на дійсну військову службу впродовж 1920–1923 рр.

Не раніше 17 січня 1923 р. – Повідомлення керуючому справами Директорії М.Мироновичу про закриття посольства УНР в Німеччині

4 березня 1923 р. – Меморандум повіреного в справах УНР в Німеччині Р.Смаль-Стоцького міністрові закордонних справ Німеччини фон Розенбергу про обставини припинення діяльності посольства УНР в Німеччині (Берлін)

24 квітня 1923 р. - Закордонний паспорт громадянина УНР С.Колесника (Міжнародна дипломатична місія України в Румунії)

21 серпня 1923 р. – Лист президії Українського з’їзду військових діячів у Польщі до управи філії Українського товариства Ліги Націй у Румунії (Варшава)

1917–1919 рр. – Жуковський Олександр. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записка книжечка. 1919 рік. Укладач: Павло Гай-Нижник.


 
БУЛАВА Youtube Youtube