hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


1917–1918 рр. – Полонская-Василенко Н. Воспоминания о революционных событиях в Украине 1917–1918 гг. (1965 г., США) АУДІО

1918 р. – Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ; – Філадельфія, 1995. – 493 с.

1917–1919 рр. – Жуковський Олександр. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записка книжечка. 1919 рік. Упорядник: Павло Гай-Нижник.

1919 р. – Ніковський А. Як повстала Скоропадщина на Україні

1919 р. – Могилянский Н. Трагедия Украины (из пережитого в Киеве в 1918 году)

24 квітня 1918 р. – Умови висунуті генералові П.Скоропадському німецьким командуванням на нараді у резиденції Начальника Штабу німецьких військ в Україні генерала В.Гренера

Квітень 1918 р. – Проект [Основного Государственнаго Устава Украинской Державы] (вірогідний автор – О.Палтов)

29 квітня 1918 р. – Скоропадський П. Грамота до всього Українського Народу

29 квітня 1918 р. – Закони про тимчасовий державний устрій України

2 травня 1918 р. – Протокол засідання Ради міністрів Української Держави

3 травня 1918 р. – Протокол засідання Ради міністрів Української Держави

3 травня 1918 р. - Наказ №1 Гетьмана всієї України П.Скоропадського (про затвердження складу Ради міністрів Української Держави на чолі з Ф.Лизогубом)

4 травня 1918 р. – Armistice between the German-Ukrainians and the Russians. Signed at Korenevo, 4 May, 1918 (“Daily Review of the Foreign Press”)

12 травня 1918 р. – Лист виконуючого обов'язки Головного військового комісара Сибірського обласного уряду до міністра закордонних справ України про призначення повноважного представника Сибірського уряду в Україну

15 травня 1918 р. – Financial Treaty between Ukraine, on the one hand, and Germany and Austria-Hungary, on the other hand. Signed at Kief, 15 May, 1918 (“Neue Freie Presse”) /Deutsche; English/

15 травня 1918 р. – Фінансовий договір між Українською Державою та Німеччиною і Австро-Угорщиною /переклад з російської/

16 травня 1918 р. – Оголошення Київського губерніяльного старости до населення

17 травня 1918 р. – Наказ про українізацію Міністерства Шляхів

20 травня 1918 р. – Закон про випуск знаків Державноі Скарбниці на суму 500 млн. крб.

26 травня 1918 р. - Лист гетьмана П.Скоропадського до німецького посла в Україні фон Мумма.

28 травня 1918 р. - Обіжник чернігівського губерніального комісара народної освіти про організацію в Києві курсів українознавства для викладачів початкових і середніх шкіл

28 травня 1918 р. – Петлюра С. Меморандум до німецького посла в Українській Державі А.Мумма

Травень–червень 1918 р. – Шишманов І. (посол Болгарії в Українській Державі). Щоденник

Червень 1918 р. – Список телефонів членів Ради міністрів Української Держави

3 червня 1918 р. – Оголошення про розстріл німцями Т.Клюєва та Г.Голика (з особистої справи отамана Г.Голика-Залізняка)

12 червня 1918 р. – Armistice, signet at Kief, 12 June, 1918 (English Summary from the “State Department Weekly Reports, Russia”)

13 червня 1918 р. – Петлюра С. До населення України

15 червня 1918 р. - Оголошення про скликання з’їзду представників природничих товариств, установ та навчальних закладів України

17 червня 1918 р. – А. Квасницькій (тимч. консул Української Держави в Мінську). Доповідна записка міністрові закордонних справ Української Держави

19 червня 1918 р. – Могилянський М. Доповідна записка державному секретареві, сенаторові С.Завадському з приводу вироблення Державних Герба та Печатки Української Держави

1890-ті – 1960-ті рр. – Полетика Н. Воспоминания

1 липня 1918 р. – Стеллецький Б. (Начальник власного Штабу Гетьмана). Лист до В.Модзалевського щодо запровадження офіційного вбрання Ясновельможного Гетьмана всієї України П.Скоропадського

2 липня 1918 р. – Закон “Про громадянство Української Держави”

7 липня 1918 р. – Alleged Sekret agreement for protection of Ukrainians in Austria, 7 July, 1918 (“Neue Freie Presse”) /Deutsche; English/

9 липня 1918 р. – Постанова про білєти Державної Скарбниці 1918 року

15 липня 1918 р. – Закон про зміну назви Міністерства Судових Справ

15 липня 1918 р. – Статут Головного Управління місцями замкнення і Головної Інспекції пересилання в’язнів.

15 липня 1918 р. – Штат Центральних Установ Міністерства Юстіції Української Держави Головного Управління місцями замкнення і Головної Інспекції по пересиланню в’язнів

15 липня 1918 р. – Наказ про надсилку всіма інституціями Міністерства Шляхів листувань на Українській мові

20 липня 1918 р. – Постанова Ради міністрів про надання позики комісарові Грузії в Українській Державі Н.Брегвадзе 50 млн. крб.

27 липня 1918 р. – Notification regarding Germany’s ratification of the Peace Treaty with Ukraine and of the Treaty supplementary to the Peace Treaty, 27 July 1918 /Deutsche; English/

30 липня 1918 р. – Телеграма посла Української Держави в Німеччині барона Ф.Штeйнгеля до міністра закордонних справ Д.Дорошенка про звернення міністра закордонних справ Грузинської Самостійної Республіки Чхенкелі щодо визнання Україною Грузії

Серпень 1918 р. – Стеллецький Б. (начальник Власного Штабу гетьмана). Лист до голови Ради Міністрів і військового міністра («дуже таємно і негайно»).

1 серпня 1918 р. – Тимчасовий Закон про Верховне Управління Державою на випадок смерти, тяжкої хороби і перебування по-за межами держави Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України

2 серпня 1918 р. – Закон «Про утворення Фонду Національної бібліотеки Української Держави»

3 серпня 1918 р. - Скоропадський П. Грамота (заповіт) Гетьмана усієї України та Війська козацького (на випадок смерті або тяжкої хвороби)

10 серпня 1918 р. – Закон Ради міністрів «Про відновлення Українського Козацтва»

17 серпня 1918 р. - Закон «Про заснування Кам'янець-Подільського Державного Українського Університета»

18 серпня 1918 р. – Лист керуючого відділом закордонних справ уряду Всевеликого Війська Донського до міністра закордонних справ Української Держави Д.Дорошенка про повноваження представників, призначених з боку Дону для організації співпраці між обома державами

23 серпня 1918 р. – Закон «Про затвердження Статуту Державного Земельного банку»

29 серпня 1918 р. – Наказ міністра внутрішніх справ Української Держави про заборону проросійської агітації

1 вересня 1918 р. – Повідомлення Пресового відділу Групи Армій Айхгорна до Канцелярії Пана Гетьмана про урочистий огляд П.Скоропадським підрозділів Першої Стрілецько-козацької української дивізії (“Сірожупанної”) / Presse-Abtg. Heeresgruppe Eichhorn. Hetman Skoropadskyi feierlich gepruft Einheiten des Ersten Ukrainischen Kosaken-Schutzen-Division (“Sirozhupannoyi”)

5 вересня 1918 р. – Декрет Совєта народних комісарів про червоний терор

6 вересня 1918 р. – Кайзер Німеччини Вільгельм ІІ та гетьман України П.Скоропадський на перекурі (ВІДЕО+ФОТО)

10 вересня 1918 р. – Economic agreement between Ukraine on the hand, and Germany and Austria-Hungary on the other hand. Signet at Kief, 10 September, 1918 (Summary of text as published in the (British) “Daily Review of the Foreign Press, Economic Supplement”, being a translation of the summary published in the “Neue Freie Presse”)

16 вересня 1918 р. - Дипломатичний паспорт Української Держави, виданий Миколі Галущинському - секретареві посольства при повіреному в справах Фінляндії

18 вересня 1918 р. – Лист Народного cекретаріату Білоруської Народної Республіки до міністра закордонних справ Української Держави Д.Дорошенка про направлення Білоруської делегації до Києва для підписання міждержавного договору

18 вересня 1918 р. – Корнієнко Ю. (Товариш військового міністра Української Держави). Лист до Г.Нарбута щодо представлення Гетьману П.Скоропадському ескізів українських військових орденів

28 вересня 1918 р. – Закон Ради міністрів «Про відкриття чотирьох катедр українознавства у Харківському та Новоросійському державних університетах»

29 вересня 1918 р. – Лист Кубанського Крайового уряду до гетьмана П.Скоропадського про направлення до Української Держави надзвичайної комісії з метою укладання двосторонніх угод

1918 р. - Посвідчення про громадянство Української Держави від українського консульства при Всевеликому Війську Донському у Новочеркаську

Жовтень 1918 р. - Карта України 1918 року (надрукована у Відні; кордони Української Держави 1918 р.)

3 жовтня 1918 р. – Липинський В. Лист до Є.Чикаленка (Відень)

12 жовтня 1918 р. – Повідомлення (таємно) Освідомчого відділу Державної Варти МВС київському столичному отаману про прибуття до Києва К.Гвоздєва та М.Скобєлєва

20 жовтня 1918 р. - Скоропадський П. Грамота Ясновельможного пана Гетьмана Усієї України Українському Університету Подольському (м. Київ)

22 жовтня 1918 р. - Огієнко І. Запрошення на відкриття Кам'янець-Подільського Державного Українського університету

22 жовтня 1918 р. – Холодний П. Слово-відповідь на зачитану спеціальним посланцем Гетьмана України генерал-хорунжим Є.Лібовим Грамоти П.Скоропадського до Українського університету у Кам’янці-Подільському

Листопад 1918 р. — Коростовець І. Переговори в Яссах в 1918 році

Листопад 1918 р. - Проект Конституції Української Держави (складений опозиційними до гетьмана П.Скоропадського силами)

9 листопада 1918 р. – Урядова телеграма про представлення П.Болбочана до звання полковника армії Української Держави, а козаків 2 Запорозького полку до нагород

10 листопада 1918 р. – Скоропадський П. Грамота Гетьмана всієї України до всіх громадян України

Листопад (не раніше 12-го) 1918 р. – Петлюра С. Лист до дружини Ольги з повідомленням про звільнення із в’язниці

14 листопада 1918 р. – Скоропадський П. Грамота Ясновельможного Пана Гетьмана всієї Українии

15 листопада 1918 р. – Гербель С. Про найближчі завдання, які буде вирішувати Український уряд

15 листопада 1918 р. – Нарада членів Генерального штабу Української Держави і промова начальника Генерального штабу О.Сливинського /укр.; русск./

15 листопада 1918 р. – Відозва Директорії Української Народньої Республіки

17 листопада 1918 р. – Звернення Гетьмана П.Скоропадського до офіцерів, козаків і солдатів /укр.; русск./

5 (18) листопада 1918 р. – Скоропадський П. Грамота про призначення головнокомандуючим генерала графа Келлера

18 листопада 1918 р. - Наказ по Армії Української Держави Ч.253 про призначення генерала графа Келлера Головнокомандувачем Збройними Силами Української Держави

20 листопада 1918 р. – Постанова про асигнування в розпорядження Державного Секретаря 2.000 карбованців для видачі Г.Нарбутові за виготування проектів Державних Герба й Печаті Української Держави

22 листопада 1918 р. - Наказ Головнокомандувача Збройними Силами Української Держави генерала Келлера про військово-польові суди, переданий телеграфом

24 листопада 1918 р. – Повідомлення Олександрівського повітового коменданта до Олександрівської міської управи про матеріальне забезпечення І-го Хортицького куреня вільного козацтва військ Директорії, створеного замість військової залоги міста

26 листопада 1918 р. - Наказ № 35 Головнокомандувача Збройними Силами Української Держави генерала графа Келлера по всім Збройним Силам, діючим на території України про його відмову займати посаду Головнокомандувача Збройними Силами Української Держави

26 листопада 1918 р. - Наказ по Армії Української Держави Ч.274 про звільнення Головнокомандувача Збройними Силами Української Держави генерала графа Келлера та призначення на цю посаду генерал-лейтенанта князя Долгорукова

26 листопада 1918 р. – Повідомлення «The Ogden standard» (від 9.10.1919) про визнання Чорноморського флоту власністю Української Держави та про передачу його в аренду Франції

27 листопада 1918 р. – Журнал Ради Міністрів (витяг): доповідь Міністра Фінансів А.Ржепецького про асигнування Добровольчій армії 10 млн крб.; Визнання за потребу скликати конференцію урядів держав, що федеративно об’єднуються з Росією, у другій половині грудня 1918 р. у Києві

28 листопада 1918 р. – Повідомлення створеного Комітету громадської безпеки про повалення влади гетьмана та організацію самоохорони в Михайлівській волості (Запоріжжя)

28 листопада 1918 р. – Повідомлення штабу Республіканських військ про наступ військ Директорії на с.Михайлівку (Запоріжжя)

29 листопада 1918 р. – Запит (таємно) Освідомчого відділу Державної Варти МВС до київського столичного отамана щодо арешту та ув’язнення Г.Дивлича

1918 р. – Лист Міністерства закордонних справ Української Держави до міністра закордонних справ Французької Республіки з повідомленням про посилку до Парижа надзвичайної дипломатичної місії України на чолі з М.Могилянським.

Листопад 1918 р. – Телеграма командувача французької військової місії в Румунії і Півдні Росії генерала Бертело та консула Франції в Києві з особливими повноваженнями Енно зі зверненням до населення Півдня Росії (м.Яси, Румунія).

3 грудня 1918 р. – Постанова Ради міністрів «Про асигнування в розпорядження міністра фінансів 157.778 крб. на різні видатки по Департаменту посередніх видатків»

3 грудня 1918 р. – Постанова Ради міністрів «Про асигнування коштів на виготовлення повірочних і пробірних клейм та придбання необхідного обладнання Київській повірочній палатці мір і ваги»

5 грудня 1918 р. – Постанова Ради міністрів «Про встановлення строків для перегляду законопроектів, ухвалених Радою міністрів»

6 грудня 1918 р. – Правила про закінчення по кредітам кошторисів 1918 року та провадження видатків в 1919 році (Журнал Ради Міністрів Української Держави)

14 грудня 1918 р. – Акт зречення влади Гетьманом П.Скоропадським

14 грудня 1918 р. – Акт складання Радою Міністрів Української Держави своїх повноважень і передачі влади Директорії

14 грудня 1918 р. – Постанова Ради міністрів «Про відновлення дії розпущеної Київської міської думи і міської управи, передаючи їм на управління містом і київським градоначальником»

15 грудня 1918 р. – «Арест С. Н. Гербеля» (повідомлення часопису «Посление новости» про арешт голови гетьманської Ради міністрів С.Гербеля)

18 грудня 1918 р. – «Під суд!» (стаття часопису «Трудова Республіка» про звинувачення на адресу П.Скоропадського та членів гетьманського уряду з боку республіканської влади з огляду часопису «Нова Рада»)


 
БУЛАВА Youtube Youtube