hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
Карпатська Україна (1938-1939 рр.)


17 березня 1934 р. - Лист від С.Шелухіна до А.Волошина

1935 р. – Волошин А. Наш націоналізм

2 вересня 1937 р. – Волошин А. Русини чи українці

10 жовтня 1937 р. - Маніфест до українського народу Підкарпаття

13 жовтня 1938 р. - Лист від ректора, професорів Українського Вільного університету в Празі до А.Волошина

19 жовтня 1938 р. - Інтерв'ю міністра Карпатської України Юліана Ревая опубліковане в бюлетені Української пресової служби

22 жовтня 1938 р. - «Останні зусилля Мадярщини і Польщі» (стаття львівської газети «Українські Вісти» від 22 жовтня 1938 р.)

24 жовтня 1938 р. - «Література Закарпатської України» (стаття з львівської газети «Українські Вісти»)

25 жовтня 1938 р. - «Проєкт Конституції нової держави чехів, словаків і карпатських українців» (стаття з львівської газети «Українські Вісти»)

25 жовтня 1938 р. - До Високого Уряду Карпатоукраїнської Козацької Держави, на руки Ясновельможного Пана Міністра Презідента (вітальний лист Українського Національного Козацького Руху (УНАКОР), м.Мюнхен (Німеччина), І.Полтавець-Остряниця)

26 жовтня 1938 р. - «Многотисячна маніфестація в Ужгороді» (повідомлення львівської газети «Українські Вісти» від 28 жовтня 1938 р. про маніфестацію в Ужгороді з приводу сформування нового уряду на чолі з А.Волошиним)

27 жовтня 1938 р. - «Карпатська Україна головною темою розмов Рібентропа в Римі» (стаття львівської газети «Українські Вісти» про офіційний візит Й.Ріббентропа до Італії)

28 жовтня 1938 р. - «о. А.Волошин премієром. Бродій демісіований - Голова Української Національної Ради премієром» (стаття з львівської газети «Українські Вісти»)

3 листопада 1938 р. – Волошин А. До всіх громадян Карпатської України

4 листопада 1938 р. - Повідомлення бюлетеня Української пресової служби про події в Карпатській Україні

5 листопада 1938 р. - Звернення Прем'єр-міністра Августина Волошина до всіх громадян Карпатської України

7 листопада 1938 р. - Маніфест Першої Української Центральної Національної Ради Карпатської України

9 листопада 1938 р. - Поклик прем. Карпатської України до всіх громадян Карпатської України (Заклик прем'єра Карпатської України А.Волошина)

9 листопада 1938 р. - «Карпатська Україна в нових границях» (стаття львівської газети «Українські Вісти»)

9 листопада 1938 р. - Протокол списаний на установчих зборах Організації народної оборони «Карпатська Січ» (м.Хуст)

9 листопада 1938 р. – Статут Організації Народної Оборони «Карпатська Січ»

9–10 листопада 1938 р. – Звернення Д.Климпуша, Ю.Шпільки та С.Папа до міністерства внутрішніх справ в Хусті про затвердження прикладеного до листа статуту Організації Народної Оборони «Карпатська Січ» Статут Організації Народної Оборони «Карпатська Січ»

13 листопада 1938 р. - Резолюції прийняті на зборах філії Першої Української Центральної Ради в Празі

21 листопада 1938 р. - «Автономія Карпатської України ухвалена. Назву краю ухвалить український сойм» (стаття львівської газети «Українські Вісти»)

25 листопада 1938 р. - Програма Свята Державності Карпатської України (Прага)

1 грудня 1938 р. - "Іменування нової влади Карпатської України"

2 грудня 1938 р. - «Схрещені інтереси. Карпатська Україна центром зацікавлення»; «Мін[істр] Чіяно про Карпатську Україну» (статті з львівської газети «Українські Вісти»)

3 грудня 1938 р. - "Чехи про премєра Карпатської України"; "Нема релігійних переслідувань"

4 грудня 1938 р. - "Зміна"

8 грудня 1938 р. - Привітання від Союзу Кубанців в Ч.С.Р. надіслане до філії Першої Української Центральної Народної Ради в день Свята Державності Карпатської України (Прага)

13 грудня 1938 р. - «Роля Карпатської України (Сензаційний голос пана Ст.Лося)» (стаття з львівської газети «Українські Вісти»)

15 грудня 1938 р. – Coulondre M. (French Ambassador in Berlin) to M. Georges Bonnet (Minister for Foreign Affairs). Berlin, December 15, 1938.

16 грудня 1938 р. - «Тільки українці державними урядовцями Карпатської України»

22 грудня 1938 р. - Протокол надзвичайного засідання Сенату Українського Вільного Університету в Празі (ознайомлення з проектами катедр на обох факультетах У.В.У. для Державного Університету в Карпатській Україні та вирішення інших питань)

26 грудня 1938 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про населення Карпатської України, напади мадярських терористів

30 грудня 1938 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про столицю Карпатської України (статистичні дані), передвиборчі настрої, культурні події

30 грудня 1938 р. - «Вісти з Карпатської України»

31 грудня 1938 р. - «Карпатська Україна - офіційна назва»

1938 р. - «За самостійність Карпатської України» (копія статті, яка була розіслана до всіх українських закордонних редакцій)

11 січня 1939 р. - «Мукачівська «сензація». Напад мадярських диверсантів на Карп[атську] Україну. Реванж чеських військ. Бомбардування Мукачева. Дипльоматичні ноти. Мішана комісія просліджує справу» (передова стаття львівської газети «Українські Вісти»)

17 січня 1939 р. - Повідомлення Організації Народної оборони «Карпатська Січ» (Хуст), передане для преси про діяльність Січового Рою «Летюча Естрада»

20 січня 1939 р. - Повідомлення Організації Народної оборони «Карпатська Січ» (Хуст), передане для преси щодо готовності стати до оборони незалежності країни

21 січня 1939 р. - Лист від ректора Українського Вільного університету в Празі до Міністра культури, шкіл і народної освіти в Хусті з приводу відкриття Державного Університету в Хусті (приблизний кошторис)

23 січня 1939 р. - «Воєнний стан у Хусті». «Наворот до лінії Бенеша? Завдання ген.Прхали у Хусті». «Вибори до карпато-українського сойму. 12 лютого ц.р.».

24 січня 1939 р. - «Величаві маніфестації». «Натиск Берліна» (статті львівської газети «Українські Вісти»)

27 січня 1939 р. - Провід «Українського Народнього Об'єднання». Нормалізація взаємин між Карпатською Україною і Мадярщиною

28 січня 1939 р. - «Карпатська Січ» перейме службу безпеки в Карпатській Україні

29 січня 1939 р. - Повідомлення Організації Народної оборони «Карпатська Січ», Хуст передане для преси про відкриття Жіночих відділів «Карпатської Січі»

30 січня 1939 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про театр «Нова сцена», установчі збори «Організації Українських священників грекокатоликів», електризацію Карпатської України

Січень 1939 р. - Статут Організації Народньої Оборони «Карпатська Січ»

1 лютого 1939 р. – Лоутон Ланселот. Доповідь про Україну у Близько- i Середньосхiдному Товариствi у Лондоні

2 лютого 1939 р. - Повідомлення з німецької преси опубліковані в бюлетені Української пресової служби про Карпатську Україну

3 лютого 1939 р. - Повідомлення з німецької преси опубліковані в бюлетені Української пресової служби про Карпатську Україну

6 лютого 1939 р. - Повідомлення Організації Народної оборони «Карпатська Січ», Хуст передане для преси про передвиборчі збори в Хусті

8 лютого 1939 р. - Повідомлення з німецької преси опубліковані в бюлетені Української пресової служби про підтримку Німеччиною української сторони в українсько-чеському конфлікті

8 лютого 1939 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про виступ міністра Карпатської України Ю. Ревая, німецький консулят у Хусті, збори "Українсько-німецького товариства"

10 лютого 1939 р. - «Історичний день для населення Карпатської України» (передова стаття львівської газети «Українські Вісти»)

10 лютого 1939 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про завдання сойму Карпатської України, відозву чехів, православних в Карпатській Україні

10 лютого 1939 р. - Проголошення Центральної Національної Ради Карпатської України "До усіх українців на рідних землях і в розсіянні сущих" (про сплату всенародного національного податку для розбудови Карпатської України)

12 лютого 1939 р. – Оголошення Краєвої виборчої комісії про результати виборів до першого сойму Карпатської України

13 лютого 1939 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про вибори до першого сойму Карпатської України та інші події в Карпатській Україні

15 лютого 1939 р. - Повідомлення з німецької преси опубліковані в бюлетені Української пресової служби про вибори в Карпатській Україні

15 лютого 1939 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про вибори до першого сойму Карпатської України

17 лютого 1939 р. - Відозва Прем’єр-міністра Карпатської України А.Волошина до українського народу про національний податок для розбудови Карпатської України (м. Хуст)

17 лютого 1939 р. – Життєпис прем’єр-міністра Карпатської України Августина Волошина

19 лютого 1939 р. - Повідомлення про Краєвий з’їзд Січовиків та Січовичок у Хусті

19 лютого 1939 р. - Постанови ІІ-го з’їзду Організації Народної Оборони «Карпатська Січ» в Хусті

20 лютого 1939 р. - Додаток до бюлетеня Пресової служби Карпатської України з оголошенням предсідника Краєвої виборчої комісії до виборів першого сойму Карпатської України

20 лютого 1939 р. - З життя «Карпатської Січи»

22 лютого 1939 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про Організацію Народної Оборони «Карпатська Січ», події в Карпатській Україні

27 лютого 1939 р. - Українські гроші в Карпатській Україні

Лютий (не раніше 27-го) 1939 р. – Повідомлення [керівника Окремого сектора інформації ДОК VI Братковського] керівникові Відділу ІІ «б» ІІ Відділу Головного Штабу Л.Станіславському про вбивство українськими націоналістами коменданта посту з Урмані, прибутті у Закарпаття провідника закордонного проводу ОУН Р.Сушка, діяльності Гетьманського руху П.Скоропадського, діяльності УНДО в Закарпатській Україні /російськомовний переклад з польської/

28 лютого 1939 р. - Повідомлення Організації Народної оборони «Карпатська Січ» (м.Хуст), передане для преси про діяльність Жіночого відділу «Карпатської Січі» в Сваляві з 22 січня по 19 лютого 1939 р.

1 березня 1939 р. - Повідомлення бюлетеня Пресової служби Карпатської України про пресу в Карпатській Україні

4 березня 1939 р. – Сообщение руководителя Отдельного сектора информации ДОК VI Братковского руководителю отделения II «б» II Отдела Главного Штаба Л.Станиславскому о подготовке к открытию сейма Закарпатской Украины, переговорах представителей УНДО с И.Риббентропом и ОУН-Мельника с А.Гитлером по поводу создания Великой Украины

5 березня 1939 р. - Лист-вітання Союза гетьманців-державників (СГД) у Франції до прем'єр-міністра Карпатської України Августина Волошина на честь відкриття І сойму Карпатської України

10 березня 1939 р. – Сталин В. И. Из отчётного доклада 10 марта 1939 года на XVIII съезде ВКП(б)

13 березня 1939 р. - Листівка Комітету незалежності русинів з агітаційними закликами

13 березня 1939 р. – Листівка мадяронсько-москофільського Русского національного комітету в Ужгороді.

13 березня 1939 р. - Листівка Комітету незалежності русинів з агітаційними закликами

14 березня 1939 р. - Проголошення самостійности. Кривавий бій січовиків з чехами - перші жертви на вівтарі Батьківщини. Телєграма прем. Волошина до Гітлєра й Мусолінія

14 березня 1939 р. – Coulondre M. (French Ambassador in Berlin) to M. Georges Bonnet (Minister for Foreign Affairs). Berlin, March 14, 1939.

15 березня 1939 р. – Телеграма наради польського вищого військового командування щодо розстрілу добровольців «Карпатської Січі»

15 березня 1939 р. – Виступ премєр-міністра Карпатської України А.Волошина при відкритті першого засідання Сойму Карпатської України

15 березня 1939 р. - Бращайко М. Виступ на Сеймі Карпатської України (відео)

15 березня 1939 р. – Конституційний закон ч.1 (м.Хуст)

16 березня 1939 р. – M. Leon Noel (French Ambassador in Warsaw) to M. Georges Bonnet (Minister for Foreign Affairs). Warsaw, March 16, 1939.

17 березня 1939 р. - Дуже тяжка ситуація. Засідання карпато-українського сойму. Телєграма Президента о. д-ра Волошина до польського уряду. Гострі зарядження у Празі

18 березня 1939 р. - «Очайдушна оборона. Відбиття Сваляви, - евакуація Хусту» (передова стаття львівської газети «Українські Вісти»)

21 березня 1939 р. - «Оборона Верховини» (передова стаття львіської газети «Українські Вісти»)

22 березня 1939 р. - «Жахіття над Тисою» (репортаж з Бухареста у львівській газеті «Українські Вісти» від 23 березня 1939 р.)

22 березня 1939 р. - Повідомлення Сокальського повітового староства про самовільний перехід осіб у Карпатську Україну /polska./

25 березня 1939 р. - Доповідь коменданта повітової управи поліції у Городку-Ягелонському про настрої серед місцевого українського населення з приводу окупації угорцями Карпатської України

27 березня 1939 р. - Повідомлення Бібрського повітого староства про позбавлення громадянства осіб, що самовільно перейшли у Карпатську Україну

1939 р. – Карпатська Україна 1939 р.: проголошення державності та угорсько-українська війна (Режисер: К.Лисюк. Кіностудія В.Авраменка. США) ВІДЕО

4 листопада 1965 р. - Таємно. КДБ при Раді міністрів УРСР. Лист до директора Інституту історії партії ЦК КПУ (філіалу Інституту марксизма-ленінізма при ЦК КПРС) [витяги із довідки про «злочинні зв'язки українських націоналістів з розвідувальними органами буржуазних держав і підривної діяльності проти Радянського Союзу» (тут: Гетьманський рух і нацистська Німеччина; Карпатська Україна і нацистська Німеччина)]


 
БУЛАВА Youtube Youtube