hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
ОУН – УПА


1921–1940 рр. – Селешко М. Спогади: «Українці в Німеччині»

1927 р. – «Новий почин!». Офіційне повідомлення про Конференцію українських націоналістів у Берліні 3–7 листопада 1927 р.

1929 р. – Онацький Є. Фашизм і ми (З приводу статті проф. Мицюка)

Лютий 1929 р. – Постанова Конгресу українських націоналістів (ОУН; Відень)

Лютий 1929 р. – Витяг з Устрою Організації Українських Націоналістів (ОУН; Відень)

24 листопада 1935 р. - За вбивство міністра Бр. Пєрацкого 12 українців перед судом у Варшаві (передовиця львівського часопису "Наш Прапор")

28 травня 1938 р. – Похорон голови ОУН Євгена Коновальця (м.Роттердам, Нідерланди). ВІДЕО

7 жовтня 1938 р. – Доповідна записка щодо наради в Таємній державній поліції у справі утворення Української установи довіри в Німеччині за участю представників Гестапо, Міністерства закордонних справ, головного командування (Абверу), зовнішньополітичного відомства НСДАП та Міністерства пропаганди /рос. переклад з німецької/

13 грудня 1938 р. – Матеріал щодо призначення голови Української установи довіри в Німеччині, підготовлений для фюрера А.Гітлера в апараті зовнішньополітичного відомства НСДАП /рос. переклад з німецької/

17 грудня 1938 р. – Повідомлення про телефонну розмову представника зовнішньополітичного відомства НСДАП з керівником військової розвідки адміралом Ф.В.Канарісом стосовно Української установи довіри в Німеччині

21 грудня 1938 р. – Доповідна записка щодо наради у рейхсляйтера А.Розенберга за участі штабсляйтера А.Шиккеданца, адмірала В.Канаріса, підполковника Е.Лахузена та майора Е.Штольце у справі призначення голови Української установи довіри /рос. переклад з німецької/

28 грудня 1938 р. – Доповідна записка щодо українського довіреного – доктора Миколи Сушка. Телефонна розмова начальника штабу зовнішньополітичного відомства НСДАП А.Шиккеданца з керівником абверу адміралом В.Канарісом /рос. переклад з німецької/

1939 р. – Сціборський М. Нарис проєкту Основних законів /Конституції/ Української Держави

13 січня 1939 р. – Лист начальника поліції безпеки керівникові штабу (штабсляйтеру) зовнішньополітичного відомства НСДАП А.Шиккеданцу /рос. переклад з німецької/

Лютий (не раніше 18-го) 1939 р. – Виписка з тижневого звіту №7 Національного відділу МВС Польщі «Про діяльність ОУН за 12–18 лютого 1939 р.» про активізацію діяльності центру ОУН у Варшаві та бойового відділу ОУН під керівництвом Р.Шухевича /російськомовний переклад з польської/

Лютий (не раніше 27-го) 1939 р. – Повідомлення [керівника Окремого сектора інформації ДОК VI Братковського] керівникові Відділу ІІ «б» ІІ Відділу Головного Штабу Л.Станіславському про вбивство українськими націоналістами коменданта посту з Урмані, прибутті у Закарпаття провідника закордонного проводу ОУН Р.Сушка, діяльності Гетьманського руху П.Скоропадського, діяльності УНДО в Закарпатській Україні /російськомовний переклад з польської/

Березень (не раніше 11-го) 1939 р. – Виписка з щотижневого звіту №10 Національного відділу МВС Польщі «Про діяльність ОУН з 5 по 11 березня 1939 р.» про діяльність ОУН, Гетьманського Руху та інших українських організацій за кордоном /російськомовний переклад з польської/

Березень (не раніше 18-го) 1939 р. – Виписка з щотижневого звіту №11 Національного відділу МВС Польщі «Про діяльність ОУН з 12–18 березня 1939 р.» про організацію ОУН військової освіти молоді в легальних спорт організаціях «Луг» та «Сокіл», про роль Гетьманської Громади та УНО в Німеччині /російськомовний переклад з польської/

4 березня 1939 р. – Сообщение руководителя Отдельного сектора информации ДОК VI Братковского руководителю отделения II «б» II Отдела Главного Штаба Л.Станиславскому о подготовке к открытию сейма Закарпатской Украины, переговорах представителей УНДО с И.Риббентропом и ОУН-Мельника с А.Гитлером по поводу создания Великой Украины

26 серпня 1939 р. – Відозва IІ Великого збору Організації Українських Націоналістів

14 травня 1941 р. - Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об изьятии контрреволюционных организаций в западных областях УССР» (14 мая 1941 г.)

30 червня 1941 р. – Акт проголошення Української Держави

3 липня 1941 р. – Обіжник голови Краснянського району до голів сільських рад з нагоди проголошення самостійної Української Держави (Красне; голова - О.Галиш, секретар - І.Букеда)

4 липня 1941 р. – Стецько Я. (голова Українського Державного Правління). Уповноваження для Володимира Стахіва представляти уряд Української Держави в Німеччині

12 липня 1941 р. – Доповідь начальника тюремного управління НКВС УРСР заступникові наркома внутрішніх справ СРСР [про евакуацію та етапування засуджених з в’язниць західних областей УРСР після початку Радянсько-німецької війни]

19 серпня 1941 р. – Шкуро А. Лист гoлoві Прoвoду українськиx націoналістів А.Мельнику (Загреб, Хорватія)

20 серпня 1941 р. – Шкуро А. Важніші дані прo мoє життя й працю [Автобіографія надана голові Проводу українських націоналістів А. Мельнику в Югославії].

31 грудня 1941 р. – Донесення про діяльність і ситуацію айнзацгруп поліції безпеки і СД №8 (уривок). Секретна справа. V. Діяльність групи Бандери (в Криму)

1942 р. – Бульба-Боровець Т. За що бореться Українська Повстанська Армія (УПА)

23 листопада 1942 р. – Протокол переговорів між отаманом Тарасом Бульбою та представниками німецької влади (Відпис відділу пропаганди при Головній Команді УПА)

6 грудня 1942 р. – Бульба-Боровець Т. Лист до шефа СД Волині і Поділля в Рівному д-ра Пица

1943 р. – ОУН і УПА в 1943 році: Документи

15 березня 1943 р. – "Плян акції по боротьбі з большевицькою партизанкою, сконцентрованою в Поліській кітловині в межах: Берестє - Минськ - Гомель - Житомир" (Т.Бульба-Боровець)

травень 1943 р. – POLACY! [Відозва командира польських партизанських загонів на псевдо Кміціц щодо ставлення до українських націоналістів]

5 липня 1943 р. – Звіт за місяць червень 1943 р. Першої Групи УПА

17 липня 1943 р. – Листівка штабу загону «Січ» Української повстанської армії «До польського населення»

Серпень 1943 р. – За що бореться Українська Повстанча Армія (Прийнята на ІІІ Надзвичайному Великому Зборі ОУН в серпні 1943 р.)

10 серпня 1943 р. – Бульба-Боровець Т. Відкритий лист до членів Проводу ОУН(б)

25 серпня 1943 р. – Програмні постанови Третього Великого Збору ОУН (С.Бандери)

Вересень – жовтень 1943 р. - "Перелік жертв українського терору" з терену Території Львів польської Армії Крайової (за повітами і місцевостями) / Wrzesien - pazdziernik 1943 r. - Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukrainskiego" z terenu Obszaru Lwow Armii Krajowej, b.d.

Листопад 1943 р. – "Таджики!" (Звернення Головного командування УПА до таджицького народа)

Листопад 1943 р. – "Донские казаки!" (Звернення Головного командування УПА до донського козацтва)

1944 р. – "Красноармейцы!" (Звернення українських повстанців (УПА) до вояків Радянської армії)

Квітень 1944 р. – Доповідь внутрішніх військ НКВС Українського округу командуючому військами 1-го Українського Фронту маршалу Радянського Союзу Г.К.Жукову про результати операції з ліквідації банд ОУН в Крем'янецьких лісах Рівненської області

19 липня 1944 р. – Присяга вояка Української Повстанчої Армії

Вересень 1944 р. – «За что ведет борьбу Украинская Повстанческая Армия (УПА)?» (Звернення командування УПА; Київ, вересень 1944 р.)

28 листопада 1944 р. – Москва, НКВС СРСР – товаришу Л.П.Берія. Доповідна народного комісара внутрішніх справ УРСР Рясного про бій опергрупи УНКВС і міліційним загоном із куренями УПА «Романа» та «Яструба».

16 серпня 1945 р. – "Чернець" (Шухевич Р.). Лист до "Конрада"

1946 р. – Сірий С. [Бандера С.] Значення широких мас та їх охоплення

30 вересня 1946 р. – Посвідчення С.Бандери на ім'я С.Попеля (Німеччина)

25 грудня 1946 р. – Доручення по роботі СБ ОУН

жовтень 1947 р. - Літопис УПА. Одноднівка «Бугу».

1947–1948 рр. – Агентурна справа «Юди» (СБ ОУН)

1948 р. – Справа агента УМГБ "Кравця" (СБ ОУН)

1948 р. – «Інформатор» (Ч.2) Видання Проводу ОУН на ПЗУЗ

1948 р. – Список заарештованих учасників Київського міського проводу ОУН, який діяв в 1947-1948 рр.

Березень 1948 р. – Горновий О. Про наш демократизм

Травень 1948 р. – Кто такие бандеровцы и за что они борются (укладач П.Федун-"Полтава" – керівник Головного осередку пропаганди ОУН, полковник УПА, Керівник політвиховного відділу Головного військового штабу УПА, голова Бюро інформації УГВР)

1948-1949 рр. – Фальшивий документ, яким користувався Р. Шухевич протягом 1948-1949 рр. (Військовий квиток Червоної Армії СРСР на ім'я Полєвого Ярослава Васильовича, нібито виданий 2 лютого 1948 р.)

1949 р. – Фальшивий документ, яким користувався Р.Шухевич протягом 1945-1949 рр. (Тимчасове посвідчення особи на ім'я Орловича Максима Степановича, нібито видане 4-м відділом міліції НКВС м.Львова 3 березня 1945 р.)

1949 р. – "Бережіться енкаведівських провокативних організацій!" (пересторога ОУН про методи НКВД щодо отримання інформації від жителів міста про підпілля ОУН-УПА)

Січень 1949 р. – Програма вишкільної роботи теренових провідників ОУН.

1950 р. – Бандера С. Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс

1950 р. - "Литовці, латиші, естонці!" (Звернення ОУН(б) до прибалтійців із закликом вести спільну боротьбу проти комуно-більшовицьких окупантів)

31 квітня 1950 р. – Що сказав провідник ОУН Степан Бандера представникам світової преси?

13 липня 1950 р. - Цілком таємно. Довідка по справі-формуляру №4552 УМГБ Сумської обл. на Ющенка Андрія Андрійовича

Листопад 1950 р. – Пересторога! Студенти м. Львова!

1952 р. – Бандера С. З москалями нема спільної мови

16 травня 1953 р. – Записка Л. Берии В. Молотову об итогах борьбы с украинским националистическим подпольем в западных областях УССР.

1954 р. – Бандера С. Інтерв’ю німецькій радіостанції в Кельні

Січень 1954 р. – Бандера С. Промова на Академії для відзначення 25-ліття ОУН (Манчестер, Англія)

Серпень 1955 р. – Програма Організації Українських Націоналістів (ОУН). Затверджена IV Великим Збором Українських Націоналістів

1957 р. – "Колгоспнику!" (анонімна антирадянська самостійницька листівка з підписом: Українські революціонери)

1957 р. – "Громадянине!" (анонімна антирадянська самостійницька листівка з підписом: Українські революціонери)

25 травня 1958 р. – Бандера С. Над могилою Євгена Коновальця

6 травня 1960 р. – Голові КГБ при Раді Міністрів УРСР генерал-майорові В.Нікітченку Управління КГБ по Львівській області (Цілком таємно)


 
БУЛАВА Youtube Youtube