hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

ПУБЛІКАЦІЇ
П.П.Гай-Нижника


1992

Лист // Батьківщина (Торонто, Канада). – 1992. – Vol. LIII. – №7–8. – липень–серпень. – С.4.

Українцям діяспори // Батьківщина (Торонто, Канада). – 1992. – Vol. LIII. – №7–8. – липень–серпень. – С.5.

199?

Колись за нашими дідами жінки ішли на Колиму // Подолянин (Кам’янець-Подільський). – С.4.

1995

Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945) / Співавтор О.Отт-Скоропадська // Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – Київ; – Філадельфія, 1995. – С.35–43.

1996

Вогнище народної освіти на Поділлі // Освіта. – 1996. – №73–74. – середа. – 25 грудня. – С.4.

Фінансова політика уряду Української Держави у період Гетьманату 1918 р. // Фінанси України. – 1996. – №12. – С.107–116.

1997

Марки-шаги – грошові знаки державної України 1917–1920 років // Фінанси України. – 1997. – №4. – С.112–114.

Від імперіялізму царського до імперіялізму радянського. Українські радянські економісти про фінансову експлуатацію України СРСР у другій половині 20-х років // Розбудова держави. – 1997. – №5. – С.43–45.

Вихід України в 1917–1919 рр. з російської рубльової зони // Фінанси України. – 1997. – №10. – С.120–123.

Торгівельно-промислова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського 1918 р. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.2. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1997. – С.353–396.

1998

Гетьманат П.Скоропадського і питання безробіття // Профспілки України. – 1998. – №2. – С.59–78.

Трагедія у Києві, що сколихнула громадськість всієї України // Профспілки України. – 1998. – №3. – С.67–69.

Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917–1919 рр. // Український історичний журнал. – 1998. – №4. – С.3–17.

Перша летунська сотня Української Галицької армії // Батьківщина. – 1998. – №1778. – вересень. – С.4.

Облігації внутрішньої позики Української держави 1918 року // Фінанси України. – 1998. – №11. – С.96–99.

1999

Фінансова політика Української Центральної Ради (1917–1918) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.3. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.356–400.

Державний Земельний банк Української Держави – грошовий і операційний рушій селянської реформи 1918 року // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.3. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.437–444.

Кукурудзяк Микола Григорович / Співавтор Ю.Телячий // Український історичний журнал. – 1999. – №6. – С.152–153.

Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату. Фінансова угода від 15 травня 1918 року // Фінанси України. – 1999. – №7. – С.90–94.

Фінансова комісія Української Держави 1918 року: структура, функція, завдання // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.4. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 1999. – С.221–224.

Фінансова політика уряду Української Держави 1918 р. // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.5. Друга Міжнародна наукова конференція ”Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року”. – К.: Головне архівне управління України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1999. – С.102–108.

Українізація державних установ Міністерства Шляхів за Гетьманату П.Скоропадського // IV Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26–29 серпня 1999 р. Доповіді та повідомлення. Історія. Частина ІІ, ХХ століття. – Одеса; – Київ; – Львів, 1999. – С.247–251.

Pavlo Skoropads'kyj – Kurze Chronik seines Lebens (1973–1945) // Pavlo Skoropadskyi: Erinnerungen 1917 Bis 1918. – Stuttgart: Steiner, 1999. – S.365–373.

2000

Створення Власної адміністрації Гетьмана Павла Скоропадського у 1918 році // Київська старовина. – 2000. – №1. – С.80–86.

Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату П.Скоропадського 1918 року // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія. – Випуск 4. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика. – К., 2000. – С.264–284.

Фінансові відносини Гетьманату 1918 року з частинами колишньої Російської імперії // Фінанси України. – 2000. – №2. – С.120–124.

Таємні видатки Гетьманату П.Скоропадського // Київська старовина. – 2000. – №4. – С.44–51.

Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.01. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 2000. – 20 с.

2001

Податкове законодавство України в сфері культури та розваг на початку ХХ століття // Вісник податкової служби. – 2001. – листопад–грудень. – С.60–65.

З історії створення Державного Герба та Печатки Української Держави Павла Скоропадського // Архіви України. – 2001. – №6. – листопад–грудень. – С.104–108.

Айхгорн Герман // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1. – К.: Національна Академія наук України, Наукове товариство ім.Т.Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001. – С.238.

Айзенгавер Дуайт Д. // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1. – К.: Національна Академія наук України, Наукове товариство ім.Т.Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001. – С.233.

Акт відновлення Української Держави // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1. – К.: Національна Академія наук України, Наукове товариство ім.Т.Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001. – С.313.

”Америка” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1. – К.: Національна Академія наук України, Наукове товариство ім.Т.Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001. – С.431.

”Антикомінтернівський пакт” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.1. – К.: Національна Академія наук України, Наукове товариство ім.Т.Шевченка, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, 2001. – С.545.

Структура Міністерства Фінансів за гетьманату Павла Скоропадського // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т.7. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, 2001. – С.486–495.

Що знали у Києві про загибель царської родини у 1918 році // Архівознавство. Археологія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип.ІІІ. Джерелознавчі дисципліни. – К.: Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001. – С.99–101.

Бюджет української держави за гетьманату Павла Скоропадського // Фiнанси України. – 2001. – №8. – С.55–59.

2002

”Майже єдиним джерелом державних ”прибутків” було друкування грошей” (Податкова служба України у 1917–1919 роках) // Вісник податкової служби України. – 2002. – травень–червень. – С.52–57.

Гетьманич Данило Скоропадський (1904–1957). До історії встановлення старшинства в Гетьманському Роді та спадкоємства в українському монархічному рухові // Київська старовина. – 2002. – №4. – С.110–125.

Податки в УРСР у період НЕПу // Вісник податкової служби України. – 2002. – липень–серпень. – С.58–64.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління” // Вісник Державного комітету архівів України. – 2002. – Вип.3 (11). – липень–серпень.

Листопад–грудень 1918 р.: Повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Література та культура Полісся. – Випуск 17. Полісся та Лівобережна Україна в історичному та культурологічному контексті. – Ніжин: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 2002. – С.171–175.

Характер і природа українських паперових грошових знаків 1917–1921 рр. // Економічний часопис – ХХІ. – 2002. – №9. – С.49–52.

Робітничі профспілки, роботодавці і гетьманський уряд: історія трибічного конфлікту і досвід незавершеної розв’язки // Література та культура Полісся. – Вип.21. Забуті та воскреслі імена в історії та культурі України, спірні історичні питання. – Ніжин: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 2002. – С.131–142.

2003

Бачення гетьманським рухом по Другій світовій війні становища Церкви в майбутній Українській державі // Гуманітарний seminarium. – 2003. – №1. – С.82–87.

Український державний банк // Вісник Національного банку України. – 2003. – №2. – С.70–71.

Проблема безробіття в Українській Державі 1918 року // Пам’ять століть. – 2003. – №2. – С.72–77.

Михайло Кривецький – перший директор Українського державного банку та Української державної скарбниці // Вісник Національного банку України. – 2003. – №3. – С.65.

Гетьманський рух і Церква. До 130-річчя від дня народження гетьмана Павла Скоропадського // Людина і світ. – 2003. – №4. – С.10–16.

50. Українська морська піхота: історія створення // Морська Держава. – 2003. – №3.

Володимир Ігнатович – директор Українського державного банку // Вісник Національного банку України. – 2003. – №5. – С.69–70.

Грошові взаємини України та Росії на початку ХХ ст. і перспективи фінансового розвитку УНР після 1917 р. Завдання Генерального Секретаріату у баченні директора Українського Державного банку і Державної скарбниці УНР М.Кривецького) // Економічний часопис–ХХІ. – 2003. – №6. – С.46–48.

Фінансові взаємини Української Народної Республіки і Української Держави з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2002. Науковий щорічник. – Випуск ІІІ. – К., 2003. – С.394–412.

Система прямих (простих) податків в Україні за Гетьманату 1918 р. // Вісник податкової служби України. – 2003. – квітень–травень. – С.54–59.

Становлення українського театрального мистецтва і питання його оподаткування за Гетьманату 1918 року // Український театр. – 2003. – №5–6. – С.10–12.

Система непрямих (посередніх) податків за Гетьманату 1918 р. // Вісник податкової служби України. – 2003. – липень–серпень. – С.52–59.

Міжнародні стосунки Української Держави з військово-політичними утвореннями колишньої Російської імперії (Фінансовий аспект) // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – 2003. – №4. – С.164–173.

Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.) // Київська старовина. – 2003. – №6. – С.87–93.

Лебідь-Юрчик – директор Державної скарбниці України в 1917-1919 роках // Вісник Національного банку України. – 2003. – №9. – С.68.

Барановський Христофор Антонович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.2. – К.: Національна Академія наук України, 2003. – С.234.

2004

Фінансові війни: Росія проти УНР (1917–1918 рр.) // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та перспективи співробітництва: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2004. – С.168–184.

Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Довідник. – К., 2004. – 47 с.

Ярослав Пеленський. Етапи життєвого і наукового шляху // Київська старовина. – 2004. – №1. – С.155–162.

Створення митної кордонної служби України у 1918 р. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.7. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С.234–244.

Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). – К., 2004. – 430 с.

Невідомі телеграми послів В.Липинського та Ф.Штейнгеля до екс-міністра закордонних справ Української Держави Д.Дорошенка під час його перебування в Швейцарії (листопад 1918 р.) // Київська старовина. – 2004. – №2. – С.119–131.

“Сірий кардинал” гетьмана П.Скоропадського (Нариси до політичного портрету О.О.Палтова) // Людина і політика. – 2004. – №3. – С.147–151.

Власна канцелярія Гетьмана Скоропадського // Київська старовина. – 2004. – №6. – С.41–52.

Костянтин Клепачівський – останній директор Українського державного банку УНР // Вісник Національного банку України. – 2004. – №8. – С.44–45.

Шатавське летовище (З історії зародження військово-повітряних сил Української Галицької армії) // Дунаєвецький вісник. – 2004. – №79. – 7 жовтня. – С.3.

Інтелігент, політик, державний діяч УНР (М.Є.Кривецький – забутий патріот України) // Література та культура Полісся. – Вип.27. Регіональна історія та культура в українському та східноєвропейському контексті. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – С.115–121.

Перша світова війна і її вплив на європейські державні фінанси // Фінанси України. – 2004. – №11. – С.148–152.

Братство українських класократів-монархістів, гетьманців // Енциклопедія Сучасної України. – Т.3. – К.: Національна Академія наук України, 2004. – С.430.

Бутенко Борис Аполлонович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.3. – К.: Національна Академія наук України, 2004. – С.651.

Борщак Ілько // Енциклопедія Сучасної України. – Т.3. – К.: Національна Академія наук України, 2004. – С.378.

Створення митної служби і митної кордонної охорони УНР та Української Держави (Гетьманату) в 1918 р. // Митна політика в Україні. Історичні та правові аспекти проблеми: Збірник наукових праць пам’яті професора Йосипа Леонідовича Рисіча. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2004. – С.136–149.

2005

Ігор Кістяковський – “злий геній і дух” Гетьмана Скоропадського // Київська старовина. – 2005. – №1. – С.161–172.

Грошова система і фінансова політика урядів УНР та Української Держави в українській історіографії // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.8. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.38–47.

Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.IV. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – С.394–404.

Вихід України з російської рубльової зони у 1918–1919 рр. (державний, громадсько-політичний і фінансово-економічний аспекти реформи) // Київська старовина. – 2005. – №2. – С.133–144.

Розмінні марки-шаги, їхній характер і завдання // Фінанси України. – 2005. – №3. – С.152–155.

Боротьба з фальшуванням грошей і валютною спекуляцією за Гетьманату 1918 року // Фінанси України. – 2005. – №9. – С.158–160.

Головні банкіри незалежної України 1917–1921 рр. (До історії створення Українського Державного банку) // Київська старовина. – 2005. – №5. – С.146–158.

Політичне і фінансове протистояння між Україною і Росією: 1917 рік // Україна дипломатична – 2005. Науковий щорічник. – Вип.VI. – К., 2005. – С.430–449.

Вервольф // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.253.

Вільне козацтво // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.547.

“Вістник Державних Законів для всіх земель Української Народньої Республіки” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.617.

“Вістник Української Народньої Республіки” // Енциклопедія Сучасної України. – Т.4. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.618.

Емісійна політика урядів України 1917–1918 рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – Вип.9. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – С.100–125.

Видатний патріот і будівничий державної України (Нариси до політичного портрету Пінхоса Красного) // Девятые запорожские еврейские чтения. – Запорожье: Диво, 2005. – С.335–339.

2006

Згадуй мене…: Лірика кохання. – К., 2006. – 114 с.

Габсбург Отто фон // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.251.

Габсбург Франц-Фердинанд фон // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.251.

Габсбург-Лотрінген Вільгельм фон // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.251.

Генеральний військовий комітет Український // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.455.

Гербель Сергій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. – С.552.

Гетьманців-державників Союз // Енциклопедія Сучасної України. – Т.5. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.582.

Створення митної служби України (1918 р.) // Київська старовина. – 2006. – №1. – С.135–143.

Грошова політика уряду Центральної ради і діяльність Х.Барановського на посаді генерального секретаря фінансів (15 червня – 12 серпня 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.ХІІ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – С.301–318.

Марія та Лізавета Скоропадські: нариси до історії українського Гетьманського руху // Київська старовина. – 2006. – №2. – С.159–167.

Валютна трансакція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р.: досвід неукладеної угоди та політичної несумісності // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Збірник наукових праць. – Вип.4. – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2006. – С.173–180.

Українсько-французькі взаємини у 1917–1918 рр. (фінансово-політичний аспект) // Київська старовина. – 2006. – №4. – С.70–82.

Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.). – К.: Цифра-друк, 2006. – 303 с.

Німецько-австрійський аванс для УНР: грошова позика, яка так і залишилась проектом // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип.15: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В.Віднянський. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С.214–225.

Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) // Україна дипломатична – 2006. Науковий щорічник. – Випуск VIІ. – К., 2006. – С.407–442.

Соломон Гольдельман (Нарис життєвого шляху політика-сіоніста, державного діяча УНР і дослідника українського єврейства) // Десятые запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2006. – С.419–423.

“Requisitio” Центральної Ради – політика революційної доцільності чи державотворчої безпорадності? // Пам’ять століть. – 2006. – №6. – С.78–86.

Чорноморський флот і українське державотворення 1917–1918 років (До історії створення Військово-Морських Сил України) // Військовий музей (науково-методичний збірник). – Вип.7. – К.: ЦМЗСУ,2006. – С.37–46.

Головний отаман // Енциклопедія Сучасної України. – Т.6. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.69.

Гутник Сергій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.6. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – С.687–688.

Міжнародні фінансові угоди України за Гетьманату Павла Скоропадського 1918 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т.251. – Львів, 2006. – С.303–322.

2007

Заснування Центральної ради та її перші заходи у фінансовій сфері (березень – червень 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.ХІV. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2007. – С.411–421.

День Українського Національного фонду – перший революційний добровільний податок Центральної Ради // Пам’ять століть. – 2007. – №1. – С.107–115.

Народження карбованця // Київська старовина. – 2007. – №1 (373). – С.59–80.

Запровадження гривні в УНР і емісійна політика уряду у 1918 р. // Київська старовина. – 2007. – №2 (374). – С.109–129.

Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Французькою Республікою як віддзеркалення стосунків України та країн Антанти (1917–1918 рр.) // Пам’ять століть. – 2007. – №2. – С.133–152.

Грошова (емісійна) політика уряду Української Держави // Фінанси України. – 2007. – №4 (137). – С.136–145.

Український Державний банк: історія становлення (1917–1918 рр.). Документи і матеріали. – К.: Цифра-друк, 2007. – 340 с.

Очільники вищого фінансового відомства Центральної Ради та уряду УНР у 1917–1918 рр. // Гуржіївські історичні читання (Збірник наукових праць). – Черкаси, 2007. – С.247–252.

Вища економічна рада УНР – невтілений в життя проект уряду Центральної Ради // Література та культура Полісся. – Вип.36: Історія та культура Полісся у загальноукраїнському контексті. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім.М.Гоголя, 2007. – С.151–157.

Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XV. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007.– C.285–295.

Державні ощадні каси УНР: принципи роботи і невдала спроба реформи (1918 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XVІ. – К.: Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2007.– C.391–396.

Міністерство праці Української Держави і робітниче законодавство Гетьманату 1918 р. у світлі невідомих документів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Т.XVІІІ. – К.: Поліграфічний цент “Фоліат”, 2007.– C.325–350.

Заснування і діяльність Українського Державного банку УНР за Центральної Ради (1917–1918) // Пам’ять століть. – 2007. – №4–5. – С.30–37.

Міжнародна фінансова політика Центральної Ради: надії та нереалізовані проекти (1917–1918 рр.) // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2007. – С.183–201.

Зародження митної справи в УНР (1917–1918 рр.): організація служби, основи діяльності, правові засади // Історія торгівлі, податків та мита. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – С.146–156.

Німецька цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) // Україна дипломатична–2007. Науковий щорічник. – Випуск VIІІ. – К., 2007. – С.254–266.

Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України. – 2007. – №8. – C.147–155.

Восьмий випуск щорічника “Україна дипломатична” // Пам’ять століть. – 2007. – №6. – С.224–228.

Шведська соціально-економічна модель: історичний аспект суспільно-господарського досвіду // Економічний часопис–ХХІ. – 2007. – №11–12. – С.14–16.

За що Петро Болбочан був представлений до звання полковника армії Української Держави // Київська старовина. – 2007. – №6. – С.155–157.

Фінансова угода України з Німеччиною та Австро-Угорщиною від 10 вересня 1918 року // Фінанси України. – 2007. – №11. – С.146–155.

Грошова одиниця УНР, як чинник державотворення та міжнародної політики України (до проблеми встановлення валютних курсів УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною у 1918 р.) // ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків "Українська історична наука на шляху творчого поступу". Луцьк, 17–19 травня 2006 р.: Доповіді та повідомлення: В 3-х т. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім.Лесі Українки, 2007. – Т.2. – C.126–132.

Ґец Микола // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.44.

Ґольденвайзери // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.65–66.

Ґрузенберг Оскар Осипович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.96.

Данилов Юрій Никифорович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.210.

Денікін Антон Іванович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.393.

Державного відродження України Організація (ОДВУ) // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.467.

«Державний Вістник» // Енциклопедія Сучасної України. – Т.7. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007.

2008

Народне міністерство фінансів УНР: проблеми становлення (січень – квітень 1918 р.) // Український історичний журнал. – 2008. – №1. – С.59–74.

Фінансові аспекти Берестейського договору 1918 р. для УНР // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917–1921 рр.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам’янець-Подільський, 6–7 грудня 2007 р. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – С.200–213.

Позиція Гетьманського руху після Другої світової війни щодо становища Церкви в майбутній Українській Державі // Друга міжнародна науково-практична конференція “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації”: Тези доповідей: 18–20 червня 2008 р., м.Львів. – Львів: Поліграфічний центр Видавництва Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С.184–186.

143–146. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. / Авт. колектив: В.Верстюк, П.Гай-Нижник, С.Коник та інш. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – 124 с.

     Особистий внесок автора:

Державний секретаріат (канцелярія) Української Держави 1918 року (до історії Державної служби України) // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.40–44.

Власна канцелярія його світлості ясновельможного пана гетьмана всієї України // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.45–55.

Штаб гетьмана Павла Скоропадського // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.56–70.

Ігор Кістяківський – державний секретар і міністр внутрішніх справ Української Держави: нариси до політичного портрету // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С.71–82.

Невідомий документ про “Сірожупанну” дивізію // Київська старовина. – 2008. – №1. – C.105–110.

Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук: 07.00.01. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 32 с.

Приватні банківські та кредитові установи в Україні 1917–1918 років // Вісник Національного банку України. – 2008. – №6 (146). – С.35–39.

Штаб гетьмана Павла Скоропадського // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.43–52.

Державний секретаріат (канцелярія) Української Держави 1918 року (до історії Державної служби України) // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.53–55.

Власна канцелярія його світлості ясновельможного пана гетьмана всієї України // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.56–63.

Ігор Кістяківський – державний секретар і міністр внутрішніх справ Української Держави: нариси до політичного портрету // Вісник державної служби України. – 2008. – №2. – С.64–71.

Листопад-грудень 1918 р.: повстання Директорії чи успішна спроба державного військового перевороту? // Київська старовина. – 2008. – №2. – С.62–71.

А.К.Ржепецький – міністр фінансів Української держави за гетьманату 1918 року // Фінанси України. – 2008. – №3. – С.117–120.

Експедиція заготовок державних паперів і Х.М.Лебідь-Юрчик – установа і людина, що творили грошову систему України // Фінанси України. – 2008. – №4. – С.118–123.

Перший державний бюджет у новітній історії України // Фінанси України. – 2008. – №6. – С.111–118.

Шатава – місце зародження військово-повітряних сил Української Галицької Армії // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць. – Дунаївці; Кам'янець-Подільський: "Медобори-2006", 2008. – Вип.IV. – С.296–300.

Український Державний Земельний банк в світлі офіційних документів Гетьманату 1918 р. // Український селянин: Збірник наукових праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, 2008. – Вип.11. – С.27–29.

Французкие деньги для УНР: поддержка молодой государственности или попытка удержать Восточный фронт Мировой войны? (К истории франко-украинских отношений в 1917–1918 гг.) // Первая мировая война: история, геополитика, уроки истории и современность (к 90-летию окончания Первой мировой войны и началу формирования Версальсько-Вашингтонской системы международных отношений): Материалы международной научной конференции, Витебск, 11–12 ноября 2008 г. – Витебск: УО "ВГУ им.П.М.Машерова", 2008. – С.164–168.

Київський період відновленої УНР: фінанси і політика (14 грудня 1918 р. – 5 лютого 1919 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип.ХХIV: Соціальні та економічні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємоємовпливів. – С.165–175.

Добровільна народна дружина // Енциклопедія Сучасної України. – Т.8. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – С.110.

Духонін Микола Миколайович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.8. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – С.561.

Зовнішня фінансова політика Директорії та уряду УНР: київський період (14 грудня 1918 р. – 5 лютого 1919 р.) // Україна дипломатична – 2008. Науковий щорічник. – Вип.ІХ. – К., 2008. – С.171–196.

Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип.39. – С.67–77.

На шляху до Української державності в Закарпатті (реконструкція визвольних змагань у ХІХ – початку ХХ ст.) / Співавтор В.Яремчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентсво інформації та друку "Рада", 2008. – Т.ХХІІ. – С.300–319.

У батальоні морської піхоти буде Прикарпатська рота // Народний оглядач. — 2008. — 26 листопада.

Головна Квартира Ясновельможного Гетьмана всієї України (Штаб Гетьмана та Особи біля Гетьмана) // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С.85–104.

Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. – Вип.1. – Умань, 2008. – С.44–58.

169–171. Нариси історії державної служби в Україні. / Авт. колектив: О.Г.Гаркуша, Є.І.Бородін, С.В.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 536 с.

     Особистий внесок автора:

Розділ 8. Організація управління УНР доби Центральної Ради (1917 р. – початок 1918 р.) / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Нариси історії державної служби в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.167–182;

Розділ 10. Державотворчий процес в УНР доби Директорії (кінець 1918–1920 рр.) / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Нариси історії державної служби в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.199–220;

Розділ 11. Державотворчий процес в Західноукраїнській Народній Республіці / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Нариси історії державної служби в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.221–235.

Позиція Гетьманського руху після Другої світової війни щодо становища Церкви в майбутній Українській Державі // Друга міжнародна науково-практична конференція “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації”: Збірник доповідей: 18–20 червня 2008 р., м.Львів. – Львів: Поліграфічний центр Видавництва Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С.274–281.

Шатава – місце зародження військово-повітряних сил Української Галицької Армії // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій. Збірник науково-краєзнавчих праць. – Дунаївці; Кам'янець-Подільський: 'Медобори-2006', 2008. – Вип.IV. – С.296–300.

2009

Удовиченко Петро Платонович // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль: ВАТ ТВПК “Збруч”, 2009. – Т.4 (додатковий). А–Я. – С.644.

Немецко-украинские финансовые отношения в 1918 году // История Германии и германский вопрос с древности по современность: исторические, экономические, социальные, правовые и духовно-культурные аспекты. Материалы международной научной конференции, 8–9 октября 2009 г. – Витебск: Витебский филиал УО ФПБ “МИТСО”, 2009. – 290 с.

Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Громада (Будапешт, Угорщина). – 2009. – №1 (99). – січень–лютий; – №2 (100). – березень–квітень.

Остання з Гетьманського Роду – Олена Отт-Скоропадська // Література та культура Полісся. – Вип.49. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім.М.Гоголя, 2009. – С.92–106.

A két országrész egyesülése: Az egységes Ukrajna eszméjének megvalósulása és csődje // Hromada (Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület lapja). – 2009 év. – №1(99). – január-február; – №2 (100). – március–április.

Становлення вищих державних органів влади в Українській Народній Республіці (1917–1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип.43. – С.82–99.

Ставлення польського революційного руху в Наддніпрянській Україні до питання самостійності УНР (1917–1918 рр.) / Співавтор М.Потапенко // Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє / Матеріали V Міжнародної наукової конференції, 15–16 листопада 2008 р. – Житомир, 2009. – С.50–68.

Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь. / Авт. колектив: І.А.Белоусова, К.Г.Ваганов, С.В.Вовчок, П.П.Гай-Нижник та інш. – К.: Дорадо-друк, 2009. – 64 с.

Доставка для уряду Директорії українських грошей з Німеччини і загибель Д.Вітовського (1919 р.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2009. – С.290–294.

Переднє слово // Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2009 рр.): Історичний нарис. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. – С.3–5.

Переворот П.Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – С.213–233.

Формування органів державної влади та управління ЗУНР (1918–1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., Українське агенство інформаціїї та друку "Рада", 2009. – Вип.ХХІІІ. – С.326–348.

Формування центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні за доби Центральної Ради (1917–1918 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., Українське агенство інформаціїї та друку "Рада", 2009. – Вип.ХХІV. – С.229–270.

Поезії: Смак свободи…: Лірика життя. – К.: Вид-во "Цифра-друк", 2009. – 95 с.

Налагодження державної служби в добу Української революції // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: зб. текстів виступів на наук.-практ. конф. (Київ, 18 листопада 2008 р.) / Головне управління державної служби України. – К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. – С.37–90.

Податкова політика Центральної Ради та уряду УНР (січень – квітень 1918 р.) // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2009. – Вип.2. – С.260–280.

Справа Deutsche Luft Reederei (або коли і на яких умовах урядові УНР переправлялися гроші з Німеччини) // Україна дипломатична. – К., 2009. – Вип.Х. – С.441–457.

Matter of "Deutsche Luft Reederei" // Ukraina dyplomatychna (Diplomatic Ukraine). – K., 2009. – Is.X. – P.424–438.

191–193. Історія державної служби в Україні: У 5 т. / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, В.С.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т.1. – 544 с.

     Особистий внесок автора:

Розділ 11. Організація управління в УНР доби Центральної Ради / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Історія державної служби в Україні. У 5 т. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т.1. – С.409–448.

Розділ 13. Державотворчий процес в УНР доби Директорії / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Історія державної служби в Україні. У 5 т. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т.1. – С.475–507.

Розділ 14. Державотворчий процес у Західноукраїнській Народній Республіці / Співавтор В.Ф.Солдатенко // Історія державної служби в Україні. У 5 т. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т.1. – С.509–543.

Історія державної служби в Україні: у 5 т. / Авт. колектив: О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін, В.С.Віднянський, П.П.Гай-Нижник та інш. – К.: Ніка-Центр, 2009. – Т.2. – 512 с.

Слов'янські землі Центральної і Південної Європи в дипломатії Наполеона Бонапарта (1805–1811 рр.) / Співавтор О.М.Захарчук // Культурологічний альманах: Збірник наукових праць. – Вип.5. – К.: ІМВ НАУ, 2009. – С.222–235.

Взаємини Директорії та уряду УНР в період від їхнього прибуття до Кам'янця-Подільського і до остаточного виходу на чужину (березень 1919 – листопад 1920 рр.) // Кам'янець-Подільський – остання столиця Української Народної Республіки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Кам'янець-Подільський, 6–7 жовтня 2009 р. – Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2009. – С.162–183.

Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Історичний календар 2010. – Вип.13. – К., 2009. – С.17–27; // Соборність (Ізраїль). – 2009. – №1. – С.63–81.

Єлиняк (Еленяк) Василь // Енциклопедія сучасної України. – Т.9. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2009. – С.

Ємельянов Іван Пантелеймонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.9. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2009. – С.

Єщенко Володимир (Вадим) Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство ім.Шевченка, 2009. – С.480.

2010

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917–1920 рр.). – К.: "ЩеК", 2010. – 304 с.

"Супруніада": уряд Директорії проти Фінансової агентури УНР в Німеччині (1919–1921 рр.) // Київська старовина. – 2010. – №1. – С.46–70.

Акт Злуки УНР і ЗУНР: втілення і крах ідеалу Соборної України // Вільне слово (Бухарест, Румунія). – 2010. – №3–4. – С.11.

Кам'янець-Подільський: подорож в історію України й Центрально-Східної Європи // Пам'ять століть. – 2010. – №3. – С.186–197.

Геополітичний вибір І.Мазепи 1708 р.: особиста інтрига гетьмана чи вимушений крок задля порятунку Батьківщини // Гілея. – 2010. – Вип.37. – липень. – C.17-27.

Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі // Фінанси України. – 2010. – №7. – С.118–125.

Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010–2015 років. Експертно-аналітична доповідь / Авт. колектив: В.Г.Алькема, І.А.Белоусова, К.Г.Ваганов, П.П.Гай-Нижник та інш. – К.: Дорадо-друк, 2010. – 64 c.

Без економіки в головах // Український тиждень. – 2010. – №33–34. – С.56–59.

Дмитро Вітовський: встановлення історичної дати та обставин загибелі // Військово-історичний альманах. – 2010. –№20 (1). – С.47–54.

Ігор Кістяковський: особистість, політик, державний діяч України // Гілея. – 2010. – Вип.38. – серпень. – С.38–53.

В очікуванні Третьої війни // Український тиждень. – 2010. – №36. – С.42–44.

210. Управління коменданта Штабу гетьмана П.Скоропадського та його збройні підрозділи (1918 р.) // Гілея. – 2010. – Вип.41. – листопад. – С.81–89.

211. Отаманщина в період Директорії УНР: соціальна база, роль і місце в національно-визвольній боротьбі // Література та культура Полісся. – Вип.58: Проблеми філології, історії та культури ХХ століття у сучасних дослідженнях. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім.М.Гоголя, 2010. – С.105–114.

212. Досить “гнати порожняк” // Український тиждень. – 2010. – №44. – 29 жовтня – 4 листопада. – С.30–33.

213. Зародження урядової та державної служби в Україні за Центральної Ради // Становлення і розвиток української державності. – Вип.4. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми”, м.Київ, МАУП, 23 жовтня 2009 р. – К.: ДП Видавничий дім “Персонал”, 2010. – С.30–43.

214. Рецензія на книгу: Л.М.Жванко. Біженство Першої світової війни в Україні: документи і матеріали (1914–1918 рр.). – Х.: ХНАМГ, 2009. – 360 с. // Український історичний журнал. – 2010. – №5. – С.214–218.

215. Податкова політика Центральної Ради та уряду УНР (січень – квітень 1918 р.) // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – №1. – С.169–179.

216. Повалення УНР і переворот П.Скоропадського у 1918 р.: причини і рушійні сили (внутрішні та зовнішні чинники) // Україна дипломатична. – Вип.ХІ. – К., 2010. – С.421–461.

217. Українське «сьогодні» крізь призму українського «вчора» // Гілея. – 2010. – Вип.42. – грудень. – С.80–85.

218. Українська валюта з Німеччини для уряду Директорії УНР (до питання про діяльність Фінансової агентури УНР в Берліні, “Супруніади” та встановлення дати загибелі Д.Вітовського) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – 2010. – №4 (48). – С.325–348.

219. Особисті ад'ютанти й секретарі П.Скоропадського (до історії функціонування Головної квартири гетьмана України) // Український історичний журнал. – 2010. – №6. – С.106–126.

220. Начальники особистого Штабу гетьмана П.Скоропадського // Військово-історичний альманах. – 2010. – №21 (2). – С.45–56

221. Загибель Дмитра Вітовського: невідоміі сторінки трагедії // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. – Вип.3. – Умань, 2010. – С.43–50.

222. Залеський Петро Іванович // Енциклопедия Сучасної України. – Т.10. – К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – C.178.

223. Зеленевський Гнат // Енциклопедия Сучасної України. – Т.10. – К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.509–510.

224. Земельних власників Всеукраїнський союз // Енциклопедия Сучасної України. – Т.10. – К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.527.

225. Зілинський-Содоль Петро // Енциклопедия Сучасної України. – Т.10. – К.: Наукове товариство ім.Шевченка; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – С.585.

2011

226. Український консерватизм і Гетьманський рух у ХХ ст.: нариси історії становлення та розвитку // Гілея. – 2011. – Вип.43 (№1). – С.15–38.

227. Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку в Європі та Україні // Гілея. – 2011. – Вип.44 (№2). – С.5–24.

228. Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис // Гілея. – 2011. – Вип.45 (№3). – С.20–24.

229. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) // Гілея. – 2011. – Спецвипуск. – квітень. – С.67–75. (ч.1)

230. Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцелярія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.46 (№4) – С.54–62 (ч.2)

231. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – Вип.47 (№5). – С.18–29 (частина 1)

232. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – Вип.48 (№6). – С.88–99. (частина 2)

233. Повалення Гетьманату П.Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) // Гілея.– 2011. – Вип.52 (Спецвипуск). – С.5–15 (частина 3)

Осібний (особливий) відділ Штабу гетьмана П.Скоропадського (1918 р.) // Література і культура Полісся. – Ніжин, 2011. – Вип.62. – С.

Осібний (Особливий) відділ власного штабу гетьмана П.Скоропадського: структура, штат, завдання / П.П.Гай-Нижник // Гуржіївські історичні читання. - 2011. - Вип. 4. - С. 235-236.

Слов'янські землі Центральної і Південної Європи в дипломатії Наполеона Бонапарта (1805–1811) / Співавтор О.М.Захарчук // Соціологія, політологія, історія: збірник наукових праць. – К.: Вид-во Національного авіаційного університету "НАУ-друк", 2011. – №1. – Вип.1–2. – С.54–60.

Податкова і митна політика уряду Директорії УНР // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – Вип.1. – С.105–114.

Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С.132–164.

238. Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2011. – Вип.3 (53). – С.94–115

239. Податки в УСРР в період НЕПУ // Вісник податкової служби України. – 2011. – №32. – серпень.

240. Податки в УСРР в період НЕПУ // Вісник податкової служби України. – 2011. – №33. – вересень. – Ч.2.

241. Податки в УСРР в період НЕПУ // Вісник податкової служби України. – 2011. – №34. – вересень. – Ч.3.

242. Палац пана гетьмана – резиденція П.Скоропадського та його Головної Квартири: життя при Дворі // Пам’ять століть. – 2011. – жовтень.

243. Україна за двадцять років (Стан ідентичності і політика пам’яті. Експерти в Чернігові – про двадцять років незалежності) // День. – 2011. – №160–161. – 9 вересня. – С.4–7.

244. Карпатская Украина в 1939 г. как одна из "разменных монет" Мюнхенского договора // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, события, документы. – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2011. – С.25–42.

245. Iсторія і національна безпека. Павло Гай-Нижник: «Досвід нашої державності початку ХХ століття вказує українцям на просту істину – не варто нікого звинувачувати у втраті державності, окрім себе» (інтерв’ю взяв О.Купрієнко) // День. – 2011. – №174. – четвер. – 29 вересня. – С.4

246. Олександр Палтов – заступник міністра закордонних справ Української Держави (1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип. ХІІ. – К., 2011. – С.869–881.

247. Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.) / Керівник проекту – М.С.Кармазіна; довідковий матеріал – М.С.Кармазіна, Т.А.Бевз; упорядники – Т.А.Бевз (координатор проекту), Д.В.Вєдєнєєв, П.П.Гай-Нижник, О.М.Любовець, С.В.Полтавець, О.М.Собачко, В.Д.Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – 808 с.

248. Княжни та княгині Руси-України (Х–ХIV ст.) // Україна Incognita. – 2011. – 2 грудня.

249. Oleksander Paltov, deputu Minister of Foreign Affairs in the Ukrainian State (1918) // Ukraina dyplomatychna (Diplomatic Ukraine). – K., 2011. – Is.XII. – P.868–881.

250. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.53 (№10). – С.73–80 (частина 1)

251. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.54 (№11). – С.91–101 (частина 2)

252. Власний Штаб гетьмана П.Скоропадського: структура, штати, завдання (1918 р.) // Гілея. – 2011. – Вип.55 (№12). – С.65–71 (частина 3)

253–254. В очікуванні тотальної русифікації та диктатури // Історична правда. – 2011. – 28 березня; // Україна Incognita. – 2011. – 8 грудня.

255. Дмитро Вітовський: встановлення історичної дати та обставин загибелі // Україна Incognita. – 2011. – 20 грудня.

256. «Самостійна» УСРР: хронологія виникнення маріонеткової псевдодержави та її «добровільного» вступу до СРСР // Україна Incognita. – 2011. – 27 грудня.

257. Уроки історії розвитку банківської системи в Україні (1917–1918 роки) // Фінанси України. – 2011. – №10. – С.117–126.

258. Гнат Зеленевський – старший осавул і генеральний бунчужний товариш Гетьмана всієї України П.Скоропадського // Військово-історичний альманах. – 2011. – №2. – С.113–120.

259. Податкова політика більшовиків в УСРР за часів воєнного комунізму // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2011. – Вип.2. – С.96–106.

260. Податки в УСРР у період НЕПу (1921–1930 рр.) // П’ята міжнародна наукова школа-семінар. Історія торгівлі, податків та мита. 27–28 жовтня 2011 р. Дніпропетровськ. Тези доповідей. – К., 2011. – С.80–84.

261. Конституційний процес в Україні за Центральної Ради: від автономії до державності (червень 1917 – січень 1918 рр.) // Київська старовина. – 2011. – №6 (402).– С.42–60.

Налоги в УССР в период нэпа // Вестник налоговой службы Украины. – 2011. – №32. – 26 августа; – №33. – 9 сентября; – №34. – 16 сентября.

2012

Виникнення перших політичних партій в УРСР, утворення Народного Руху України та його позиція щодо Союзного договору (1989–1991 рр.) // Гілея. – 2012. – Вип.57 (№2). – С.127–133 (частина 1); // Гілея. – 2012. – Вип.58 (№3). – С.153–159 (частина 2).

Як влада збирається виховувати у нас патріотизм. Деякі враження від Проекту Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення на 2013–2017 рр. // Україна Incognita. – 2012. – 3 січня; // Українська правда: Історична правда. – 2012. – 23 січня.

Гай-Нижник П.: "У влади немає інтелектуального резерву" (інтерв’ю взяв О.Куриленко) // Газета по-українськи. – 2012. – №1360. – 27 січня.

Escola do patriotismo estatal // Ucrania em Africa: Defesa dos direitos humanos & Relacionamentos historicos Ucrania – Mocambique (Africa). – 2012. – Quinta-feira, Fevereiro 09.

Бійтеся березневих ід! Круглий стіл у Києві, присвячений Лютневій революції 1917 року, як стратегія російської зовнішньополітичної лінії // День. – 2012. – №30. – 21 лютого. – С.4. /українська, русский/

Гай-Нижник П.: «В авторитарній державі дракон з’їдає сам себе» (інтерв’ю взяв О.Куриленко) // Газета по-українськи. – 2012. – №1375. – 23 лютого. – С.8

Потворна сутність української влади, або в яку «державу» прагнуть загнати один з європейських народів // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 21 березня. –№12.

Створення Демократичної партії України та її позиція щодо путчу ГКЧП (1990–1991 рр.) // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції). – К.: ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.539–551.

Податки в УСРР у період НЕПу (1921–1930 рр.) // Історія торгівлі, податків та мита: Збірник наукових праць. – Випуск 1. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2012. – С.132–141

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2012. – Вип.3 (59). – С.157–196

«Фронт Змін» А.Яценюка на старті парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2012. – Вип.2 (58). – С.121–152.

Особиста охорона Гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) // Київська старовина. – 2012. – №1 (403). – С.73–86.

Потворна сутність цієї влади // Свобода (Джерсі-Сіті, США). – 2012. – №15. – 13 квітня. – С.3.

Справа Deutsche Luft Reederei (або коли і на яких умовах урядові УНР переправлялися гроші з Німеччини) // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 18 квітня. – №16.

Усі – в патріоти: за планом, повідсотково і з вибірковою свідомістю // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – №17. – 25 квітня.

З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського перевороту // Гілея. – 2012. – Вип.62 (№7). – С.25–31.

Монархічна Україна: яку державну модель передбачали побудувати в Україні гетьманці у другій половині ХХ століття // Гілея. – 2012. – Вип.61 (№6). – С.63–71.

Позиції та завдання сучасного українського консерватизму. // Politosophia. – 2012. – 23 липня.

Як і коли загинув Дмитро Вітовський // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – №19. – 9 травня.

Влада продукує спротив. Народ не хоче, щоб ним керували по-старому, тоді як самі еліти живуть по-новому // День. – 2012. – №90. – 29 травня. – C.5.

Гортаючи нову книжку…: Рецензія на монографію: Патриляк І. К. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.): Монографія / Центр дослідження визвольного руху. – Львів: Часопис, 2012. – 592 с. // Гілея. – 2012. – Вип.61 (№6). – С.720–722.

Князівни та княгині Руси-України (Х–ХIV ст.). Короткий нарис // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – №25. – 20 червня (Частина 1); – 2012. – №26. – 27 червня (Частина 2); Князівни та княгині Руси-України // Новий погляд (Львів). – 2012. – 13 липня.

Авіакатастрофи з грошима на борту. Український рахунок // Новий погляд (Львів). – 2012. – 6 липня

Фінансові війни: Росія проти УНР (1917–1918 рр.) // Новий погляд (Львів). – 2012. – 20 липня; – 27 липня.

Палац Його світлості ясновельможного гетьмана всієї України: життя і будні // Україна Incognita. – 2012. – 24 липня.

Арешт тривалістю в добу. Ким і чому було затримано та звільнено В.Винниченка влітку 1918 // Україна Incognita. – 2012. – 2 серпня; Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – №37. – 13 вересня.

Промова на XXVI (передвиборчому) з`їзді Української Національної Асамблеї (УНА-УНСО) (м.Львів, Будинок Культури ім.Г.Хоткевича) // Українська національна асамблея (УНА-УНСО). Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://una-unso.in.ua/?p=18046

Було-було-було... 7 серпня 1920 року підписано українсько-кубанський договір // День. – 2012. – №138. – 8 серпня. – С.2.

Ув’язнення Головного Отамана. Арешт та звільнення С.Петлюри за Гетьманату П.Скоропадського // День. – 2012. – №145. – 17 серпня. – С.8.

Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.

Антонюк Михайло Федорович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.91.

Баулін Павло Борисович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.94.

«Блок Безпартійних «Сонце» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.97.

«Блок Лазаренка» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.99–100.

Блок «Лівих і лівоцентристських сил» («Лівий блок») / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.101–102.

«Блок Юлії Тимошенко» (БЮТ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.113–114.

Виборчий блок політичних партій «КУЧМА» (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.142.

Волга Василь Олександрович / Співавтор М.Кармазіна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.149–150.

Всеукраїнська козацька партія / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.150–151.

Всеукраїнська партія духовності i патріотизму (ВПДП) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.151–152.

Всеукраїнська партія Народної Довіри (ВПНД) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.

Гордієнко Василь Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180.

Горькавий Сергій Кирилович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180.

Гошовська Валентина Андріївна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.180–181.

Громадянська партія «ПОРА» (ГП «ПОРА») / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.182–184.

«Громадянський блок ПОРА–ПРП» / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.184.

Єрьоменко Володимир Миколайович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.198.

Зубанов Володимир Олександрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.204–205.

Зубець Михайло Васильович / Співавтор О.Любовець // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.205–207.

Капшук Андрій Володимирович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.211–212.

Каськів Владислав Володимирович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.212–213.

Ківалов Сергій Васильович / Співавтор М.Кармазіна // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.213–214.

Комуністична партія робітників і селян (КПРС) / Співавтор О.Рибій // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.220–221.

Комуністична партія України (оновлена) / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.239–240.

Мірошниченко Юрій Романович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.261–262.

Мусіяка Віктор Лаврентійович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.265.

Народна Партія / Співавтори В.Яремчук, О.Любовець // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.267–270.

Народний Рух України // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.274–280.

Народно-Демократична партія патріотів України / Співавтори В.Яремчук, А.Курас // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.286–288.

Онопенко Василь Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.292–293.

Партія відродження села / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.297–299.

Партія вільних демократів / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.299–301.

Партія державного нейтралітету України (ПДНУ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.309–310.

Партія «За Права Людини» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.314–315.

Партія «Київська Русь» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.320.

Партія «Національно-демократичне об’єднання «Україна» (Партія «НДО «Україна») // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.333–334.

Партія національно-економічного розвитку України (ПНЕРУ) // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.334–335.

Партія «Реформи і порядок» (ПРП) / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.353–358.

Партія «РОДИНА» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.358–359.

Партія «Солідарність» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.367–368.

Партія «Солідарність жінок України» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.368–369.

Партія «Соціалістична Україна» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.370–371.

Парцхаладзе Лев Ревазович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.377–378.

Пинзеник Віктор Михайлович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.381–382.

Плачинда Сергій Петрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.382–383.

Політична партія «Громадський контроль» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.391–392.

Політична партія «Громадянська позиція» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.392–393.

Політична партія «Закон і порядок» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.399–400.

Політична партія «За Україну!» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.401–403.

Політична партія «Інформаційна Україна» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.407–408.

Політична партія «КОЗАЦЬКА СЛАВА» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.409–410.

Політична партія «Народна воля» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.418.

Політична партія «Народна Самооборона» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.419–421.

Політична партія «Партія Народний порядок» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.432–433.

Політична партія «Праведність» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.436–437.

Політична партія «Союз Лівих Сил» // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 р.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.446.

Політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.450–451.

Політична партія «Фронт Змін» / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.455–457.

Селіванов (Гуртовий) Станіслав Пилипович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.472.

Симоненко Іван Петрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.477–478.

Українська морська партія / Співавтор В.Яремчук // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.511–512.

Українська соціал-демократична партія (УСДП) / Співавтор Т.Бевз // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.539–540.

Циркін Ігор Маркович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.549.

Чернишов Євген Олександрович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.550–551.

Чорновіл В’ячеслав Максимович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.553–556.

Чубатенко Олександр Миколайович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.556–557.

Швирид Микола Васильович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.558–559.

Шевченко Анатолій Iванович // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.559–560.

95-річчя Української Центральної Ради. «Ваша Свобода» – дискусія в ефірі: Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ; Олександр Кучерук, історик, директор Музею УНР (Радіо Свобода) // Радіо "Свобода". Офіційний сайт. - 2012. - 9 березня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24510343.html

Українсько-більшовицька дипломатична війна в Німеччині за українську спадщину // Нетреба Ю. Б. Протистояння дипломатичних представництв УСРР та УНР в Німеччині (1921–1922). – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2012. – C.7–22

Тенета маховика. Павло Гай-Нижник: «Систему антиправил в Україні було сформовано ще в 1990-х роках. Нинішня влада її лише вдосконалює» (інтерв’ю взяв І.Капсамун) // День. – 2012. – №174–175. – 28–29 вересня. – С.5.

Місія в Берліні (як, коли й для чого український гетьман їздив до німецького кайзера) // День. – 2012. – №179–180. – 5–6 жовтня. – С.8.

ВО «Свобода» у виборчих перегонах: тактика боротьби та ідеологічні засади (березень – серпень 2012 р.) // Гілея. – 2012. – Вип.67 (№12). – С.638–650.

На организацию убийства гетмана Скоропадского Лев Троцкий выделил около четырех миллионов рублей (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2012. – 16 листопада. – С.24.

Невидима війна (гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля) // Україна Incognita. – 2012. – 18 листопада.

Ув’язнення Симона (арешт та звільнення С.Петлюри за Гетьманату П.Скоропадського) // Час і Події (Чикаго, США). – 2012. – 25 грудня.

Про Велике Князівство Литовське і Русь-Україну популярно й доступно // Пашковець М. З прадавнини в Україні течуть води Жовті й Сині або Злет і велич невизнаної Імперії Литвинів (650 років битви на Синій Воді). – К., 2012. – С.3–4.

“Алкогольні” податки за часів УНР та Української Держави // Історія торгівлі, податків та мита. Шоста міжнародна школа-семінар, Дніпропетровськ, 11–12 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С.45–47.

Інститут місцевих комісарів та комендантів за Центральної Ради (1917–1918 рр.) // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки. – Вип. CIV (104). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.244–256.

Розлилися фарби, наче кров; У галасі юрби не чутно Бога; Спрага; Нікого так не прагнув обіймати; Склади моє обличчя з безлічі світлин; Усе покину – лиш поклич; Помолись за мене Богу, мамо // Вілаґ почуттів. Збірник української поезії. – Ужгород: Вид-во «ФОП Бреза А.Е.», 2012. – С.408–411. (600 с.)

Інститут державних повітових комісарів, повітових Національних рад та жандармерії у ЗУНР // Становлення і розвиток української державності. – Вип.7. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне управління та місцеве самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції”, м.Київ, МАУП. – К.: ДП Видавничий дім “Персонал”, 2012. – С.17–31.

Зародження і занепад української кооперації // Бюлетень кредитних спілок України. – 2012. – №1 (41). – січень–лютий. – С.7–12.

Катеринославська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.460.

Київська губернія // Енциклопедія сучасної України. – Т.12. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2012. – С.662–663.

2013

Україна за двадцять років: матеріали міжнародної веб-конференції 22 серпня 2011 р. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол.: В.М.Бойко (голова ред.) [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 48 с.

«К бою под Крутами студентам выдали ржавые старые ружья и рваные шинели» (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2013. – 29 січня. – С.12.

А. Яценюк та політична партія «Фронт Змін» на шляху до парламентських виборів 2012 р. (березень–травень 2012 р.) // Гілея. – 2013. – Вип.70 (№3) – С.795–805.

Операції спецслужб Української Держави з нейтралізації антигетьманських сил // Українська революція 1917–1921 років: погляд із сьогодення / Міжнародна наукова конференція 25 квітня 2012 р. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2013. – С.312–326.

Палац Його світлості ясновельможного гетьмана всієї України: життя і будні // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – №6. – 7–13 лютого. – С.13–14.

У поганому патріотизмі винна бідність // Кременчуцький Телеграфъ. – 2013. – №8. – 21 лютого. – С.9.

Протистояння: гетьманські спецслужби проти більшовицького підпілля // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – №9. – 27 лютого. – С.60, 62.

Цькування Спілки українських письменників в Ізраїлі – наслідок бездіяльності українського представництва в цій країні та української державної влади // Музеї України. – 2013. – 18 квітня.

Громадською радою при МЗС України створено Міжвідомчу Експертну раду з питань національностей, національних меншин та захисту українців у світі // Музеї України. – 2013. – 19 квітня.

Міністру закордонних справ України Л. Кожарі // Музеї України. – 2013. – 25 квітня.

Тебе я колихав ночами. Поезії // Соборність (Ізраїль). – 2013. – № 1–2 (46–47). – С.50–61.

Позиції та завдання сучасного українського консерватизму // Гілея. – 2013. – Вип. 74 (№7). – C.346–350.

Борис Стеллецький – начальник Головної Квартири та Власного Штабу Гетьмана П.Скоропадського // Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. – Вип.7. – Спецвипуск: «Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження)». – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С.175–183.

Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні // Краєзнавство. – 2013. – №2. – С.107–115

УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918 – 1919 рр.) / П.Гай-Нижник, О.Лейберов. – Ніжин, 2013. – 214 с.

П.П.Гай-Нижник: «Немцы оценили свои потери в бою под Прохоровкой в... пять единиц бронетехники» (інтерв’ю взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2013. – 19 июля. – №125 (3864). – С.27.

В очікуванні тотальної русифікації та диктатури: перестороги з минулого у світлі сьогодення (своєчасні думки історика про український політикум початку ХХ та ХХІ століть) // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Геноцид України в ХХ столітті під окупаційними режимами: історія та наслідки", Львів, 25–26 березня 2011 року. – Львів: Добрий друк, 2013. – С.8–15.

Програма націонал-консервативної партії "БУЛАВА" / Павло Гай-Нижник. – К., 2013. – 37 с.

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М.С.Кармазіної; М.Кармазіна, Т.Бевз, П.Гай-Нижник, А.Зуйковська, О.Рибій, В.Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.

Хто винен? Ще раз про події 18-го травня // Нова Січ. – 2013. – 2 червня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=8349

Час на зміни (політична публіцистика та інтерв’ю за 2010–2013 рр.). / Гай-Нижник П. – К., 2013. – 258 с.

Перша світова війна (1914–1918 рр.): короткі історичні повідомлення та факти // Музеї України. – 2013. – 21 жовтня.

Фінансова політика уряду Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918 – 1921 рр.) // Гілея. – 2013. – Вип. 77. – С.48–57.

Павло Гай-Нижник: «Повстанню проти Скоропадського сприяли німці» // Історична правда. – 2013. – 14 листопада

Листопад 1918-го: чому зазнала невдачі інтеграція Скоропадського. «Скоропадський звільнив Петлюру через тиск із Берліна» – історик (П.Гай-Нижник) // Радіо Свобода: Офіційний сайт. – 2013. – 16 листопада

«Німеччина розглядала більшовиків в якості своїх друзів» (інтерв’ю взяв А.Топчій) // Час і Події (Чикаго, США). – 2013. – 14 листопада. – № 46.

Український Державний Земельний банкв світлі офіційних документів Гетьманату 1918 р. // Держзембанк. Офіційний сайт. – 2013. – 21 листопада [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dzbank.com.ua/press_room/media_about_us/ukra-nskiy-derzhavniy-zemelniy-bank-v-sv-tl-of-ts-ynikh-dokument-v-getmanatu-1918-r/?lang=ua

«Многие люди боялись выпускать детей на улицу. Ходили слухи, что соседи заманивают к себе в дом ребятишек и съедают их» // Факты и комментарии. – 2013. – 23 листопада.

Оппозиционеры не знают, как выпутаться со сложившейся ситуации, им страшно идти дальше – эксперт // Антикоррупционный информационно-аналитический портал job-sbu.org. – 2013. – 4 грудня.

«Наша опозиція боїться того, що сталося» В Україні почалася національно-визвольна боротьба // Газета по-українськи. – 2013. – № 103 (1645). – 6 грудня. – С.7.

Нові виклики: сили режиму взяли паузу для переформатування й, безумовно, подальшого реваншу; влада намірено впроваджує сценарій керованого хаосу; Росія почала цілеспрямовано й енергійно втілювати сценарій розколу України // Our life – Наша жизнь. – 2013. – 15 грудня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2013/12/blog-post_7062.html

Започаткування та розвиток українознавчих досліджень в Австралії у другій половині ХХ ст. // Гілея. – 2013. – Вип.79 (№12). – С.155–157.

Стояння Майдану не може бути вічним // Our life – Наша жизнь. – 2013. – 25 грудня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2013/12/blog-post_25.html

Культура як основа «м’якої сили» держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету / Співавтор Л.Чупрій // Гілея. – 2013. – Вип.79 (№12). – С.266–269.

Потворна сутність української влади або в яку «державу» заганяють українців // Українські реалії: негаразди, загрози, надії: публіцистика / Упоряд.: О.К.Глушко, В.О.Карпенко. – К.: Університет «Україна», 2013. – C.188–197.

Коваленко Михайло Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.448.

Клименко Віктор Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.297.

Кованько Василь Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.545.

Кирпотенко Сергій Антонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.13. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2013. – С.77.

Життя та будні резиденції диктатора: палац Гетьмана усієї України П.Скоропадського // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.114. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С.255–270.

2014

Під яким прапором здобувалася й існувала українська державність (Про Державний прапор України на підставі історії та фактів, а не емоцій) // Музеї України. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9725

І.Фаріон – талановитий комуніст-хамелеон. Талановитий комуніст-хамелеон, яка з огляду на політичні перспективи перефарбувалася в націоналісти // Музеї України. – 2014. – 3 січня; Нова Січ. – 2014. – 3 січня.

Відкритий лист щодо торгів в США Експертної ради ГР МЗС // Музеї України. – 2014. – 3 січня; Нова Січ. – 2014. – 3 січня

Арсенію Петровичу, до побачення чи, краще, прощавайте... // Нова Січ. – 2014. – 7 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9027

Революцію ці лідери цієї опозиції приспали своєю опікою та обіцянками, а потім задушили в обіймах і злили; для вбиття ж Майдану – вони задрібні // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 7 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_6008.html

Боротьба може бути тривалою і жорсткою, навіть жорстокою і безжально-аморальною з боку влади // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 10 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/10.html

Нині триває озвіріла конвульсія садистів з мафії при владі та їхніх скажених псів-перевертнів у формі, яка переростає у неприхований терор проти власного народу і набуває ознак першої хвилі гуманітарного геноциду української нації у ХХІ столітті // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 11 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_6534.html

За що, за кого і чому // Нова Січ. – 2014. – 12 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9038

Левами керують віслюки? // Нова Січ. – 2014. – 16 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9052

Вибору нема: національно-визвольна боротьба! // Нова Січ. – 2014. – 18 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=9061

Що сказав Янукович 20 січня народові // Столиця. Інформаційно-рекламний портал. – 2014. – 20 січня

Павло Гай-Нижник про лідерів опозиції // Столиця. Інформаційно-рекламний портал. – 2014. – 21 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://stolica-ua.com/telekompanija-stolica/vlada-gromada/pavlo-gai-nizhnik-pro-l-der-v-opozic-4437.html

Гебістська пастка // Our life – Наша жизнь. – 2014. – 25 січня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://sveola.blogspot.com/2014/01/blog-post_8458.html

«Правий Сектор». Звернення до світової та європейської спільноти// 12 лютого 2014 р.

«Правый сектор» готов освободить Грушевского в течение суток // Сегодня. – 2014. – 14 февраля [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.segodnya.ua/ukraine/pravyy-sektor-gotov-osvobodit-grushevskogo-v-techenie-sutok-495822.html

«Правий сектор» сформував політраду і вирішив включитися в процес врегулювання ситуації в Україні // NEWSru.ua – Україна. – 2014. – 14 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.newsru.ua/ukraine/14feb2014/pravyi_politsovet.html

Повстанню проти Скоропадського сприяли німці. До чого призводить розбрат між українціями // Світ-інфо. – 2014. – №25. – 13 лютого. – С.9–10.

«Правий сектор» сформував політраду і готовий долучитися до консультацій щодо врегулювання ситуації // УНІАН. – 2014. – 14 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/884497-praviy-sektor-sformuvav-politradu-i-gotoviy-doluchitisya-do-konsultatsiy-schodo-vregulyuvannya-situatsiji.html

«Правий сектор» сформировал политсовет и хочет присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Украине // ПрессОРГ 24. – 2014. – 14 лютого [Електронний ресурс] Ресурс доступу: http://pressorg24.com/news?id=7529

Павло Гай-Нижник: Усі треновані сотні – на Схід та Південь! // Музеї України. – 2014. – 15 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://museum-ukraine.org.ua/?p=752

Світ кардинально зміниться і до цих змін його спонукатиме російсько-українська війна, її наслідки та уроки // 2014. – 21 квітня

Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки / П.Гай-Нижник, Л.Чупрій // Гілея. – 2014. – Вип.84 (№5). – С.465–471.

На Україну очікує нова Революція – Революція Очищення! // O.P.A.D. Центр зовнішньополітичних досліджень. – 2014. – 23 травня.

Або українській владі пора кінчати грати в наперстки з власним народом, або український народ кінчить цю владу й сам почистить її загажені стайні! // Facebook. Соціальна мережа. Особиста сторінка Павла Гай-Нижника. – 2014. – 13 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.facebook.com/hai.nyzhnyk

В авторитарном государстве дракон съедает сам себя // Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Ижевского государственного технического университета» имени М.Т.Калашникова. – 2014. – 31 июля [Електронный ресурс] Режим доступа: http://gfi.edu.ru/vestu/V-avtoritarnom-gosudarstve

Українознавство як комплекс знань про Україну та чинник сучасної гуманітарної політики і системи національної безпеки // Гілея. – 2014. – Вип.86 (№7). – С.109–116.

Українознавство як чинник концепту «м’яка сила» і системи національної безпеки // Українознавчий альманах. – Вип.16. – Київ, Мелітополь, 2014. – С.234–241.

Лібералізм як філософська, політична та економічна теорія: нарис історії становлення та розвитку // Гілея. – 2014. – Вип.88 (№9). – С.5–14.

Відкритий лист до громадян щодо спроб нищення чи фальсифікації державних символів України // Українське геральдичне товариство. Офіційний сайт. – 2014. – 23 серпня

Ув'язнення Головного Отамана // Світогляд. Спецвипуск №9. "Народна Армія". – 2014. – 7 вересня. – С.14–16.

Нам готують обскубану модель напівдержави-сателіта з режимом аля-яник навиворіт? (з приводу останніх тенденцій в суспільстві та прихованих політичних маніпуляцій воєнно-постреволюційним синдромом у ньому) // Facebook. – 2014. – 30 вересня.

Прісна спрага замореного «підросійського» Криму (чи вдасться півострову вирішити проблему прісної води без України) // Час і події (Чикаго, США). – 2014. – №45. – 6 листопада.

Жажда-жажда-жажда… Удастся ли Крымскому полуострову решить проблему пресной воды без Украины? // Зеркало недели. – 2014. – №41. – 7–14 ноября. – С.1,12.

Спрага-спрага-спрага… Чи вдасться Кримському півострову вирішити проблему прісної води без України? // Дзеркало тижня. – 2014. – №41. – 7–14 листопада. – С.1,12.

Президент принизив українців одностороннім вибаченням перед поляками // Воля народу. Громадсько-політичний портал. – 2014. – 19 грудня.

Візит гетьмана Павла Скоропадського до Німеччини у контексті політичного життя України 1918 року // Україна дипломатична. – Вип.XV. – К., 2014. – С.605–615

Hetman Pavlo Skoropadskiy’s official visit to Germany in the context of Ukrainian political life in 1918 // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Issue XV. – Kyiv, 2014. – P.616.

Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) // Гілея. – 2014. – Вип.91 (№12). – С.25–37.

Тютюн, махорка й сірники в податковій політиці урядів УНР та Української Держави у 1918 році / П.Гай-Нижник // Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. – №2 (10). – С.132–137.

Викрадення банкіра А.Доброго в квітні 1918 року (реконструкція та аналіз подій) // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки: збірник наукових праць. – Вип.СХХ (120). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.212–228.

Кривецький Мтхайло Єремійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

Кочубей Василь Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т.15. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2014. – С.

2015

Коли помирають герої; Ми – Нація; Ми вийшли із глибин блакитно-жовтих вен; Герою Небесної сотні (Плач Українки) // Воїнам Світла: поезія 2003–2014 рр. – Вип.1. – Ужгород: Вид-во «Серце патріота», 2015. – С.61–63. (300 с.)

Павло Гай-Нижник: Тюремный врач упрекнул патріарха УГКЦ: «Другим ломают ребра, а вам – всего лиш руку». 50 лет назад митрополит Иосиф Слепой получил титул кардинала (интервью А.Топчия) // Факты и комментарии. – 2015. – 24 января. – №11. – С.12.

Національно-визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) // Гілея. – 2015. – Вип.92 (№1). – С.18–23.

Роль та місце Українознавства у новітньому науковому просторі та його значення в гуманітарній політиці держави і системі національної безпеки // Українознавство. – 2015. – № 1.– С.53–60.

Україна довоєнна: алогізм плутократії та становлення нової нації // Гілея. – 2015. – Вип.93 (№2).– С.67–70.

Коли помирають герої; Ми вийшли із глибин блакитно-жовтих вен; Ми – Нація; Герою Небесної сотні (Плач Українки) // Воїнам Світла: поезія (збірник віршів поетичної сотні України). – Вип.2. – Ужгород: Вид-во «Серце патріота», Благодійний фонд «Віта Дольче», 2015. – С.51–53. (256 с.)

Павел Скоропадский: «Не для своей пользы беру я на себя тяготы временной власти… Прошу Бога, чтобы он дал нам силу и прочность спасти Украину!» 70 лет назад ушел из жизни последний гетман Украины (интервью П.Гай-Нижника журналисту газеты «Факты и комментарии» А.Топчию) // Факты и комментарии. – 2015. – № 77. – 30 апреля. – С.24.

Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А.Бевз, О.Є.Гомотюк, С.І.Губський, Я.С.Калакура, А.М.Киридон, І.Й.Краснодемська, В.Т.Лазарєва, А.Ю.Санченко, О.М.Склярова, Л.К.Токар, Д.В.Толочко, Л.В.Чупрій, О.Б.Ярошинський. – К., 2015. – 504 с.

Тільки вповні Суверенна Українська Держава може забезпечити українському народові свобідне життя» (яку державну модель прагла створити ОУН(б) у 1941–1943 рр.) / П.П.Гай-Нижник // Гілея. – 2015. – Вип.97 (№6).– C.61–71.

«Перед нами знову і знову постає реальна і жива картина майбутньої держави України» (яку державу прагла створити ОУН(б) у другій половині 1940-х та у 1950/1960-х рр.) // Гілея. – 2015. – Вип.95 (№4). – С.71–79.

«Джерелом влади в Українській державі буде народ-суверен» (яку державу прагла створити ОУН(р) наприкінці 1960-х та у 1970-х рр.) / П.П.Гай-Нижник // Гілея. – 2015. – Вип.96 (№5). – С.124–136.

Відновлення Української Держави Актом 30 червня 1941 р. / Павло Гай-Нижник // Держава у теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали VІ Всеукраїнської наукової конференції , Івано-Франківськ, 26 –27 червня 2015 р. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С.52 –67.

Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941–1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу) / П.П.Гай-Нижник // Гілея. – 2015. – Вип.98 (№7). – С.49–65.

Фінансова агентура УНР в Берліні: саботаж і дискредитація європейських валютно-економічних і дипломатичних планів уряду Директорії (1919–1921 рр.) / П.П.Гай-Нижник // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVI. – К., 2015. – С.777–802.

Павло Гай-Нижник: Майбутнє – за національними державами (інтерв’ю взяла О.Процюк) // Галичина. – 2015. – 2 липня.

Игорь Кистяковский: российский кадет и государственный деятель Украины // Белоруссия и Украина: история и культура: Сборник статей. – Вып. 5. – М.: Институт славяноведения РАН, 2015. – С.139–160.

Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм (нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду) // Гілея. – 2015. – Вип.100 (№9). – С.76–80.

Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів // Гілея. – 2015. – Вип.101 (№10). – С.474–481.

Хрещення Русі великим князем Київським Володимиром: обрання віри і цивілізаційно-політичного поступу // Гілея. – 2015. – Вип.102 (№11). – С.7–22.

Програмові засади та світоглядні ідеї УРДП під проводом І.Багряного (1947–1963 рр.) // Українознавство. – 2015. – №4 (57). – С.160 –176.

Реінтеграція Криму та послаблення кримської регіональної проросійської ідентичності в контексті реалізації державної політики національної безпеки України // Гілея. – 2015. – Вип.103 (№12). – С.333–339.

Поезія // Соборність (Ізраїль). – 2015. – № 3–4 (54–55). – жовтень–грудень. – С.3–19.

Плинність: Поезія. – К: «МП Леся», 2015. – 100 с.

Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець ІХ – середина ХІ ст.). Нарис історико-герменевтичної інтерпретації. – К.: «МП Леся», 2015. – 278 с.

2016

Куликівський Микола Йосипович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Кульжинський Сергій Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Купчинський Микола Миколайович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лебідь-Юрчик Харитон Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Левкович Василь Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Левчук Дмитро // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лерхе Герман Германович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лібов Євген Ясонович // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лизогуб Федір Андрійович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лимаренко Данило // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лимаренко Павло Данилович // Енциклопедія сучасної України. – Т.16. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лоський Ігор Костянтинович // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Лоський Кость // Енциклопедія сучасної України. – Т.17. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2016. – С.

Концепція основних засад сільськогосподарської (аграрної) політики майбутньої Української Держави в соціально-економічній моделі ОУН(б) // Гілея. – 2016. – Вип.105 (№2). – С.45–53.

Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVIІ. – К., 2016.

Пошук державної моделі УНР: ідея і крах «трудового принципу» (грудень 1918 р. – липень 1919 р.) // Український історичний журнал. – 2016. – №1. – С.79 –97.

Визначення із національно-державною символікою в ОУН(б) та установлення її організаційних емблеми, прапора та гасел // Треті Бандерівські читання. «Візія Української держави в ідеології українського націоналізму»: збірник матеріалів (3 лютого 2016 р., м.Київ) . – Київ –Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – С.183–199.

Історико-герменевтична інтерпретація понять «єдиносущність» і «подібносущність» у ранньохристиянський період в контексті церковно-теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) // Гілея. – 2016. – Вип.106(№3). – С.9–17; – Вип.107(№4). – С.23–29.

Выбор царских генералов: Как выбор генералов последнего русского царя повлиял на судьбы новых государств П.Гай-Нижник и Д.Шурхало в программе В.Портникова «Дороги к свободе» (19 марта 2016 г., Радио Свобода) ВІДЕО, АУДІО

Організація та повноваження місцевих органів урядування відновленої Української держави після проголошення Акту 30 червня 1941 року / Павло Гай-Нижник // Гілея. – 2016. – Вип.112 (№9). – С.51–60.

Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.) / Павло Гай-Нижник // Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – C.153–185.

Книга про те, як монахи-церковники із старшиною козацькою правá та Гетьманат ділили (Деякі міркування щодо монографії В.В.Омельчука «Києво-Печерська лавра у політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського») / Павло Гай-Нижник // Омельчук В. В. Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського / В.В.Омельчук. – К.: Золоті ворота, 2016. – С.392–394.

Олександр Палтов – державно-політичний діяч, заступник міністра закордонних справ Української Держави / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.58–69.

Федір Штейнгель – меценат, громадсько-політичний діяч, посол Української Держави в Німеччині / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.95–124.

У Туреччині відбулася револьта, доля якої вирішиться в найближчі години // Сіверщина. – 2016. – 16 липня.

Символ особливої ваги. «Витоки нашого прапора сягають часів Київської Русі, Козаччини, УНР…» (інтерв’ю взяв І.Капсамул) // День. – 2016. – № 151-152. – 24 серпня.

Микола Порш – державний і громадсько-політичний діяч, посол Української Народної Республіки в Німеччині / Павло Гай-Нижник // Дипломатична та консульська служба через вимір особистості. – К., 2016. – С.125–146.

Русько-літописний варіант Символу Віри та теологічні системи латинської і візантійської тріадології / Павло Гай-Нижник, Олег Батрак // Гілея. – 2016. – Вип.108 (№5). – С.25–39 ; – Вип.109 (№6). – С.9–15.

Позичкові акції у фінансовій політиці уряду УНР (на прикладі проектів угоди з фірмою «Pabisco» у 1921–1922 рр.) // Українознавство. – 2016. – №2. – С.72–85.

Ставлення вищого керівництва німецького Райху до Акту проголошення відновлення Української Держави у 1941 р. й військово-політична тактика Проводу ОУН(р) у 1941–1943 рр. // Гілея. – 2016. – Вип.110 (№7). – С71–81.

Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016. — 532 c.

Микола Міхновський: «Ми можемо обсуджувати тільки засоби і способи боротьби!» / Дмитро Шурхало // Радіо «Свобода». Офіційний сайт – 2016. – 8 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/27908770.html

Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства / П.Гай-Нижник, О.Чирков // Українознавство. – 2016. – №3. – С.235–242.

Українські та польські депутати дійшли історичного порозуміння // Радіо «Свобода». Офіційний сайт. – 2016. – 21 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28067084.html

Прелюдія війни: українсько-російські військово-політичні взаємини в контексті міжнародного права і системи національної безпеки (1990–2010 рр.) // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – С.133–167.

Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – C.312–322.

Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Гілея. – 2016. – Вип.114 (№11). – С.366–378.

Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов / П.Гай-Нижник, Л.Чупрій // Українознавство. – 2016. – № 4. – С.103–121.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П.Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

План «Шатун» 1918-го: федерація з Росією та антигетьманське повстання. П.Гай-Нижник в програмі Д.Шурхала «Історична Свобода» (Радіо «Свобода», 15 листопада 2016 р.) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28124661.html

У Дніпрі створять «Парк тоталітарного періоду» // Дніпроград. – 2016. – 29 листопада [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dniprograd.org/2016/11/29/u-dnipri-stvoryat-park-totalitarnogo-periodu_51742

Бути чи не бути парку радянських пам’яток у Дніпрі? (9-й канал, м.Дніпро, 30 листопада 2016 р.) ВІДЕО

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с.

Акт відновлення Української Держави // Велика українська енциклопедія. – Т.1. А–Акц. – К.: Енциклопедичне вид-во, 2016.

2017

Людендорф Еріх-Фрідріх-Вільгельм // Енциклопедія сучасної України. – Т.18. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2017. – С.

Мазепа Ісаак Прохорович // Енциклопедія сучасної України. – Т.18. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2017. – С.

П.Гай-Нижник: «Александр Олесь мечтал быть похороненным на Родине. И даже перед смертью просил принести ему на могилу горсть земли с киевской Байковой горы» Великого украинского поэта Александра Олеся перезахоронят в Украине (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2017. – 13 января. – №4 (4679). – С.28.

Шурхало Д. Трапляються просто унікальні речі! – українські дослідники про архів ЦРУ // Радіо Свобода. – 2017. – 20 січня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/a/28244827.html

Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько-українських воєнно-політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.117 (№2). – С.77–90.

Синьо-жовтий. А може, ні? (інтерв’ю взяла Б.Мартиник) // Експрес. – 2017. – №9050. – 26 січня. – С.10.

Терорист «Гіві» отримав пільговий квиток до пекла // Соцпортал. – 2017. – 8 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://socportal.info/2017/02/08/terorist-givi-otrimav-pil-govij-kvitok-do-pekla.html

Війна на сході України: початок (Чи відбулося вторгнення російських Збройних сил і військ спеціального призначення у Донбасі?) // Війна на Донбасі. 2014–2016 рр.: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 20 квітня 2017 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – К., 2017. – С.73–78.

Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину // Гілея. – 2017. – Вип.118 (№3). – С.110–125.

Русько-візантійська війна 1043 року: церковний та політико-ідеологічний аспекти протистояння в контексті релігійної політики Великого князя Київського Ярослава Мудрого // Суспільно політичні процеси. – К., 2016. – Вип. 3. – С.156–193.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 13–14 жовтня 2017 р.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти. – Вип.2. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С.19–31.

Верховне керівництво і партійно-політична система УССД у державницькій моделі ОУН(б) 1940-х – 1960-х років // Український визвольний рух. – Львів, 2017. – Збірник 22. – C.57–84.

П.Гай-Нижник: «Грушевский и Винниченко противились созданию вооружённых сил для восстановления украинской государственности» (интервью взял А.Топчий) // Факты и комментарии. – 2017. – 22 марта. – № 40. – С.10.

Загострення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: збірка наукових праць. – Вип.6. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – С.86–93.

Від «націократії» до «нового ладу»: соціально-господарчий лад майбутньої Української Держави у політичній концепції ОУН(б) під час ІІ світової війни (1940–1945 рр.) // Cоціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення. Матеріали VІІ всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 75-й річниці УПА. Івано-Франківськ, 19–20 травня 2017 р. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017. – С.40–53.

Україна – Франція: встановлення міждержавних взаємин // Зовнішні справи. – 2017. – №4. – С. 28–31.

Україна – Грузія: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Україна дипломатична (Diplomatic Ukraine). – Вип.XVIІІ. – К., 2017. – С.124–142.

Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Гілея. – 2017. – Вип.119 (№4). – С.335–350.

Українсько-грузинські дипломатичні взаємини за часів УНР і ГДР (грудень 1918 р. – листопад 1921 р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип.24. Зовнішня політика і дипломатія: інституціоналізація, трансформація, традиціоналізм. – Ч.1. – Серія "Історичні науки". – К., 2017. – С.82–91.

Становлення українсько-грузинських дипломатичних взаємин за Центральної Ради УНР та Української Держави за гетьманату П.Скоропадського (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2017. – Вип.122 (№7). – С.12–21.

Законодавче та нормативно-правове підґрунтя становлення дипломатичної служби Української Держави за Гетьманату 1918 р. // Гілея. – 2017. – Вип.123 (№8). – С.28–36.

Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 52 с.

Другий Універсал та повстання полуботківців. Чи був у самостійників шанс влітку 1917-го? / П.Гай-Нижник та А.Руккас у програмі Д.Шурхала «Історична свобода» (Радіо «Свобода», 11 липня 2017 р.)

Українсько-російські міждержавні взаємини за президенства В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого // Гілея. – 2017. – Вип.126 (№11). – С.448–456.

Взаємини України з Францією і Великою Британією за Центральної Ради (1917–1918 рр.): становлення і розлад // Гілея. – 2017. – Вип.124 (№9). – С32–43.

Українці можуть скинути владу, але не навчилися робити її підзвітною // Радіо Свобода. — 2017. — 24 серпня [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/28695221.html

Самолегітимізація ОУН(р) і визначення моделі майбутньої Української Держави на ІІ Великому зборі ОУН (квітень 1941 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип.53. До 75-річчя Української Повстанської Армії. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.286–310.

Українсько-болгарські міждержавні і дипломатичні відносини: рік 1918-й // Гілея. – 2017. – Вип. 125 (№ 10). – С.47–58.

Киевские власти требуют карать русских граждан Украины за отказ от украинизации // Федеральное агентство новостей. – 2017. – 27 сентября [Электронный ресурс] Режим доступа: https://riafan.ru/980570-kievskie-vlasti-trebuyut-karat-russkih-grazhdan-ukrainy-za-otkaz-ot-ukrainizacii

Рецензія на книгу: «За край і волю, за нації долю!»: дослідження, документи, свідчення. – К., 2017. – 324 с. // Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. – Вип. 3 (17). – К., 2017. – С. 143–145.

Pavlo Hai-Nyzhnyk / Гай-Нижник Павло. Basic Principles of the Strategy for De-Occupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Aspects of the Problem and Solution Areas / Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 105 с.

Альфонс фон Мумм – дипломат і посол Німеччини в Україні: коротка хроніка життя (1859–1924) // Гілея. – 2017. – Вип. 127 (№ 12). – С.45–49.

О.Доній та П.Гай-Нижник про Жовтневий переворот 1917 р. («Ранкова Свобода»; Радіо Свобода, 7 листопада 2017 р.) ВІДЕО

Періодизація політичної історії України поч. ХХ ст.: до наукової суперечки щодо визначення терміну й хронологічних меж Української революції та Української державності // Межибіж. – 2017. – № 1. – Ч. 1. – С. 6–12.

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби поч. ХХ ст. // Україна в етнокультурному вимірі. Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності. – К., 2017. – С.84–96.

До увілею Революції: українські паперові гроші 100 років тому // Приазовский рабочий. – 2017. – №125. – 8 ноября. – С.4.

2018

Становление украинско-грузинских дипломатических отношений в УНР и Украинской Державе (1917–1918 годы) // Славяноведение. – 2018. – №5. – С.32–47.

Українська дипломатія в Німеччині у 1918 році: заснування і діяльність Посольства УНР та Української Держави в Берліні // Гілея. – 2018. – Вип.128 (№1). – С.22–38.

Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2018. – 435 c.

Олександр Севрюк і його роль під час перемовин й укладання Мирового договору між УНР та Центральними державами у Бересті (січень – лютий 1918 р.) // Гілея. – 2018. – Вип.130 (№3). – С.37–44.

Німці радо зустріли делегацію УНР, бо хотіли розвалити Росію – історик про Брестський мир // Радіо Свобода. Офіційний сайт. – 2018. – 10 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29031390.html

В.Липинський та УДХП в теорії і практиці українського державотворення і політичного націонал-консерватизму (1900–1920 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.129. – №2. – С.305–322.

Утвердження тризубу в офіційній символіці Української Народної Республіки та Української Держави доби Центральної Ради і Гетьманату (1917–1918 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.131 (№4). – С.21–29.

Чому Дніпропетровська має стати Січеславською: думка київських науковців // Дніпроград. – 2018. – 6 березня

Реванш за Днепр. У Вятровича хотят переименовать область в Сичеславскую // РИА Новости Украина. – 2018. – 9 марта [Елетронный ресурс] Режим доступа: https://rian.com.ua/analytics/20180309/1033078851/dnepr-sicheslavskaya-oblast.html

Formation of Ukrainian-Georgian diplomatic relations in the time of the Ukrainian People’s Republic and the Ukrainian State (1917–1918) // Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки, історичні джерела. До століття встановлення дипломатичних відносин: Збірник наукових статей. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. – С.17–41.

Війна на сході України: перша фаза (1 березня – 24 серпня 2014 р.) // Війна на Донбасі. 2014 – 2017 рр.: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук. військ.-істор. конф., 19 квітня 2018 р. / Нац. військово-історичний муз. України. – К., 2018. – С.29–34.

Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., Krasnodemska I., Chyrkov O. (2018). Aggression of the Russian Federation against Ukraine: ethnonational dimension and civilizational confrontation. Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. 229 p.

Символіка ОУН(б) // Волинь. – 2018. – №1368. – 22 квітня.

Переворот // День. Офіційний сайт газети «День». – 2018. – 25 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/perevorot

Під час гетьманського перевороту загинули троє вояків // Країна. – 2018. – №16 (419). – 26 квітня. – С.46–50.

100-ліття гетьманського перевороту: як Скоропадський прийшов до влади // Радіо Свобода. – 2018. – 29 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29196663.html

Павло Скоропадський: гетьман під крилом Берліна // Deutsche Welle. – 2018. – 29 квітня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dw.com/uk/павло-скоропадський-гетьман-під-крилом-берліна/a-43580597

Революційні події в Україні: боротьба за право вибору і національну гідність (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.) // Гілея. – 2018. – Вип.132 (№5). – С.100–112.

Україна – Німеччина: фінансово-економічні взаємини (1918 р.) // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Т.23. – Мюнхен, 2018.

“Україна без Криму – це як тіло без ніг”. Два ювілеї гетьмана Скоропадського // Новинарня. – 2018. – 15 травня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://novynarnia.com/2018/05/15/ukrayina-bez-krimu-tse-yak-tilo-bez-nig-dva-yuvileyi-getmana-skoropadskogo/

Авантюра державного рівня, або як урядовці УНР банкіра викрадали // Деловая столица. – 2018. – 19 травня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/avantyura-derzhavnogo-rivnya-abo-yak-ukrayinski-uryadovtsi-bankira-19052018180000

Навіщо нам Путін..., коли в нас є МОН! // Правдиві новини. – 2018. – 17 травня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://newspravda.com/suspilstvo/4021-navishcho-nam-putin-koly-v-nas-ie-mon.html

Українська морська піхота: історія створення // Нарожені вільними. ЗСУ інфо. Бойовий бюлетень Центру морально-психологічного забезпечення Збройних сил України. – 2018. – травень. – №60. – С.2.

Особиста охоронна служба гетьмана всієї України П. Скоропадського: штати й завдання (1918 р.) // Державник і Держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України. Збірник наукових праць. – К., 2018: [Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України; Музей Гетьманства]. – С.92–117.

Руйнація і поглинання: плани керівництва Російської Федерації щодо розколу і зруйнування держави Україна (2014–2015 рр.) // Гілея. – 2018. – Вип.134 (№7). – С.358–370.

Одна доба з життя опозиціонера. Як Винниченка гетьманські спецслужби арештували // Деловая столица. – 2018. – 12 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/odna-doba-z-zhittya-opozitsionera-yak-vinnichenka-getmanski-12072018200000

Жуковський О. Вспомини часів епохи Великої Східньої Революції початка 1917–19 рр. (Із окопів до Тюрми). Записка книжечка. 1919 рік. / Упорядник: Павло Гай-Нижник. – К., 2018. – 274 c.

Ніч арештів. Чому ув'язнили Симона Петлюру / Деловая столица. – 2018. – 27 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/nich-areshtiv-chomu-uv-yaznili-simona-petlyuru-27072018200000

Угорщина не може силою забрати Закарпаття, тому робить це покроково – історик // УНІАН. Інформаційне агенство – 2018. – 3 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/10212362-ugorshchina-ne-mozhe-siloyu-zabrati-zakarpattya-tomu-robit-ce-pokrokovo-istorik.html

Історик: Угорщина зараз займається превентивним актом агресії проти українських територій // ZIK. Телеканал. – 2018. – 3 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zik.ua/news/2018/08/03/istoryk_ugorshchyna_zaraz_zaymaietsya_preventyvnym_aktom_agresii_proty_1379217

Угорщина займається превентивним актом агресії проти українських територій – доктор історичних наук (ВІДЕО) // Закарпаття онлайн. – 2018. – 3 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakarpattya.net.ua/News/183950-Uhorshchyna-zaimaietsia-preventyvnym-aktom-ahresii-proty-ukra

Угорщина хоче анексувати Закарпаття: історик повідомив невтішний прогноз // Gazeta.ua. – 2018. – 4 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/life/_ugorschina-hoche-aneksuvati-zakarpattya-istorik-povidomiv-nevtishnij-prognoz/851874#comments

Угорщина готується до анексії Закарпаття: історик забив на сполох // Обозреватель. – 2018. – 4 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/ugorschina-gotuetsya-do-aneksii-zakarpattya-istorik-zabiv-na-spoloh.htm

Венгрия готовится к аннексии Закарпатья: историк забил тревогу // Оbozrevatel.ua. – 2018. – 4 августа [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.obozrevatel.com/politics/vengriya-gotovitsya-k-anneksii-zakarpatya-istorik-zabil-trevogu.htm

Українсько-російські міждержавні взаємини 2010–2012 років під час першого етапу президенства В. Януковича // Гілея. – 2018. – Вип.135 (№8). – C.334–347.

Українсько-російські міждержавні взаємини 2013–2014 років під час другого етапу президенства В. Януковича // Гілея. – 2018. – Вип.136 (№9). – С.270–283.

ЗУНР – ЗО УНР: становлення органів влади і державного управління (1918–1919 рр.). – Київ, 2018. – 146 с.

Основи економічного ладу майбутньої Української держави крізь призму політичної концепції ОУН(б) 1940–1970 рр. // Економічний націоналізм. Матеріали VІІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 12–13 жовтня 2018 р. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018. –С.35–54.

Павло Гай-Нижник: 5 закидів Павлові Скоропадському (Історичний полігон "Експертного корпусу", 8 вересня 2018 р. / м.Київ, Голосіївська криївка) ВІДЕО

Структури державної влади в ЗУНР – ЗО УНР (листопад 1918 р. – грудень 1919 р.) // Краєзнавство. – 2018. – №3. – С.51–65; – №4. – С.76–89.

Паспорти та подвійне громадянство. Для чого Угорщині Закарпаття // Факти. Телеканал ICTV. – 2018. – 27 вересня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20180927-pasporty-ta-podvijne-gromadyanstvo-dlya-chogo-ugorshhyni-zakarpattya/

Екстремісти! Скандал з паспортами Угорщини отримав новий поворот // Новини Закарпаття. Інформаційний портал. – 2018. – 12 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://transkarpatia.net/transcarpathia/politic/103117-ekstremsti-skandal-z-pasportami-ugorschini-otrimav-noviy-povorot.html

Павло Скоропадський (телеканал ZIK / 13 жовтня 2018 р.) ВІДЕО

Українська революція та державотворення: до питання щодо періодизації та хронології національно-визвольної боротьби початку ХХ ст. // Київські історичні студії. – 2018. – №1 (6). – С.4–12.

День Незалежності перенесуть? Що задумали у Раді і навіщо // Obozrevatel. – 2018. – 17 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/bude-v-sichni-u-radi-proponuyut-perenesti-den-nezalezhnosti-ukraini.htm

Про можливе перенесення чи дублювання Дня відновлення державної незалежності... Чому я «проти»...

Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873–1945) // Культура і життя. – 2018. – №42. – 19 жовтня. – С.3; – №43. – 26 жовтня. – С.5.

Дата спотикання. Чи варто переносити День Незалежності з 24 серпня на 22 січня? // Україна молода. – 2018. – №115. – 24 жовтня. – С.6.

Az ukrán nemzetépítés módszertana // Kárpátalja. – 2018. – Október 12: https://karpataljalap.net/2018/10/12/az-ukran-nemzetepites-modszertana

Грамота про федерацію 1918 р.: вимушений тактичний крок задля порятунку Української Держави чи завбачлива стратегія на відновлення єдиної Росії // Гілея. – 2018. – Вип.138 (№11). – Ч.3. Політичні науки. – С.40–57.

Ілюзії немудрих і абсурд псевдодійсності

«Економічний націоналізм ("Актуальне інтерв'ю"; Івано-Франківське OТБ "Галичина", 15 жовтня 2018 р.) ВІДЕО

Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) 1938–1939 рр. як одна із «розмінних монет» Мюнхенського договору // Гілея. – 2018. – Вип.139 (№12). – Ч.1. Історичні науки. – С.48–56.

Початок бойових дій Росії на Азові: кілька питань до влади України

Запровадження воєнного стану у зв'язку з подіями на морі: військова необхідність і політична доречність?

Дипломатичні контакти на найвищому рівні між Німецькою імперією та Українською Державою у 1918 р.: персональний вимір // Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С.147–165.

Україна ХХ ст.: суспільно-політичні моделі національної держави (державницька ідеологія та програмні засади провідних українських політичних партій і громадсько-політичних об’єднань) / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, С.І.Губський, А.В.Іванець, І.Й.Краснодемська, Д.В.Толочко, Т.М.Швидченко, Т.М.Шевченко. – К., 2018. – 705 c.

Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки / Наук. ред. д.і.н. проф. С.С.Трояна. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 536 с.

Дата спотикання. Чи варто переносити День Незалежності з 24 серпня на 22 січня? // Україна молода. – 2018. – Вип.115. – 24 жовтня. – С.6.

Мальченко Степан Микитович // Енциклопедія сучасної України. – Т.19. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Мерінг Сергій Федорович // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Месснер Євгеній Едуардович // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Меч і воля // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Митрофан (Симашкевич) // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Михайлик Михайло Васильович // Енциклопедія сучасної України. – Т.20. – К.: НАН України; НТШ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2018. – С.

Tévéinterjú: „Magyarország jelenleg gyakorlatilag agresszióval lép fel” Ukrajna ellen // Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. – 2018. – 05/08: https://kmksz.com.ua/2018/08/05/teveinterju-magyarorszag-jelenleg-gyakorlatilag-agresszioval-lep-fel-ukrajna-ellen/

2019

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Гілея. – 2019. – Вип.140 (№1). – Ч.3. Політичні науки. – С.7–22.

Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) // Краєзнавство. – 2019. – №1. – С.22–41.

ОУН(б) за умов нової військово-політичної дійсності на теренах України (кінець 1943 р. – початок 1950-х рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С.372–390.

Дніпровська чи Січеславська: з глибин історії // Факти. Офіційний сайт телеканалу ICTV. – 2019. – 8 лютого.

Перша світова війна: державні витрати й фінансові наслідки для світової валютної системи // Велика війна 1914–1918: витоки, характер, наслідки / Наук. ред. д.і.н. проф. С.С.Трояна. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – С.410–425.

Герої Небесної Сотні: події, що змінили історію // Факти ICTV. Офіційний сайт. – 2019. – 18 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190218-geroyi-nebesnoyi-sotni-podiyi-shho-zminyly-istoriyu/?fbclid=IwAR1u2Bhrizha-2WuYArTmIDJJhUA3TUvG0bdvdG-ql_UYI3CzOIEp-rKL9o

Новітня політична субкультура: олігархічне Ze-Kolom-libe VS олігархічне Kuchm-Porokh-maf

Володимир-Лука Темницький – міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип.1 (11). – К.: Політія, 2019. – C.259–296.

Українсько-німецькі фінансові та торговельно-економічні взаємини (1918 р.) // Гілея. – 2019. – Вип.141 (№2). – Ч.1. Історичні науки. – С.22–37.

Січеславська – натхнення бути українцем, – Павло Гай-Нижник // Дніпроград. – 2019. – 26 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://dniprograd.org/2019/02/26/sicheslavska-natkhnennya-buti-ukraintsem-pavlo-gay-nizhnik_76287

П.Гай-Нижник про значення Акту Соборності для молоді ("Тема дня", Центральний канал, 22 січня 2019) ВІДЕО

Акт Злуки (Історична правда з Вахтангом Кіпіані; канал ZIK, 26 січня 2019 р.) ВІДЕО

Павло Гай-Нижник: Січеславська – так! (м. Дніпро, 12 лютого 2019 р.) ВІДЕО

Директорія УНР у Києві ("Київські історії", ТРК "Київ", 12 лютого 2019 р.) ВІДЕО

Шлях воїна: на своїй війні за чужу державу (нарис бойового шляху українця-орденоносця П.Нижника у Другій світовій війні) // Гілея. – 2019. – Вип.142 (№3). – Ч.1. Історичні науки. – С.33–36.

Корупція сто років тому: як обкрадали армію УНР і до чого це призвело // Радіо Свобода. – 2019. – 23 березня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29838203.html

Прояви корупції у закордонних інституціях і представництвах УНР у 1919–1920 рр. як чинник загрози національній безпеці України // Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України на варті національних інтересів: Збірник статей і матеріалів. – К.: ТОВ «Видавництво «Прометей», 2019. – Cерія «Світові традиції державного управління». – Вип.VIІІ. – 2019. – C.59–89.

Гай-Нижник П. П. Звернення до кандидата у Президенти України Зеленського В. О. (7 квітня 2019 р.)

Про "Право на владу" без шансів на владу...

Гай-Нижник П. Трансформація української національної ідеї / Упор. О.Доній. – К.: Наш формат, 2019. – 464 с.

Гай-Нижник П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. – К.: Крок, 2019. – 626 с.

Дежавю державницької порожнечі, виборчого популізму та політичної безвідповідальності

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Трансформація української національної ідеї. – К.: Наш формат, 2019. – С.143–171.

У пошуках довічних манівців, де порожнечі кухоль повний п`ється...

Як і чому в Західній області УНР було запроваджено військовий стан // Matrix Divergent. – 2019. – 2 травня.

Синьо-жовтий – прапор української державності // Культура і життя. – 2019. – №9–13. – березень. – С.12–14.

Порошенко як аномалія політичної затхлості

Світоч Української Церкви. До 90-річчя з дня народження Святійшого Патріарха Філарета (Денисенка). – К.: ГДІП, 2019. – 157 с.

Патріарх Філарет та його роль в історії відновлення самоврядної Української Православної Церкви // Світоч Української Церкви. До 90-річчя з дня народження Святійшого Патріарха Філарета (Денисенка). – К.: ГДІП, 2019. – С.133–146.

Павло Гай-Нижник у програмі «Палітурка» Андрія Альохіна (UA TV, 31 травня 2019 р.) ВІДЕО

Похід Володимира Великого на Волзьку Булгарію: таємниці війни й обрання віри // Matrix Divergent. – 2019. – 20 червня

Оновлення концепції та осучаснення діяльності Науково-дослідного інституту українознавства: проблеми і перспективи // Українознавство. – 2019. – №2. – С.8–15.

Ким були біблійні філістимляни? // Matrix Divergent. – 2019. – 10 липня.

«Вервольф»: як будувалася й охоронялася ставка А.Гітлера

Убивство німецького генерал-фельдмаршала Г.Айхгорна у Києві

Істинного миру у диханні війни не існує

Гай-Нижник П. 1918-й: два перевороти. – К.: Видавець Марко Мельник, 2019. – 298 с.

Мирові перемовини у Бересті 1918 р.: персональний вимір – Олександр Севрюк // Берестейський мир: 100 років: Сб. научн. трудов. – Минск: Изд. В.Хурсик, 2919. – С.25–44.

Pavlo Hai-Nyzhnyk | Binding (UATV English, September 8, 2019) VIDEO

Історико-географічні уявлення і національна ідентичність. Рецензія на монографію: Трубчанінов С. В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830–1930-х рр.: Монографія. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2019. 480 с. // Український селянин: зб. наук. праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького – 2019. – Вип.21. – С.156–157.

Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті: політичні аспекти переговорного процесу (грудень 1917 р. – листопад 1918 р.) // Українознавство. – 2019. – №3. – С.8–20.

140 років тому у Лубнах на Полтавщині народився державний діяч УНР, економіст Микола Порш // Полтавщина. Інтернет-видання. – 2019. – 21 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://poltava.to/project/5680/

Геополітична пастка: Гетьманат та Антанта (1918 р.) // Україна дипломатична. – Вип.ХХ. – К., 2019. – С.25–52.

Міжнародний «шаховий» турнір за сумнівних умов: чи слід і кому варто зіграти на цьому етапі

Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип.3 (13). – С.30–68.

Дещо про Японію, сукню однієї особи та про "експертів" з кольорів й інтронізацій...

Пастка землі й цивілізаційного вибору: назад в УРСР, вільна анархія, сірий (недо)ринок чи право власності громадянина-землероба?

Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – 284 с.

Русько-візантійська війна 1043 р. у контексті релігійно-міжнародної політики великого князя київського Ярослава І Володимировича // Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – С.180–194.

Заява помічника президента: самоправна провокація чи прихована кремлівська пастка?

Військові експедиційні загони ЗУНР у допомогу Закарпаттю: невиконана місія // Matrix Divergent. – 2019. – 6 листопада

Дві папські енцикліки і духовні аспекти теорії нового суспільного солідаризму // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2019. – 9 грудня.

Шарль де Голль – перший з французів і перший у Франції // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2019. – 12 грудня.

Консервативна революція – «Третій шлях» і предтеча новітнього націонал-консерватизму // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2019. – 16 грудня

Акт Злуки – крок до соборної України // Альманах Українського Народного Союзу – 2019. Річник 104. – Парсипані (Ню-Джерзі, США): Видавництво «Свобода», 2019. – С.53–61.

Міхновський Микола Іванович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Гай-Нижник П. Відчуття: Поезія. – К.: Крок, 2019. – 150 с.

Монархія // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – Ч.2. – К., 2019. – С.33–59.

Володимир-Лука Темницький – міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – Ч.2. – К., 2019. – С.96–119.

Міцкевич Мечислав Казимирович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Мойсеєнко Варфоломій Явтухович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Монтрезор Адам // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

Моралевич Яків Михайлович // Енциклопедія сучасної України. – Т.21. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2019. – С.

ОУН(б) за умов нової військово-політичної дійсності на теренах України (1942 р. – початок 1950-х рр.) // Ozbrojeny protikomunisticky odpor v krajinach strednej a vychodnej Europy (1944–1953). – Banska Bystrica (Slovensko): Belianum – Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. – S.132–151.

2020

Про дріб'язковість світогляду і велич мислення крізь призму новорічних вітань та думок

Про записи Гончарука і Ко...

Чи зуміє Україна захистити свою гідросферу? // Matrix Divergent. – 2020. – 16 січня.

Глобальні виклики ХХІ ст.: чи готова Україна? // Matrix Divergent. – 2020. – 17 січня.

Національні цілі як елемент новітньої національної ідеї // Matrix Divergent. – 2020. – 20 січня.

Національна ідея: роздуми крізь призму нових викликів сучасності // Matrix Divergent. – 2020. – 24 січня.

Самовбивча руїна Європи: народжуваність і міграція як виклик // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 3 лютого.

Україна в небезпеці! // Інтелект нації. – 2020. – 17 лютого [Електронний ресурс] Режим доступу: https://intelektnacii.top/politika/ukraina-v-nebezpetsi-avtor-pavlo-haj-nyzhnyk/

На краю цивілізаційної прірви / На межі пандемії примітивізму // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 19 лютого.

Корупція державного чиновництва: визначення й міжнародний досвід // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 24 лютого.

Боротьба з мафією: законодавчий досвід Італії // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 2 березня.

Україна: пастка землі // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 31 березня

ДІТИ, ОУН і УРСР: статистика "комуністичного перевиховання"... // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 24 квітня

Церковно-релігійна політика великого князя київського Ярослава Володимировича (1015–1018, 1019–1054 рр.) // Гілея. – 2020. – Вип.154 (№3). – С.34–48

Periculum in mora! Випробування на єдину державу і на здатність бути державою! // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 1 травня.

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Гілея. – 2020. – Вип.155 (№4). – С.220–230.

Угорський вузол Закарпаття: ахілесова слабкість Києва і приховані мотиви Будапешта // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 7 червня.

Утворення Директорії УНР та формування її військових підрозділів під час антигетьманського заколоту (листопад–грудень 1918 р.) // Гілея. – 2020. – Вип.156 (№5). – С.12–33.

Вступ без ЗНО для випускників з ОРДЛО // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 3 липня.

Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат: таємна війна Російської Федерації проти Української Держави (квітень–грудень 1918 р.) // Українознавство. – 2020. – №2. – С.42–61; – №3. – С.62–81.

Білорусь – геоскладова національної безпеки України! Чи усвідомлює це офіційний Київ? // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. - 2020. - 10 серпня

Нотатка про майбутнє погруддя Болбочану і визволення ним Криму // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 16 вересня.

Україна – Туреччина: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) // Гілея. – 2020. – Вип.157 (№6–9). – Ч.1. Історичні науки. – С.7–16.

І знову втручання Угорщини у внутрішні справи України! І вкотре – бездіяльність офіційного Києва! // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. - 2020. - 21 жовтня.

Україна має досконалий малий герб, великий їй не потрібен – науковці // Укрінформ. – 2020. – 29 жовтня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126346-ukraina-mae-doskonalij-malij-gerb-velikij-ij-ne-potriben-naukovci.html

Basic principles of the Strategy for de-occupation and reintegration of Crimea in the context of national security of Ukraine: aspects of the problem and solution areas // Гілея. – 2020. – Вип.157 (№6–9). – Ч.3. Політичні науки. – С.11–28.

Таємниці Че Гевари. Ким насправді був легендарний революціонер (Факти тижня, ICTV, 25 жовтня 2020 р.) ВІДЕО

Експертна дискусія на тему: «Чи потрібен Україні великий Державний герб?» // Укрінформ. – 2020. – 29 жовтня. ВІДЕО

Мумм фон Шва́рценштайн Альфонс-Філіпп // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Муравйо́в Михайло Артемович // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Муха́ммед-Алі́-Шах // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наро́дний комісаріа́т // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наро́дний комісаріа́т фінансів УРСР // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Націона́льний банк Украї́ни // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наш стяг // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Наш стяг // Енциклопедія сучасної України. – Т.22. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ; НТШ, 2020. – С.

Ескіз великого гербового розчарування!!! // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2020. – 19 листопада

Туреччина і Грузія як стратегічні партнери незалежної України у Чорноморському басейні та у південно-східному векторі української дипломатії (1917–1921 рр.) // Східні традиції державотворення. Наукова серія: Світові традиції державного управління: Вип.ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського. – К.: Пріоритет, 2020. – С. 610–651.

Дипломатія омани й тактика терору: гібридна політика в стратегії та практиці таємної війни радянської Росії проти гетьманської України (квітень – грудень 1918 р. // Україна дипломатична. – Вип.ХХІ. – К., 2020. – С.21–44.

«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона та його тлумачення теологічної доктрини хрещення Русі // Гілея. – 2020. – Вип.159 (№11–12). – Ч.1. Історичні науки. – С.41–55.

Гай-Нижник П. П., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків. – Тернопіль, 2020. – 178 с.

Гай-Нижник П. Українська Держава: суспільно-політична модель і соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН-б (1940–1990 рр.). – К.: Крок, 2020. – 432 с.: іл.

Державний секретар Сергій Завадський мав увійти до тріумвірату Верховних правителів України // Антиквар. – 2020. – №5 (119). – С.54–55.

Українська морська піхота: історія створення і бойовий шлях (1918–1921 рр.) // Воєнно-історична робота в Військово-Морських Силах. Сучасний стан та перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 листопада 2020 року. – Одеса: Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 2020. – C.57–70.

Повстання Директорії: хто і коли спланував антигетьманський заколот 1918 р. // Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення. – Вип.ІІІ. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Крути, 29 січня 2020 р.). – Київ–Ніжин: Видавець П П Лисенко М. М., 2020. – C.53–83.

Українська національна ідея: соборні чинники та визначальні засади // Хмельницькі краєзнавчі студії: науково-краєзнавчий збірник. – Вип.26. – Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2020. – C.83–105.

2021

Гай-Нижник П. П., Садовник І. Д., Кравчук Л. В., Кадобний Т. Б. Історія України. Семінар для студентів-медиків: посібник. – Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 180 с.

«Девушка по руке нагадала автору «Щедрика» Николаю Леонтовичу, что его жизнь вот-вот оборвется» // Факты и комментарии. – 2021. – №5. – 5 февраля. – С.28.

Убийство по нотам. Тайна гибели композитора Леонтовича, который подарил миру “Щедрик” // Фокус. – 2021. – № 5. – 6 февраля. – С.50–53.

Державна канцелярія при Раді міністрів Української Держави 1918 р.: структура, завдання, діяльність // Гілея. – 2021. – Вип.160 (№1–2). – Ч.1. Історичні науки. – С.34–54.

Львівську викладачку, яка висловила незгоду з ЛГБТ-ідеологією, можуть звільнити через її переконання // Політична теологія. – 2021. – 7 квітня.

Вожди и дети. Чем баловала и как наказывала судьба "кремлевских детей" СССР // Фокус. – 2021. – № 15. – Апрель. – С.50–53.

Ватикан? Спонтанна думка, що просто несподівано промайнула в голові й зірвалася з язика! У президента // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2021. – 28 квітня.

Військова розвідка і контррозвідка УНР та УД: створення, завдання, діяльність (1918 р.) // Національна спецслужба в українському державотворенні: збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці утворення СБУ. – К.: Прометей, 2021. – С.77–102.

Гай-Нижник П. Україна: фінанси і політика (1917–1922 рр.). – К.: Саміт-книга, 2021. – 808 с.: іл.

Хто відкрив Дмитрові Павличку широкий шлях у літературу? // Форпост. Громадський портал Львова. – 2021. – 19 травня.

Зеленський взявся за корінні народи Криму, Росія поскаржилася ЄС: у чому суть законопроєкту // Obozrevatel. – 2021. – 16 червня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://news.obozrevatel.com/ukr/society/zelenskij-viznachiv-tri-korinni-narodi-ukraini-chomu-nemae-rosiyan-i-yak-tse-dopomozhe-povernuti-krim.htm

Маєткові та міські володіння Cкоропадських (до питання про нерухому власність сім’ї П.Скоропадського у передреволюційній Російській імперії) // Гілея. – 2021. – Вип.162 (№5). – Ч.1. Історичні науки. – С.11–13.

80 років тому: яку державу хотіла створити ОУН(б) у 1941 році? // Радіо Свобода. – 2021. – 30 червня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/visimdesiat-rokiv-tomu-yaku-derzhavu-maly-namir-stvoryty-banderivts/31333455.html

Нардепи не внесли росіян до корінних народів України: в чому суть ухваленого закону// Obozrevatel. – 2021. – 1 липня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/nardepi-pidtrimali-zakonoproekt-pro-korinni-narodi-krimu-u-chomu-sut.htm

Державна жандармерія ЗУНР – ЗО УНР: зародження та інституціалізація (1918–1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2021. – №3. – С.49-55.

Що відповісти на заїжджену маячню Путіна? // Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук. Особистий сайт. – 2021. – 12 липня.

Українсько-російські воєнно-політичні взаємини за президентств Л.Кравчука та Л.Кучми в контексті системи національної безпеки (1991–2004 рр.) // Гілея. – 2021. – Вип.164 (№8–9). Філософські науки, Політичні науки. – С.52–68.

Армія, церква та ЗМІ: кому і чому українці довіряли найбільше за часи незалежності // Факти ICTV. Офіційний сайт. – 2021. – 23 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20210823-armiya-tserkva-ta-zmi-komu-i-chomu-ukrayintsi-doviryaly-najbilshe-za-chasy-nezalezhnosti/

30 визначних подій в історії України та Українського Народу // Павло Гай-Нижник - доктор історичних наук. Особистий сайт. - 2021. - 24 серпня [Електронний ресурс] Режим доступу: http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2021doc_30-podiy.php

Крах доби неоімперіалізму і новітня епоха матриці кіберсвіту: від зазіхань на чужі терени до національних стратегій глибинної безпеки

Польські революційні політичні партії в Наддніпрянщині 1917–1918 рр.: ставлення до питання державності України // Гілея. – 2021. – Вип.165 (№10). Історичні науки. – С.13–21.

Українська Держава: проєкт райхсляйтера А.Розенберга // Гілея. – 2021. – Вип.166 (№11). Історичні науки. – С.14–21.

Зовнішньополітичні аспекти національно-визвольної боротьби і геостратегічне місце Української держави в концепції ОУН(б) // Україна дипломатична. – Вип.ХХІІ. – К., 2021. – С.51–70.

Пане Зеленський, ви справді готові сісти за стіл перемовин з ворогом? // Експрес. – 2021. – 9–16 грудня. – С.5.

1000 за вакцинацію. Емоція хотіння переважає здоровий глузд // From.ua. – 2021. – 18 листопада [Елнектронний ресурс] Режим доступу: https://from.ua/1000-za-vakcinaciyu-emociya-khotinnya-perevazhae-zdoroviy-gluzd

Німецька інформаційна цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) // Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність: збірник статей з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. – К.: Прометей, 2021. – С.75–85.

Встановлення дипломатичних відносин України з Німеччиною: рік 1918-й // Україна та Німеччина у європейській спільноті: історія та сучасність: збірник статей з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Німеччини. – К.: Прометей, 2021. – С. 45–64.

Pawło Haj-Nyżnyk. Refleksja nad rolą Symona Petlury i znaczeniem sojuszu wojskowo-politycznego Ukrainy z Polską (1920 r.) we współczesnej ukraińskiej pamięci historycznej – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – 386 s.

Переосмислення ролі С.Петлюри та значення військово-політичного союзу України з Польщею (1920) в сучасній українській історичній пам’яті // Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України. Монографія. – Київ: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2021. – С.60–78.

Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – 386 s.

Спадщина Пілсудського та Петлюри. Минуле, сьогодення та майбутнє партнерства Польщі та України – Київ: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2021. – 424 с.

XXIV Міжнародна науково-практична конференція «Українознавство: нові виклики і перспективи в гуманітарній сфері» // Українознавство. – 2021. – №4. – С.239–242.

Там де починається Україна // Щирба О. Київ 30. Документальна хроніка періоду незалежності. – К.: Саміт-книга, 2021. – С.3.

2022

Перетворення ФРН на квазіколонію та побічного неосателіта РФ стає загрозою для Європейського субконтиненту // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2022. – 22 січня

Чи був П.Скоропадський оголошений Директорією поза законом? // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2022. – 23 січня.

Як Скоропадський посадив Петлюру і що з того вийшло (Д.Шурхало VS П.Гай-Нижник) // Радіо Свобода. – 2022. – 27 січня.

Перший судовий процес над вояками УПА у Чехословаччині // Павло Гай-Нижник. Особистий сайт. – 2022. – 2 лютого.

Лонгин Цегельський – патріот, націонал-демократ, соборник // Цегельський Л. Битва за Соборність: від легенди до правди. – К.: Видавець Олексій Бешуля, 2021. – С.7–42.

Світ на переломі та Україна: глобальні виклики і національна безпека // Гілея. – 2022. – Вип.169–170 (№2–4). – C.113–122.

The OUN(r-b) in the 1970s and 1980s: a vision of the socio-political system of the Ukrainian State // Східноєвропейський історичний вісник [East European Historical Bulletin]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип.22. – C.178–193.

Зазираючи у завтра… // Гай-Нижник Павло / Pavlo Hai-Nyzhnyk. – 2022. – 26 лютого

«Закрите небо»: чи варто літати у небесах в битві за власну землю? // Павло Гай-Нижник. – 2022. – 5 березня

Досить ілюзій – час зважати на дійсність / Про перемовні манівці в лабіринті примари миру з Путіним // Павло Гай-Нижник. Сторінка у Facebook. – 2022. – 19/18 березня

Російсько-українська війна – Війна за життя (2014 – 2022 рр.): Періодизація // Павло Гай-Нижник. Сторінка Facebook. – 2022. – 24 березня

Умови й засади повоєнного облаштування колишньої Російської Федерації // Павло Гай-Нижник. Сторінка у Facebook. - 2022. - 27 березня

Нейтралітет сірої зони убезпеченої Росії чи членство в НАТО і повалення Росії: чому влада й досі у полоні ілюзій? // Павло Гай-Нижник. Сторінка Facebook. – 2022. – 2 квітня

Російсько-українська війна – Війна за Життя (2014–2022 рр.): періодизація // Українознавство. – 2022. – №1. – C.51–76.

У Украины будет свой день победы после капитуляции России — историк о войне в Украине и 8 мая // Факти ICTV. – 2022. – 8 мая

В України буде свій день перемоги після капітуляції Росії – історик про війну в Україні та 8 травня // Факти ICTV. – 2022. – 8 травня

Ukraine will have its own Victory Day after the capitulation of Russia – historian about the war in Ukraine and May 8 // ICTV Facts. – 2022. – May 8

La Russia di Putin si accontenterà dell’Ucraina o vorrà andare oltre? // Giudicarie. – 2022. – N6. – Anno 20. – Giugno. – P.13.

Історик Павло Гай-Нижник: Виважена дерусифікація має завершитись за рік, інакше може початися хаос і вандалізм // КП в Україні. – 2022. – 17 червня.

Місця пам'яті української дипломатії: енциклопедичний довідник / упоряд. та заг. ред. Ірини Матяш. Київ: Горобець, 2022. 672 с.

Відбулась онлайн-зустріч на тему війни з відомими українськими експертами, журналістами та політологами // Українська літературна газета. – 2022. – 10 червня.

Окремий корпус кордонної охорони (1918–1919 рр.) // Український історичний журнал. – 2022. – №2. – С.61–78.

Крізь час: Поезія. — К.: Саміт-книга, 2022. — 360 с.

Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності // Факти ICTV. – 2022. – 28 липня

Великий терор: що відомо про сталінські репресії 1937-38 років // Факти ICTV. – 2022. – 02 серпень

The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. 1421 p.

Однострої власного штабу гетьмана всієї України (1918) // Гілея. – 2022. – Вип.8 (175). – С.81–85.

Українознавство – це та галузь, яка найкраще може боротися інтегрально з «рускім міром», – Павло Гай-Нижник // Politeka. – 2022. – 18 серпня

Павло Гай-Нижник розповів про приховану русифікацію в українській освіті часів Щербицького // Знай UA. – 2022. – 13 вересня.

Синьо-жовтий прапор як символ української державності крізь віки // Армія Inform. – 2022. – 23 серпня

Чи має перспективи Україна отримати ракетні комплекси із США? — Павло Гай-Нижник // Громадське інтерактивне телебачення. – 2022. – 31 травня

Огонь Цезар Григорович // Енциклопедія сучасної України. – Т.24. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2022. – С.

Однопартійна система // Енциклопедія сучасної України. – Т.24. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2022. – С.

Округ // Енциклопедія сучасної України. – Т.24. – К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ, 2022. – С.

«Держава не повинна керувати і не повинна вказувати»: Павло Гай-Нижник розповів, як потрібно розвивати футбол // Politeka. – 2022. – 27 вересня

Кожен є оборонцем України: чому 14 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом // Факти ICTV. – 2022. – 13 жовтня.

Жахи радянських таборів: у cтолиці готують книгу про історію нескорених українців // Вечірній Київ. – 2022. – 14 жовтня

Крах доби неоімперіалізму і новітня епоха матриці кіберсвіту: від зазіхань на чужі терени до національних стратегій глибинної безпеки // Українська мрія. 25 сходинок до суспільного щастя. – К.: Саміт-книга, 2022. – С.282–291

400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову // Факти ICTV. – 2022. – 9 листопада

Павло Гай-Нижник розповів, що індустрія розваг і фінансів зробила з футболом // Знай.UA. – 2022. – 25 листопада.

Петро Климович (1855–1920) – останній міністр фінансів уряду Центральної Ради УНР (1918) // Гілея. – 2022. – Вип.9 (176). – С.60–73.

Григорій Сковорода та його вплив на становлення ідей української “філософії серця”, кордоцентризму і гуманізму // Сковорода і Ми. – К.: Саміт-книга, 2022. – С.12–21.

“Vikidia” – універсальна багатомовна онлайн-енциклопедія для дітей // Енциклопедичний вісник України. – 2022. – Вип.14. – С.81–87.

Війна за життя // Україна дипломатична. – Вип. ХХІІІ. – К., 2022. – С.31–52.

Під пам’ятником Ватутіна у Києві шукатимуть останки двох тіл // Вечірній Київ. – 2022. – 30 грудня.

Футбольні самураї: Гай-Нижник прокоментував успіхи Японії на Чемпіонаті світу з футболу // Знай.UA. – 2022. – 16 грудня.

Начальники та вищі старшини Головної Квартири і Власного Штабу гетьмана України (1918 р.): нові емігранти в Сербії першої чверті ХХ ст. // Славистика (Србије, Београд). – 2022. – Кн.XXVІ/2. – С.31–39.

2023

Час замислитися над стратегіями, а не розписувати сценарії // Павло Гай-Нижник: особистий сайт. – 2023. – 8 березня

«Український націонал-консерватизм: Гетьманський Рух» // Історична правда. – 2023. – 9 травня

Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – 372 с., іл.

Передмова // Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – С.10–12.

Феномен міграції. Сутність, види, класифікація // Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – С.21–39.

Транснаціональні і міграційні процеси: нова світова дійсність і сучасний виклик для Європи та України // Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – С.111–155.


 
БУЛАВА Youtube Youtube